Želje za spajanjem entitetskih prvih liga u jednu jedinstvenu je neizvodiva jer bi svaka utakmica sa klubom iz drugog entiteta sa aspekta bezbjednosti predstavljala visok bezbjednosni rizik bez obzira ko je domaćin. MUP Republike Srpske je intervenisao sa desetinama specijalaca i nije uspio staviti pod kontrolu svega 30 navijača na komšijskoj utakmici najnižeg ranga takmičenja u Banja Luci. Pitanjem uzroka nedovoljne bezbjednosti utakmica na stadionima najniže lige u Republici Srpskoj  niko se ne bavi ozbiljno. Incidenti se zataškavaju i kriju. Postavlja se pitanje u čijem je interesu neuspjeh da nekoliko desetina specijalaca ne uspije obezbjediti nastavak utakmice 18.kola popularne ‘’Bundes’’ lige igrane ‘’na Vrbasu’’ između domaćeg FK Vrbas i FK ‘’Šnjegotina’’. Čudni su razlozi prekida i nesposobnosti elitne jedinice MUP a Republike Srpske da obezbjedi nastavak utakmice kojoj je prisustvovao manji broj isključivo navijača od broja pripadnika interventne, po svemu specijalizovane jedinice. Informacije o prekinutoj utakmici opisali smo u povučenom tekstu bez navođenja identiteta aktera. Prema Izvještaju delegata on, se sa sudijama saglasio da se utakmica prekine a njihove stavove je podržao rukovidioc više desetina pripadnika elitne  jedinice MUP a Republike Srpske, uz navođenje da nema bezbjednosnih uslova za nastavak utakmice. Nije samo čudno što je Pravda, u kratkom vremenu po objavi povukla tekst iako ga je već pročitalo 249 čitalaca. Predsjednik sam i najodgovorniji u Pravdi, za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom a to su: praćenje rada sportskih udruženja, državnih, javnih organa, ustanova, drugih pravnih i fizičkih lica u njima i društvu, te informisanju javnosti o radu istih. U skladu sa citiranim dijelom obaveza iz Statuta, kao jedini sa zvaničnom odgovornošću i ovlaštenjem, osjećam potrebu i obavezu uputiti izvinjenje našim pratiocima zbog uklanjanja teksta pod naslovom: ‘’Prekid u Šeheru, šta i kako dalje !’’. Posebno izvinjenje upućujem za onih 249 ''najbržih'' koji su prije uklanjanja pročitali tekst. 
Povećava se broj neodgovornih pojedinaca koji pritiscima ugrožavaju uređivačku politiku a posljedicu su gubici, ne samo novinara saradnika na terenu, nego je manje i vas, naših stalnih čitalaca. Pravda nema namjeru prestati ‘’biti ono’’ što je činilo prepoznatljivom.
U zamjenu za kratak tekst koji nije bio nekom po volji, donosimo brojne detalje iz Delegatskog izvještaja prekintue utakmice…..
