Na izbornoj Skupštini Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, (OSTA VRS), održanoj dana 15. 07. 2021. godine za predsjednika Skupštine izabran je pukovnik Blagoja Kovačević iz Istočnog Sarajeva, a za njegovog zamjenika Mihajlo Nikolić.

Skupština je izabrala Predsjedništvo koje čine :

 1. Župljanin Slobodan, predsjednik,
 2. Trivić Mirko, podpredsjednik,
 3. Radojičić Radovan podpredsjednik,
 4. Sajlović Pero podpredsjednik,
 5. Mlađenović Pero,
 6. Radojičić Novak član,
 7. Blagojević Vidoje član,
 8. Novaković Stamenko član,
 9. Škorić Miko član,
 10. Popović Gostimir član,
 11. Panić Golub član,
 12. Marković Jovica član,
 13. Šargić Boško član,
 14. Škrba Dušan član,
 15. Šaraba Milenko član.

Odlukom Skupštine izmjenjen je Statut po kome Predsjedništvo broji 17 članova, a pored izabranih 15, Regionalni odbori Banja Luka i Prijedor Predsjedništvo će izborom po jednog člana zaokružiti na 17.

Skupština je izabrala i druga tijela utvrđena Statutom. U Nadzorni odbor izabrani su Peulić Boško, Ponorac Branko i Garić Nenad. Za disciplinskog tužioca izabran je Latinović Draško a za njegovog zamjenika Panić Mile.

Brojni delegati i gosti su tokom diskusija i obraćanja su pozivali na jedinstvo koje se ogledalo tokom izborne Skupštine kroz jednoglasno donošenje svih odluka. Diskutantni su u diskusijama po izvještajima izrazili zadovoljstvo dosadašnjim radom rukovodstva, posebno ističući zaslužne pojedince što je OSTA VRS u najkraćem mogućem roku od osnivanja stekla uslove, a bila bi proglašena organizacijom od posebnog interesa za Republiku Srpsku i ranije da se nije čekao vremenski uslov tri godine od osnivanja.

Jedinstvo OSTA VRS na koje su i danas pozivali svi diskutanti je bilo izraženo tokom izborne Skupštine i posebno iskazano jednoglasnim odlukama za koje je donio 31 prisutan delegat.