Vjerovali ili ne, bivši generalni direktor ŽRS Doboj Sreten Telebak je pozvan u Osnovni sud u Doboju na ročište koje će se održati u Osnovnom sudu u Doboju u četvrtak 23. 08. 2018. godine sa početkom u 08:00 časova kao svjedok tužilaštva u krivičnom predmetu protiv odgovornih zbog štetnog ugovora po ŽRS,  koji je 13. 05. 2004. godine zaključio generalni direktor ŽRS Sreten Telebak.

ŽRS-om je godinama ”harala” ekipa na čijem je čelu bio generalni direktor Sreten Telebak, Epilog ”haranja” iz toga vremena je presuda kojom je Sreten Telebak osuđen na dvogodišnju zatvorsku kaznu koju je odležao u dobojskom zatvoru. Telebak je pod pritiskom javnosti, a zbog izvršenih  krivičnih djela u maju 2006. godine podnio ostavku na dužnost generalnog direktora. Zahvaljujući činjenici da su i danas u ŽRS na visokim pozicijama članovi ekipe koja je na čelu sa Telebakom ”harala”  ŽRS-om, Telebak je dobio sudski spor protiv ŽRS, zbog ”nezakonite smjene”, poslije koga su mu ŽRS isplatile više od pola miliona, pored činjenice da je pravosnažnom  presudom Telebaku i odležanom zatvorskom kaznom, dokazana zakonitost smjene.

U svakom slučaju biće interesantno svjedočenje svjedoka tužilaštva Sretena Telebaka na ročištu koje će se održati u četvrtak 23. 08. 2018. godine u Osnovnom sudu u Doboju po predmetu optužnice protiv Telebakovih neposrednih saradnika Veselina Jakovljevića, Borislava Mirkovića i Obrada Martića koga je generalni direktor Savanović pokušao rehabilitovati ponovnom ”inauguracijom”  na direktorsko mjesto na kome je dočekao penziju.

Interesantna je izjava jednog od svjedoka tužilaštva, data u ovom predmetu u Osnovnom sudu Doboj dana 10. 08. 2018. godine, prenosimo je u cijelosti :

”Osnovni Sud u Doboju

Broj:85 0 K071353 18 K

Od 10.07.2018.

PREDMET: IZJAVA po predmetu broj T15 0 KTK 0012799 17 od 04.04.2018.

protiv optuženih

  • Veso Jakovljević bivši direktor sektora vuče vozova ŽRS
  • Borisav Mirković Mašinstva u sektoru vuče vozova ŽRS
  • Obrad Martić direktor vuče vozova Doboj

 

Optuženi  su dizel motorne vozove, navedene u optužnici, primili sa polovnim remontovanim motorima a novih motora, koji su bili  navedeni u ugovoru nema nigdje. Ovo je ustanovila komisija za defektažu 2012 godine kada su iste motore slali u Zrenjanin  na remont a što se vidi iz dokumenta od 11.04.2013. br. 11-1.int./13 tačka 3 u kojem je navedeno da je radilica na motoru 821712.024.-000507 bila već na četvrtoj specijali. Dalje se može vidjeti, iz izvještaja komisije od dana 29.06.2007. br.18147/07, da se na vozu 813/814-039 vodi kao nov motor 8217.12.024-000307 a u starim knjigama taj isti motor je već bio ugrađen u voz 813/814-033, što nepobitno govori da je i tu riječ o starom, polovnom motoru a ne novom.

Iz navedenog se da zaključiti da su gore osumnjičeni svjesno primili polovne i remontovane motore a novimotori koji su bili predviđeni ugovorom o kupovini dizel motornih vozova serije 813/814 od 13.05.2004. i ugovorom o kupoprodaji polovnog dizel motornog voza serije 813/814 od 21.10.2005. nikad se nisu pojavili u ŽRS.

Sve gore navedeno morao je da primjeti i konstatuje i Mašinski Fakultet, pošto je imao dužnost da prikupi svu dokumentaciju zatim da primi vozove, te da izda saglasnost Ministarstvu Saobraćaja i veza da pomenuti vozovi mogu biti pušteni u saobraćaj. Za ove propuste je najodgovorniji predsjednik komisije Profesor doktor Drago Blagojević koji je na žalost umro.

Dokaz: ugovor od 22.-24.11.2004.  i ugovor od 18-20.04.2005. Dostavljam u prilogu.

Na ovaj način je pomenuta družina oštetila Republiku Srpsku i ŽRS za iznos od približno 250 000 eura a to se može vidjeti i iz dokumentacije koju dostavljam u prilogu.

Još bih dodao da je neshvatljivo da je tužilac iz tužbe izostavio, po meni najodgovornija lica, Sretena Telebaka – osuđivanog za druga krivična djela u ŽRS, tada generalnog direktora ŽRS i odgovornog lica, te Predsjednika nadzornog odbora Zlatka Kneževića, glavnog kontrolora u ŽRS u to vrijeme a danas je predsjednik Ustavnog suda BIH. Zlatko Knežević je takođe, kao predsjednik nadzornog odbora,  zaključio štetne menadžerske ugovore sa Sretenom Telebakom, Arsenić Markom i Predojević Rankom koji su naknadno tužili ŽRS i naplatili po 400 000 do 500 000 KM.

Gore navedeni ,  po zakonu o javnim nabavkama, su odgovorna lica te samim tim bi trebalo da odgovaraju za navedene nezakonite radnje.

Takođe napominjem da se ovdje radi o dobro osmišljenom i organizovanom kriminalu u koji su navedeni uvukli čak i mašinski fakultet u Banja Luci pa i ministarstvo saobraćaja i veza a samim tim i vladu RS.

Teško je zamisliti da bi predmetni vozovi mogli biti primljeni i pušteni u rad sa, navodno, novim motorima a da za njih nema garantnih listova. Iz gore navedenih kupoprodajnih ugovora se da zaključiti da je Mašinski fakultet iz B.L. bio obavezan da pregleda svu dokumentaciju dostavljenu od strane  izvršioca radova i izvrši pregled samih vozova te da izda saglasnost ministarstvu Saobraćaja i Veza koje je u skladu sa dostavljenom dokumentacijom nadležno da izda i izdalo je upotrebnu dozvolu za puštanje u rad vučnih sredstava tj. dizel-motornih vozova.

 

Dodajem i informaciju da je vijek trajanja svakog dizel-motornog voza 12 godina i to sa novim ugrađenim motorima a što je vidljivo iz dokumenta br: 19385/04 od 15.10.2004..

Iz gore navedenih ugovora je vidljivo da su ugovorene garniture morale biti isporučene sa po dva nova dizel motora proizvođača Fijat iz Italije i po dva remontovana motora , istog proizvođača a što se pokazalo i na uvećanoj cijeni sa 350 000 na 400 000 eura.

Takođe pitanje je i to, kako je četvrta naručena garnitura koštala 450 000 eura, što je vidljivo iz ugovora o kupoprodaji a potpisao ga je danas svjedok umjesto optuženi Sreten Telebak koji je u to vrijeme bio generalni direktor ŽRS. Isti je preko iste firme nabavio i dvije dizel lokomotive 661 iako za njih nemamo potrebu jer ih imamo i previše.

20.08.2018. u Doboju.”