Još uvijek se u našoj javnosti ne zna da je Kraljevina Jugoslavija uspješno bombardovala Treći rajh, pošto je napadnuta sa svih strana (osim iz Grčke) 6. aprila 1941. godine u 6:30 ujutro.

Ne samo to, Kraljevina Jugoslavija je druga na svijetu koja je uspješno bombardovala ciljeve u Hitlerovoj Njemačkoj—prije nas su to samo učinili Britanci tokom 1940. i početkom 1941. godine.

Za vrijeme Titove Jugoslavije pokušavalo se da se Kraljevina na sve načine diskredituje tako da iz tog perioda naše poslijeratne generacije ne znaju gotovo ništa. Ono što se danas možda i najmanje zna je junačka borba naše vojske tokom njemačke invazije u Aprilskom ratu 1941. godine.
Tako se, recimo, ne zna da smo mi u međuratnom periodu imali vrlo razvijenu avioindustriju. Srbija je do 1941. godine imali čak 9 fabrika aviona, ali i moćnu vojnu avijaciju od čak skoro 1.000 ratnih aviona. Ratni avion lovac domaće proizvodnje ”Rogožarski IK-3” imao je bolje performanse od najboljeg aviona na svijetu njemačkog Meseršmita, ponosa njemačke avijacije, koji je sa lakoćom osvajao nebo Evrope i sijao smrt po zemlji?
Na žalost, takve informacije su vješto prikrivane decenijama i danas se ne znaju mnoge epizode iz istorije, poput osvete naše avijacije za Hitlerov napad na našu zemlju i bombardovanje Trećeg rajha, nakon 6. aprila 1941. godine.
U skladu sa ratnim planovima, odmah po napadu bombarderi Jugoslovenske vojske uspješno su bombardovali njemačke, italijanske i mađarske ciljeve po južnoj Austriji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji. Svi austrijski i mađarski gradovi su tih aprilskih dana proglašavali uzbunu od mogućih dejstava jugoslovenske avijacije, koja je inače u svijetu imala izuzetnu reputaciju.
Recimo sa banjalučkog aerodroma Rovine (Nova Topola) pod komandom pukovnika Stanka Diklića, komandanta 8. bombarderskog, “Osvetničkog” puka, poletjeli su piloti koji su prvi bombardovali Treći Rajh, što je bio najveći ratni podvig tog vremena, posebno imajući u vidu tada najbolju na svijetu njemačku protivvazdušnu odbranu.
Te akcije su na Nijemce ostavile tako jak utisak, da je na kasnijem suđenju u Beogradu 1947. godine, njemački Luftvafe general, koji je komandovao bombardovanjem Jugoslavije, Aleksandar Ler, rekao:

– Napadi kraljevske avijacije na Grac, Bruk na Muri, Bruk na Lajti i Mistelbah, u grupama od dva do tri dvomotorna aviona, značajno su usporile naše aktivnosti…

Pukovnika Diklića su Nijemci zarobili nakon Aprilskog rata, zajedno sa više od 200.000 naših vojnika i oficira i čitav rat je proveo po njemačkim logorima, da bi nakon oslobođenja otišao u Čikago, SAD gdje je sa svojim četnicima živeo do kraja života i upokojio se, kao potpuno zaboravljen u otadžbini. O njemu i o hrabrim pilotima koji su, branili otadžbinu i bombardovali Treći rajh, nećete pronaći ni riječi u našim istorijskim udžbenicima.

Ovo bombardovanje izvršili su junaci koji su bili odlično pripremljeni, odlično opremljeni, odlično uvježbani, sa jasnim planovima i velikim samopouzdanjem i vjerom u svoju Kraljevinu i narod koji su branili.

Na slici vidite posljedice jugoslovenskog bombardovanja Graca u današnjoj Austriji. Tokom Aprilskog rata u Austriji (tadašnjoj Njemačkoj) bombardovani su još i Bruk na Muri, Bruk na Lajti, Mistelbah, Feldbah, Filah, Firstenfeld, Pinkafeld, Glajhenberg i Vildon, Segedin i Pečuj u Mađarskoj, Arad i okolina Temišvara u Rumuniji i ciljevi oko Sofije u Bugarskoj i centralnoj Albaniji.

Takođe vidite i naš superiorni niskokrilni lovački avion “Rogožarski IK-3”, kog je 1938. godine konstruisao srpski tim avioinženjera Ljubomir Ilić, Kosta Sivčev i Slobodan Zrnić.