Upotreba nesrazmjerno velikog i bespotrebnog broja pripadnika elitne jedinice MUP a Republike Srpske je priča za sebe time bi se morao pozabaviti Ministar Karan lično  ili bliski saradnici. Čak da su stadion i utakmica bili samo subjekt vježbe brojne specijalizovane jedinice MUP a Republike Srpske određen je pogrešan zadatak, jer je zadani cilj trebao biti obezbjeđenje nastavka, a ne prekid utakmice a iz izvještaja delegata zaključujemo da je u donošenju odluke učestvovao i rukovodilac jedinice.  Predmet vašeg interesovanja vam predočavamo a to je Izvještaj delegata pa isti pročitajmo :
PFL BL 22/23
Vrbas
Delegate report
COMET - Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine Datum: 10.04.2023 Vrijeme: 10:08:54 
Vrbas –Šnjegotina 1:0
Kolo: 18
Stadion: FK "Vrbas" / Banja Luka / Bosna i Hercegovina
Gledatelja: 30
Datum/vrijeme: 08.04.2023 15:30 CEST Dobna kategorija:
Match number: 103 Seniori
Gl.sudija: Jeličić Danilo (Banja Luka)
1. pomoćni: Erak Marko (Krupa na Vrbasu)
2. pomoćni: Pašić Igor (Banja Luka)
Delegat: Perin Nikola (Banja Luka)
ORGANIZACIONI SASTANAK
Najava posebnog protokola
Prisustvovali organizacionom sastanku
Ime i prezime
Trkulja Mićo
Funkcija
Komesar za bezbjednost FK Vrbas
Ime i prezime
Vučić Miroslav
Funkcija
Službeni predstavnik FK Šnjegotina
Ime i prezime
Jeličić Danilo
      Vrbas - Šnjegotina 1:0 Stranica: 1 / 7
 
Funkcija
Glavni sudija utakmice
Mobilni telefon
Ime i prezime
Erak Marko
Funkcija
1. pomoćni sudija utakmice
Mobilni telefon
Ime i prezime
Pašić Igor
Funkcija
2. pomoćni sudija utakmice
Mobilni telefon
Ime i prezime
Perin Nikola
Funkcija
Delegat utakmice
 
1) Organizacija - Komentar
-Ekipa FK Vrbas kasnila sa dolaskom na utakmicu, igrači se u prostorijama kluba pojavili u 15:00h.
-Igrači kao i služena lica FK Šnjegotina se na stadionu pojavili u propisano vrijeme.
-Zbog pomenutog kašnjenja domaće ekipe sa dolaskom na utakmicu uslijedilo je i kašnjenje sa početkom organizacionog sastanka.
Organizacioni sastanak započeo u 15:15h.
-Honorar kao i troškovi službenih lica utakmice (sudija i delegata), isplaćeni nakon prekida utakmice.
-Na organizacionom sastanku utvrđeno je da zvanični spisak igrača i službenih lica FK Vrbas nije ovjeren odgovarajućim pečatom kluba.
 
Vrbas - Šnjegotina 1:0 Stranica: 2 / 7
 
Komentar
-Domaća i gostujuća ekipa kasnile sa predajom spiskova igrača i službenih lica utakmice. Ekipa FK Šnjegotina spisak predala u 15:00h.
Ekipa FK Vrbas spisak predala u 15:10h.
-Prilikom identifikacije igrača i službenih lica FK Vrbas utvrđeno je da se lice Guslov Boško koje je na spisku navedeno pod rubrikom
"Službeni predstavnik", nije pojavilo u prostorijama kluba te da se po izlasku na teren u tehničkom prostoru ekipe FK Vrbas nije nalazilo niti jedno službeno lice kluba.
Na klupi su bili prisutni samo rezervni igrači i fizioterapeut ekipe, Jerković Ognjen.
Lice Guslov Boško iz navedenih razloga nije uneseno u zvanični Comet zapisnik.
Prilikom izbijanja incidenta koji će biti opisan u nastavku, utvrđeno je da je na stadionu izvan ograđenog terena za igru, prisutan službeni predstavnik kluba Bosančić Ljubiša koji se nije nalazio na spisku igrača i službenih lica FK Vrbas. Navedeno lice je isplatilo honorar kao i troškove službenika utakmice (sudija i delegata) iako prema zvaničnom zapisniku nije obavljalo nikakvu funkciju na utakmici.
-Nakon što je ekipa FK Vrbas predala spisak igrača i službenih lica utvrđeno je da igrač sa brojem (2) Slavnić Slavko ne može da nastupi na utakmici kao ni da boravi u tehničkom prostoru svoje ekipe zbog akumuliranih žutih kartona. Nakon što je pomenutom igraču ukazano na suspenziju isti je izjavio da će utakmicu posmatrati sa trebina, te je zatražio da se umjesto njega u početnu postavu uvrsti rezervni igrač sa brojem (15) Matić Ognjen.
