Ako se po jutru dan poznaje dvojicu posljednjih vršioca dužnosti generalnog direktora ŽRS Dragana Savanovića, Zorana Ilinčića i saradnike koji su sa njima učestvovali u krivičnim djelima, koja su organizovali u ŽRS, uskoro bi trebale stići i dugotrajne zatvorske kazne. ŽRS od početka godine trpi direktne i indirektne finansijske štete a one su posljedice osmišljenog organizovanog kriminala.  Za kriminal se u ovim slučajevima terete brojni članovi  pojedinih Sektora u ŽRS, a  kriminalnu grupu predovide, bivši i sadašnji  vršioci dužnosti generalnog direktora Zoran Ilinčić i Dragan Savanović. Dvojac je u pokušaju prikrivanja kriminala, uključio i novcem ŽRS legalizovao plaćanje spoljnih  saradnika. Pouzdani izvori iz finansijske službe ŽRS, su tvrdnje o skandaloznim postupcima plaćanja spoljnih saradnika potkrijepiloi osnovnim Ugovorom o djelu broj 21819/18 od 25. 10. 2018. godine, za koji postoje i Aneksi koji dokazuju da su diplomiranom mašinskom inženjeru Živku Rudiću isplaćivani mjesečni iznosi od 1.500 do 4.500 KM. Ugovor i anekse su sa Rudićem potpisivali i odobravali isplate, prethodni i sadašnji vršioc dužnosti generalnog direktora ŽRS. Tako Ugovorom zaključen 25. 10. 2018. godine između ŽRS zastupane po tadašnjem v. d. generalnog direktora Draganu Savanoviću, s jedne i Rudića sa druge strane, uspostavljen je sa Rudićem odnos radi, ”pružanja usluga stručnog intelektualnog rada iz oblasti opravke i ispunjenjavanja standarda za željeznička vozila za radove na pruzi u svojini naručioca”. Rudić je zapravo angažovan, nakon isteka roka u kome je izvođač radova iz Čakovca u Hrvatskoj, trebao izvršiti obaveze iz međunarodnog Ugovora i predati ŽRS mašine poslije izvršene opravke za koju je iz sredstava Svjetske banke plaćeno oko dva miliona KM. Mašine su Čakovčani trebali, prema međunarodnom Ugovoru predati remonotvane, ali to do danas nisu izvršili jer nisu završili ugovorene radove za koje se nedavno utvrdilo da radovi neće biti ni zzavršeni jer izvođač iz Čakovca koga su ”stručnjaci” ŽRS odabrali na tenderu, se nikada nije bavio tim radovima.

Vratimo se Živku Rudiću i njegovoj sramnoj plaćeničkoj ulozi. Rudić  je u proteklih 20 ak godina odnosno, do odlaska u starosnu penziju početkom 2018. godine,vršio inspekcijski nadzor u ŽRS u svojstvu saobraćajnog inspektora za vuču i vučna sredstva u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske pa je i te kako bio upoznat da je organizovani kriminal u ŽRS kulminirao od dolaska Savanovića na mjesto generalnog i da se od posljedica organizovanog kriminala tokom posljednje decenije nastalog tokom Savanovićeva rukovođenja kapital ”istopljen” ili bolje rečeno sveden,  sa 400 miliona  na nevjerovatnu ”nula” KM. Poznata je i te kako Rudiću posljednja velika afera čiji je začetnik Dragan Savanović, afera koja je nanijela neprocijenjivu štetu ŽRS, a sve se događalo poslije zaključivanja prethodno spomenutog Ugovora. U Najmanju ruku je nemoralno Rudićevo svjesno uključivanje  i prihvatanje angažmana sa jedinim i isključivim ciljem prikrivanja činjenica o aferi.

Osnovni Ugovor o djelu broj 21819/18 od 25. 10. 2018. godine, sa bivšim inspektorom…

         

 

”Klupko” kriminala u ovoj aferi se, po svemu sudeći počelo polako ali sigurno odmotavati   jer kriminalnoj grupi u ŽRS na čelu sa Savanovićem i Ilinčićem ojačanoj bivšim inspektorom Rudićem, ne idu na ruku zvanični dopisi OV Održavanja vagona d. o. o. Zagreb kao zaprimljeni na Protokol ŽRS broj 16 435/19 od 23. 07. 2019. godine i 17 214/19 od 05. 08. 2019. godine.

