Na redovnoj Izvještajnoj skupštini Fudbalskog saveza opštine Šamac, pred delegatima se našao izvještaj o radu saveza za prošlu godinu i plan rada za 2022. godinu.

Izvještaj i plan podnio je predsjednik FSO Šamac, Simo Varadinović, koji je prezentovao sve aktivnosti u ovom periodu, kao plan rada u 2022. godini.

Oba ova dokumenta, dobili su jednoglasnu podršku delegata Skupštine.

Usvojen je godišnji obračun prihoda i rashoda FSO Šamac za 2021. godinu i budžet FSO Šamac za 2022. godinu.