ORGANIZACIJA UTAKMICE
Opšta organizacija
Teren sa prirodnom travom
 
Vrbas - Šnjegotina 1:0 Stranica: 3 / 7
KOMENTARI
Utakmica uspješno organizovana sa propustima:
-Prostorija za delegata neuredna i neadekvatno opremljena, nedostaju računar, štampač i internet konekcija. Na radnom stolu delegata
ostvljene improvizovane pepeljare sa opušcima od cigara.
-Prostorija za delegata ujedno je bila i svlačionica za sudije.
-Na stadionu ne postoje reflektori , te nisu istaknute zastave propisane propozicijama takmičenja.
-Domaćin utakmice nije organizova prisustvo redarske službe i dohvatača lopti kako je to navedeno u zvaničnoj prijavi PU Banja Luka. U zvaničnoj prijavi PU stoji da će FK Vrbas obezbjediti prisustvo 5 redara koji bi bili zaduženi za bezbjednost do dolaska policijskih službenika. Zbog neorganizovanja prisustva odgovarajuće markiranih dohvatača lopti utakmica je u nekoliko navrata u toku 28 minuta svog trajanja, bila kratkotrajno prekidana zbog dohvatanja lopti.
-Domaćin utakmice nije organizovao prisustvo odgovarajućeg sanitetskog vozila te nosila sa dovoljnim brojem poslužitelja. U svrhu sanitetskog vozila korišteno je zamjensko vozilo.
Na inicijativu delegata, Komesar za bezbjednost ekipe domaćina je obezbjedio prisustvo pomenutog zamjenskog sanitetskog vozila marke Dacia Loga koje bi bilo korišteno u slučaju potrebe.
-Kupatila za sudije i igrače procjenjena kao nebezbijedna. Zbog čega su sudije pred početak utakmice izjavile da neće koristiti kupatilo.
-Zbog neorganizovanja propisanih službi (Redarska služba koju bi činilo minimalno 3 redara sa imenovanim vođom redarske službe)
prema propozicijama takmičenja smatra se da klub domaćin utakmice, FK Vrbas, nije preuzeo odgovarajuće mjere u cilju obezbjeđivanja ličnosti kao što su: Članovi gostujućeg kluba, sudije, delegata i gledaoca, za vrijeme i po prekidu utakmice.
-Treba napomenuti da je teren za igru dobro pripremljen ali da se neposredno uz aut liniju koja se nalazi ispred tehničkih prostora ekipa kao i klupe za delegata mogao primjetiti zemljani jarak koji je predstavljao opasnost za 1. pomoćnog sudiju utakmice Marka Eraka.
-Predstavnici FK Vrbas nemaju vidno istaknute akreditacije (licence) kako je to propisano u propozicijama takmičenja.
Zvanična Prijava PU kao i spiskovi igrača te službenih lica može se vidjeti pod rubrikom Dokumenti.
Vrbas - Šnjegotina 1:0 Stranica: 5 / 7
Opšta ocjena organizacije utakmice (1-5)
2
UTAKMICA (PRIJE POčETKA, U TOKU, PO ZAVRšETKU)
Utakmica odigrana sponzoriranim loptama
Model
Select
Broj
3
Ekipe i službena lica klubova
Ponašanje igrača i službenih lica kluba, fer i korektno
Dostavljena pismena ovlaštenja za predstavnike klubova
Službeni predstavnici klubova obučeni u skladu sa Propozicijama takmičenja
X
2) Ponašanje momčadi/ekipa i službenih lica - Komentar
-Ponašanje igrača i službenih lica klubova i jedne i druge ekipe nekorektno. Na početku šansama bogatu i zanimljivu utakmicu ukaljao je incident iz 28. minuta u kojem je crvene kartone zbog nasilničkog ponašanja dobilo 5 igrača od kojih su 3 crvena kartona dobili igrači FK Vrbas, dok su 2 crvena kartona zaradili igrač i službeno lice Peulić Slađan FK Šnjegotina. Crvene kartone su zbog nasilničkog ponašanja tj. udaranja protivničkih igrača zaradaili:
-FK Vrbas:
*ID: (132239) Đuranović Dejan (21) - udaranje protivničkog igrača Malić Danila (11) otvorenom pesnicom u predjelu lica.
