Sitnica je je najveće naselje na Sitničkoj visoravni, kako narod s ponosom govori i na Manjači!

Sitnica je naselje staro vijekovima i strateški značajno mjesto kroz istoriju. Kažu da je tu vojnu kasarnu imala Austrougarska za vrijeme aneksije BiH. Srbi se na Sitničkoj visoravni kroz vijekove bore za svoje parče “posne” zemlje i slobodu. Njihov tribun Petar Kočić simbol je Stričića, Manjače, Sitnice, Bunareva, Ratkova, Kola…

Ne postoji živo čeljade na Manjači, a da kada zbori o Kočiću: a da mirno ne stoji!

Sitnica je od vajkada bilo najveće naselje na Manjaci. Tako je i sada, mada su mnogi sa Manjače, pa iz Sitnice “odlepršali” u gradove.

Ipak, Sitnica se ne da! U ovom prelijepom mjestu u poratnom periodu “niklo” je, kažu 44 nova crvena krova.

I Osnovna škola “Petar Kočić” ima 60-ak Kočićevih đaka…I još se na Zmijanjskim pašnjacima bijele stada ovaca.

Istini za volju, u mnogo manjem broju, nego prije četrdesetak godina. Ali se bijele i kako reče jedan Zmijanjac, daće Bog da tako bude i narednih vjekova.

O Sitnici, jos nekoliko rečenica. “Ugnjezdila” se na regionalnom putu Čađavica-Banjaluka. Udaljena 20 kilometara od Mrkonjić Grada i nešto više od Ribnika. Stanovnici Sitnice su i na “pragu” Banjaluke. Od najvećeg grada u Srpskoj udaljeni su četrdesetak kilometara.

Zmijanjice se nadaju da ce ovo područje “presjeći” i planirana trasa auto-puta Banjaluka-Mrkonjić Grad od čije izgradnje u znatnoj mjeri zavisi dalji razvoj ovoga kraja, ali i ostanak Srba na Manjači.

Zmijanjce ohrabruje i činjenica da je poslednjih godina u “modi” da nekadašnji stanovnici Zmijanja koji sada žive u Srbiji, Banjaluci i inostranstvu dolaze u zavičaj i obnavljaju svoja ognjišta.

Sve je više i onih koji grade vikend kuće i sanjaju da dođe do realizacije izgradnje Zimskog centra Manjača!

Za sve Zmijanjce, Kočić u Stričićima još uvijek ponosno stoji!

A Zmijanjskom i Sitničkom visoravnom, još uvijek odjekuje Jablanova rika i Kočićev neuništivi prkos i ponos!

Tekst i foto: Slobodan Dakić