U ovom dopisu  OV Održavanja vagona d. o. o. Zagreb broj 5 500 od 17. srpnja, 2019. godine, zavedenom dana 23. 07. 2019. godine pod brojem  Protokola ŽRS 16 435/19, navodi se  slijedeće : ”Predmet : Ugovor za isporuku i obnovu storjeva za održavanje Željezničke pruge i cestovnih vozila, grupa nabave I” iz čijeg sadržaja izdvajamo : ”U interesu OV Održavanja vagona d.o.o. je da se sva vozzila završe i predaju u potpuno funkcionalnom stanju vlasniku vozila, dakle OV – Održavanje vagona d.o.o. nema nikakvi poslovni niti drugi interes da se ova četiri vozila ne završe, ukoliko bi to bilo moguće, jer je i nama u interesu nastavak poslovne saradnje sa Željeznicama Republike Srpske a. d. Svjesni smo činjenice koje ste istakli u svom dopisu da odustanak od dovršetka ova četiri vozila može imati posljedice za obe kompanije kao i za uopće za unapređenje poslovnih i drugih odnosa, ali razlozi koji su navedeni isključivo su tehničke prirode i bilo bi neozbiljno da OV – Održavanje vagona d.o.o. da u situaciji kada zna da iz određenih tehničkih razloga ne može ova vozila dovršiti i predati vlasniku u funkcionalnom stanju, obmanjuje vlasnika vozila da se to može učiniti u nekim produženim rokovima. Smatramo da to ne bi bilo poslovno korektno prema vlasniku vozila. Napominjemo, OV – Održavanje vagona d.o.o. je ovaj posao kao pravni sljednik naslijedilo od pripojenog trgovačkog društva RŽV Čakovec d.o.o. dakle stručni radnici koji su analizirali ovaj problem nisu sudjelovali u sklapanju poslova između RŽV Čakovec d.o.o. i Željeznica Republike Srpske a.d. i mogu konstatovati samo činjenice tehničke prirode, ne ulazeći pri tome u analizu zašto je neko preuzeo ugovorne obaveze da će nešto izvršiti, a nikada prije toga nije radio taj posao, dakle nije imao nikakvih iskustava u popravci takvih vozila.

Svakom pametnom je dovoljno da samo iz posljednje, prethodno citirane rečenice,  zaključi da je tenderska Komisija  ŽRS izvršila odabir ponuđača koji nije imao potreben referense. Bilo je poznato svima uključenim u odabir izvođača radova, kako tadašnjem tako i sadašnjem vršiocu dužnosti generalnog direktora Dragana Savanovića tako i Zorana Ilinčića, tenderskoj Komisiji i onoj za prijem postrojenja poslije izvedenih radova, kontrolno prijemnim organima u ŽRS, a posebno plaćenom ”konsultanut” Rudiću, da odabrani ponuđač nije kvalifikovan za izvršenje radova ali su gotovo svi aktivno  učestvovali, kako u njegovom odabiru i zaključenju međunarodnog Ugovora, kontroli i prijemu postrojenja tokom ili poslije opravke  koja nikada nije završena iako je prošlo gotovo godinu dana od roka do koga su radovi trebali biti završeni. Kasnije ćemo se vratiti aktivnostima bivšeg republičkog inspektora Rudića i ostalih lica koja su preduzela sve, pa i nezakonite mjere i pritiske na članove Komisije za prijem i KPO ŽRS da preuzmu vozila kao ispravna pored saznanja da opravka nije dovršena, odnosno da je izvođač tokom radova na popravci oštetio vitalne dijelove što je posljedica njegove nekompententnosti i nestručnosti za poslove koje prvi puta obavljao.

Komisiju za određivanje tenderskih uslova i odabir izvođača radova su činili  bliski saradnici v. d. generalnog Dragna Savanovića, Zoran Ilinčić, Goran Rajković, Tatjana Nikolić, Snježana Marković i Dalibor Đuričić. Nakon izbora RŽV Čakovec za izvođača radova koji je izvršen po Savanovićevoj želji i prijedlogu, pored toga što su svi nabrojani bili upoznati da odabrani izvođač nema referense, odnosno da ne ispunjava uslove, a što su iz OV – Održavanje vagona d.o.o. Zagreb i potvrdili, Savanović je članove Komisije nagradio zadržavanjem na visokim pozicijama u ŽRS kojima nisu dorasli, a pojedine kao  Zorana Ilinčića je i unaprijedio na najviše pozicijejoš više pozicije.

Vratimo se ponovo dopisu OV – Održavanje vagona d.o.o. Zagreb, od 17. 07. 2019. godine u kome je informisao ŽRS da, Tehnička služba OV – Održavanje vagona d.o.o. da se u Radionici Bjelovar, koja je u vrijeme zaključivanja Ugovora o opravci vozila za održavanje pruga ŽRS Unomatik i Dunomatik, bila u sastavu RŽV Čakovec, ne može izvršiti opravka ovih vozila u vlasništvu ŽRS, a koja je također bila dogovorena međunarodnim Ugovorom između RŽV i ŽRS.