*ID: (144332) Vuković Dario (11) - udaranje protivničkog igrača Malić Danila (11) zatvorenom pesnicom u predjelu glave.
*ID: (107554) Kremenović Ognjen (8) - nasilničko nasrtanje i udaranje sa leđa nekog od igrača protivničke ekipe.
-FK Šnjegotina:
*ID: (306736) Malić Danilo (11) - udaranje protivničkog igrača Đuranović Dejana (21) zatvorenom pesnicom dva puta u predjelu glave.
*ID: (309150) Peulić Slađan (trener FK Šnjegotina) - nasrtanje i udaranje protivničkog igrača Kremenović Ognjena (8) nakon što je
Kremenović sa leđa udario nekoga od igrača FK Šnjegotina.
-Važno je napomenuti da je trener FK Šnjegotina Peulić Slađan po izbijanju incidenta pokušavao da smiri kako svoje tako i protivničke igrače te da je vidjevši kako Kremenović Ognjen (8) udara nekoga od njegovih igrača sa leđa, istom odlučio da uzvrati udarac. Zbog gužve koja je nastala pri pokušaju da se Peulić Slađan zaustavi u svojoj namjeri ostalo je nerazjašnjeno u koji dio tijela je Kremenović dobio udarac.
O pomenutom incidentu detaljnije u nastavku ovog izvještaja pod rubrikom Incidenti.
-Treba istaći da je do trenutka izbijanja incidenta utakmica bila potpuno mirna, fer i korektna, te da do tog 28. minuta nije bilo nikakve naznake da bi do istog moglo da dođe. Penal koji je glavni sudija utakmice Jeličić Danilo dosudio u 18. minutu utakmice igrači kao I službena lica FK Šnjegotina prihvatili su bez protestovanja.
 
Ukupno gledalaca: 30
 
3) Ponašanje gledaoca
-Zbog utrčavanja nekolicine gledalaca na teren prilikom izbijanja incidenta u 28. minutu, njihovo ponašanje treba posmatrati kao krajnje nekorektno.
Među navedenim gledaocima bilo je i ranije pomenuto službeno lice FK Vrbas Bosančić Ljubiša.
Bosančić je, utrčavši na teren, galamio na 1. pomoćnog sudiju utakmice Marka Eraka zbog toga što, kako smatra, Erak nije bio u stanju da dobro vidi situaciju u kojoj je sugerisao Jeličić Danilu da pokaže direktan crveni karton igraču FK Vrbas sa brojem (8) Kremenović Ognjenu.
Takođe, pomenuti Bosančić je smatrao kako ekipa FK Vrbas nije trebala da dobije 3 crvena kartona te je zbog toga žustro protestovao kod glavnog sudije.
-U toku boravaka na terenu gledaoci su se svađali, psovali i galamili na neke od igrača kao i na službena lica gostujuće ekipe. 
Gledaoci koji su utrčali na teren su se na istom i zadržali do 43. minuta utakmice kada je glavni sudija Danilo Jeličić donio odluku o zvaničnom prekidanju utakmice nakon čeka su se službena lica, sudije i delegat, povukli sa terena za igru.
 
Vrbas - Šnjegotina 1:0 Stranica: 6 / 7
 
-Povlačenje zvaničnika utakmice sa terena za igru ispratili su i gledaoci koji su ranije utrčali na teren.
