Koliko je vlast mila, Mile Kovačević, deklarisani BH Fanatikos, traži uporište u FSBiH. Svjestan da vrijeme otkucava posljednje dane na mjestu predsjednika FSRS, da je svojim neradom, neznanjem, bolesnom narcisoidnošću, došao  u situaciju da pomoć traži od Hrvata i Bošnjaka, a prevashodno od svog pajtosa Dine Begića, predsjednika FSBiH.

Sve će Mile dati, samo da ostane na čelu FSRS, ali džaba. Ni Begić,  više ne može pomoći, ni njegov Pravni komitet FSBiH, koji se ne miješa kada se krši Statut i druga akta, a petlja u ono za šta, prije svega nije nadležan, jer se samo postavlja pitanje Kovačeviću, koji je stalno pričao priču kako je FSRS samostalan i jedna od komponenti FSBiH, otkud sada da nam Sarajevo treba da kroji sudbinu.

Misljenje Pravnog komiteta FSBiH

Ni Begić, ni Izvršni odbor FSBiH, kao ni “pravnici” iz Pravnog komiteta BiH, tu više ne pomažu. Procedura je jasna, po Statutu FSRS i ni po čemu drugom. Izbora će biti, a ti Mile putuj…