OV – Održavanje vagona d.o.o.  Zagreb u istom dopisu navodi, ponavljamo,  ono što su znali članovi Komisije za određivanje tenderskih uslova i odabir izvođača radova na čelu sa Zoranom Ilinčićem, ono što je prije rasisivanja tendera i zaključenja Ugovora o opravci znao i Dragan Savanović, a to je : Uprava OV – Održavanje vagona d.o.o. došla je u posjed Izvješća koje su dali Philipp Dorninger i Markus Doppler stručnjaci tvrtke Plasser & Theurer, koji su boravili u pogonu Bjelovar od 22. 05. 2018. do 25. 05. 2018. i koji su nedvojbeno utvrdili i to u svom izvješću  jasno obrazložili da se u radionici Bjelovar, tada u sastavu RŽV Čakovec d.o.o. ne mogu određeni strojevi tvrtke Plasser & Theurer popraviti jer se radi o strojevima koji su vrlo kompleksni, zahtijevaju stručno znanje za određene specifične dijelove stroja koje ova radionica nema, tako da se ovo izvješće, nesumnjivo najstručnijih osoba za ove strojeve, u potpunosti poklapa sa zaključcima do kojih je došla Tehnička služba OV – Održavanje vagona d.o.o.

STOGA SMATRAMO, UPRAVO U CILJU OČUVANJA DOBRIH POSLOVNIH ODNOSA, DA JE KOREKTNO DRUGU UGOVORNU STRANU OBAVIJESTITI DA POSTOJI MOGUĆNOST DA SE DIO POSLA UOPĆE NAPRAVI U BILO KAKVIM PREDVIDLJIVIM ROKOVIMA…….

Dopis OV – Održavanje vagona d.o.o. Zagreb broj 5500 /19 od 17. 07. 2019. godine ……….

       

Nakon što ste se uvjerili u prethodno objavljen dopis OV – Održavanje vagona d.o.o. Zagreb broj 5500 /19 od 17. 07. 2019. nije teško izvući zaključak da su Komisije za utvrđivanje tehničkih uslova i odabir najpovoljnijeg ponuđača, izvršile izbor po želji i volji potpisnika spornog međunarodnog Ugovora, Dragana Savanovića, zanemarujući čak i najbitniju činjenicu, referense koje RŽV Čakovec, niti Radionica Bjelovar nisu imali.

Miodrag Jokić po zanimanju rukovalac vozila za održavanje i opravku pruge zaposlen u ŽRS i rudarski inženjer Dragan Mijatović, su preuzeli na sebe odgovornost i svojim pristankom ili potpisima predložili ili prihvatili da se preuzmu kao popravljene tri mašine serije 911 da se na njima ne izvrše zamjene i ugradnja dijelova definisanih i plaćenih prema međunarodnom Ugovoru zaključenom između ŽRS i RŽV Čakovec. Zoran Ilinčić je za tražene usluge nagradio Jokića rješenjem koje je sačinio pravnik a na osnovu koga je Jokić nezakonito zadržan u radnom odnosu. Svjesnu su Ilinčić pravnik i ŽRS prekršili Zakon i nisu izdali Jokiću rješenje o raskidu radnog odnosa zbog odlaska u penziju ”po sili Zakona”. Jokić je kao zamjenik KPO postupao po nalozima Ilinčića i Savanovića, a Ilinčić i pravnik su za protiv uslugu Jokića zadržavali u radnom odnosu uz obavezu da kao zamjenik uzurpira prava i obaveze KPO i potpisuje fazne kontrole i da kao njegov zzamjenik obavlja druge poslove pored prisutnog KPO. Radni odnos je Jokiću trebao prestati tek po preuzimanju mašina sa opravke što znači najmanje godinu dana. Drugi zaposleni u ŽRS su odbijali preuzeti od Jokića dužnost jer su bili uslovljeni bezuslovnim prijemom vozila sa popravke. Republička inspekcija rada je pismeno obavijestila Male akcionare da su postupoajući po njihovim prijavama naredili ŽRS da Miodragu Jokiću izda rješenje o prestanku radnog odnosa zzbog odlaska u penizju. Zbog svejsnog kršenja Zakona kažnjeni su, ŽRS kao pravno lice, Zoran Ilinčić i pravnik kao odgovorna lica jer su nezakonito zadržali u radnom odnosu radnika Miodraga Jokića, svjesni da je davno ispunio uslove za prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja i drugog, starosnog uslova za odlazak u  penziju.  Znajući da su nestručni i nesposobni karijeristi spremni da se prihvate najsloženijih i najodgovornijih rukovodećih poslova i bespogovorno izvršavaju sve njegove zahtjeve Dragan Savanović je postavio i zadržao tokom 2018. godine i sve do danas Zorana Ilinčića na poslovima v. d. generalnog direktora ŽRS. Zoran Ilinčić po nalogu Dragana Savanovića, nezakonito  produžio ”na neodređeno vrijeme” radni odnos Miodragu Jokiću zbog čega je inspektor rada, postupajući po prijavu Malih akcionara, po izvršenoj inspekcijskoj kontroli Prekršajnim nalozima izrekao, Zakonom propisane minimalne novčane kazne odgovornima,  ŽRS kao pravnom licu od 3.000 KM, i odgovornim pravnim licima v. d. generalnom direktoru Zoran Ilinčiću i pravniku preduzeća kao odgovornim licima po 300 KM. Ilinčića više od novčane kazne brinu činjenice što nepridržavanje Zakona o radu kod zasnivanja i prestanka radnog odnosa predstavlja krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine.