Rasprava ispraćena psovkama između gledalaca i službenih predstavnika domaće i gostujuće ekipe kao i igrača se nastavila i po dolasku pripadnika policije na stadion. Policijski službenik Milisavić Savo, je uz podršku nekoliko pripadnika interventne policije koji su po njegovom pozivu došli na lice mjesta, umirio nekolicinu gledaoca koji su bili u žustrim raspravama sa igračima i službenim licima klubova.
Incidenti
Na utakmici nije bilo incidenata
4) Incidenti - Komentar
-U 28. minutu utakmice prilikom nešto lakšeg prekršaja koji je načinio igrač FK Šnjegotina Malić Danilo (11) nad igračem domaće ekipe Đuranović Dejanom (21) glavni sudija utakmice dosuđuje prekršaj za domaću ekipu. Po dosuđenom prekršaju Đuranović Dejan (21) se u znak protestovanja okreće prema Malić Danilu (11) govoreći: "Šta je bilo", nakon čega se jedan drugom unose u lice a potom i rukama odguruju jedan drugog. Neposredno nakon što su pomenuti igrači rukama odgurnuli jedan drugog igrač FK Šnjegotina Malić Danilo (11) upućuje Đuranović Dejanu (21) dva udarca zatvorenom pesnicom u predjelu glave na šta mu Đuranović (21) uzvraća sa jednim udarcem otvorenom pesnicom (šamar) u predjelu lica. Nakon dobijenog udarca u predjelu lica Malić se Đuranoviću obraća sa psovkom: "Jebem ti majku".
-Ubrzo nakon što je razmjena udaraca između Đuranovića (21) i Malića (11) započela u sukob su se umješali i ostali igrači i službena lica i jednog i drugog kluba pokušavajući da smire nastalu situaciju. U komešanju i naguravanju koje je nastalo, na Malića (11) fizički je nasrnuo i igrač domaće ekipe sa brojem (11) Vuković Dario zadajući mu udarac zatvorenom pesnicom u predjelu glave.
-Prema svjedočenju 1. pomoćnog sudije Erak Marka, trener FK Šnjegotina Peulić Slađan po izbijanja incidenta utrčava na teren za igru te pokušava da smiri kako svoje tako i protivničke igrače. Slađan ubrzo postaje jedan od glavnih aktera sukoba kada je vidio da je nekoga od njegovih igrača sa leđa udario igrač FK Vrbas sa brojem (8) Kremenović Ognjen. Vidjevši pomenutu situaciji Slađan Peulić (Trener FK Šnjegotina) se zatrčava te nasrće i udara Kremenović Ognjena govoreći: "Koga ti udaraš!". Predjeli tijela u koje je Kremenović dobio udarce od Peulića nisu identifikovani iz svjedočenja Erak Marka zbog gužve koja je nastala u pokušaju da se Peulić spriječi u svojoj namjeri.
-Delegat utakmice poziva Policiju i obavještava ih o incidentu koji se dešava na stadionu FK Vrbas. Policiju je kontaktirao i Komesar za bezbjednost ekipe domaćina Trkulja Mićo. Nakon što se naguravanje i fizički sukob među igračima završio glavni sudija utakmice je pomenute aktere sukoba sankcionisao sa direktnim crvenim kartonima od kojih su Peulić Slađan i Malić Danilo (11) bili jedini učesnici koji nisu protestovali zbog dobijanja crvenog kartona te su se mirno povukli sa terena za igru. Malić i Peulić su se po odlasku sa terenazaustavili ispred prostorija FK Vrbas te nastavili raspravu sa nekolicinom prisutnih gledalaca.