Obavijest inspekcije rada o kažnjavanju odgovornih……….

Brojni su dokazi da Dragan Savanović vodi glavnu riječ u rukovođenju ŽRS om naređujući postupanja Zoranu Ilinčiću koga je postavio za v. d. generalnog kako bi, organizovana kriminalono-mafijaška grupa, unutar i oko ŽRS mogla nesmetano postupati radi  ostvarivanja porotivpravne imovinsku korist za sve njene članove. U cilju prikrivanja i ”pokrivanja” krivičnih djela, angažovana su i druga lica kojima su plaćanja sa računa ŽRS, sredstva su djeljena, prividno legalno jer su, slično Jokiću i Rudiću, i kod durgih primanja legalizovana ugovorima o radu ili djelu sa ŽRS. Posljedice rada ovih lica su vidljive i štetne po ŽRS koja, pored toga što je proteklo godinu dana od roka za popravku, nije sa popravke dobila svoja postrojenja..

Ponovićemo, Jokić je za protivuslugu nezakonitog produživanja radno pravnog statusa, prihvatio dogovor da, bez znanja kontrolno prijemnog organa, inostranim pravnim licima iz Čakovca, odobri da da ne vrše zamjenu i ugradnju novih točkova, zupčanika i drugih dijelova koji su prema međunarodnom ugovoru  bili obavezni izvršiti a što im je i plaćeno. Jokić je na sebe preuzeo odgovornost koja, ne samo da nije dopuštena, ni komisiji za prijem i preuzimanje vozila ŽRS poslije opravke niti  kontrolno prijemnom organu, a posebno ne njemu kao zamjeniku KPO.  Obzirom da su, Savanović, Ilinčić sa saradnicina  u vrhu organizovanog kriminala u ŽRS, bili lično zainteresovani da se ne ugrade ugovoreni i plaćeni dijelovi, i da se vozila sa opravke preuzmu pored činjenice da nisu vršeneobavezne  međufazne kontrole, vršili su pritiske i mobing prema KPO, predsjedniku i pojedinim članovima Komisije za kontrolu i prijem, da svojim potpisom ovjere fazne kontrole koje nisu vršili, te bespoogovornu  preuzmu sa opravke mašine, vlasništvo ŽRS, po sistemu preuzeto ”u viđenom stanju”.

Dragan Savanović je jedini i isključivi krivac za  direktnu i indirektnu milionsku štetu koju je nanio ŽRS kupovinom prese koja godinama nakon kupovine nije u funkciji jer je tokom probnog rada došlo do oštećenja svih obrađivanih osovinskih sklopova. Suđenje za ovo krivično djelo je uporavo u toku a jedini krivac Savanović je svjedok dok se za ovo krivičlno djelo sudi jedinom (nevino) optuženom Savanovićevom saradniku ni krivom ni dužnom, Dušanu Spremi.

U nastavku sadržaj uz Zapisnike koji baca još svjetlosti na, do sada  najveće afere u kojima su ŽRS oštećene ili će biti oštećene za milionske iznose. Zapisnici potvrđuju pouzdanost tvrdnji naših izvora iz Hrvatske da se Dragan Savanović lažno predstavljao na sastancima koji su održavani u Hrvatskoj. Savanović je zbunjivao učesnike predstavkjaući se kao izvršni direktor, a potom Savjetnik v. d. generalnog direktora. Na oba sastanka je bio prisutan Zoran Ilinčić koji je, iako  u ulozi  v. d. generalnog direktora ponašao kao posmatrač koga tema ne interesuje, a glavnu riječ je vodio Dragan Savanović predstavljajući se, na jednom sastanku kao Savjetnik v. d. generalnog a na drugom kao izvršni direktor  što zapravo nikada nije bio. Izbijanjem afere u javnost je bilo jasno da je Savanoviću cilj  prikrivanje istine o šteti nastaloj po ŽRS jer je afera posljedica njegovog odabira izvođača radova koji nemaju referense.