-Igrači FK Vrbas: Đuranović Dejan (21), Vuković Dario(11), Kremenović Ognjen (8) po dobijanju crvenog kartona nastavilu su da protestuju kod arbitara utakmice Jeličić Danila, Marka Eraka i Igora Pašića iščuđavajući se i govoreći: "Zašto nama 3 crevena?". Svojim igračima se u protestovanju kod arbitara ubrzo pridružio i jedan od službenih predstavnika FK Vrbas Bosančić Ljubiša koji nije bio na spisku igrača I službenih lica kluba. Pomenuti je po izbijanju incidenta, zajedno sa nekolicinom gledaoca, utrčao na teren za igru te je u trenutku pokazivanja crvenih kartona, galameći na Erak Marka protestovao protiv njegove odluke da sugeriše svojim kolegama Jeličić Danilu i Pašić Igoru da se igraču FK Vrbas sa brojem (8) Kremenović Ognjenu pokaže crveni karton zbog udaranja nekog od protivničkih igrača sa leđa.
Bosančić se Eraku galameći obraćao sa: "Kako si ti to mogao da vidiš, nisi bio ni blizu !?". Igrači FK Vrbas su sa Bosančić Ljubišom od glavnog sudije Jeličić Danila tražili da se crveni kartoni za njihova dva igrača (Vuković Dario (11) i Kremenović Ognjen (8)) povuku jer kako tvrde 1. pomoćni sudija Erak Marko i glavni sudija nisu dobro vidjeli situaciju zbog koje su pomenutima pokazali crvene kartone. Među gledaocima koji su na teren utrčali po izbijanju incidenta nalazio se i ranije pomenuti, suspendovani igrač Slavnić Slavko. Slavko je pri
utrčavnju na teren pokušavao da razdvoji-zaustavi sukob između igrača.
-Pojedinačno opisani razlozi dobijanja crvenih kartona navedeni su u rubrici Ponašanja igrača i službenih lica klubova.
-Tokom 43. minuta utakmice kada je prekid trajao već oko 15. minuta, glavni sudija utakmice Jeličić Danilo uz konsultaciju sa pomoćnicima i delegatom donosi odluku da utakmica nema elemenata za nastavak te da se trajno prekida iz bezbjednosnih razloga. Jeličićevu odluku su ubrzo po dolasku podržali i službenici policijske stanice Lauš. Policijski službenik Milisavić Savo zajedno sa svojim kolegom uz podršku pripadnika interventne policije prekida galamu i svađu koja se odvijala između gledalaca koji su se povukli sa terena i igrača-službenih lica
gostujuće ekipe. Pomenuti akteri su vodili raspravu oko toga ko je kriv za incident.
Nakon što su pripadnici PS Lauš preuzeli kontrolu nad situacijom smirivši verbalne i fizičke obračune među učesnicima, sudije i delegat utakmice su se povukli u prostoriju za sudije i delegata te nepravili retrospektivu cjelokupnog incidenta u cilju što boljeg opisivanja istog, kako niko od učesnika ne bi ostao nesankcionisan.
-Ubrzo po završetku incidenta Policijski službenici su igrača domaće ekipe Đuranović Dejana (21) uputili u Urgentni Klinički Centar na procjenu zadobijenih povreda.
Igrač gostujuće ekipe sa brojem (11) Danilo Malić je lišen slobode te odveden na davanje izjave u prostorije PS Lauš.
-Glavni sudija utakmice kao i delegat su telefonom obavješteni da trebaju doći u PS Lauš kako bi se i od njih uzele izjave vezane za opisani incident.
Glavni sudija utakmice i delegat pojavili su se u prostorijama PS Lauš u 17:15h, davanje izjave za policijski zapisnik završeno je u 19:15h.
Ističe se da je u policijskom zapisniku konstatovan i opisan samo obračun između Danila Malića i Đuranović Dejana dok su ostali učesnici sukoba iz zapisnika izostavljeni.
Ovaj dokument je izrađen putem računala i digitalno pohranjen i kao takav je pravovaljan bez potpisa.
ZAKLJUČEN
Nikola Perin
09.04.2023 15:27:18 CEST