Posts in category Politika


Politika

ŽRS: AKCIONARI PODNIJELI KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV AKTIVISTA IZ POZICIJE I OPOZICIJE!

Dragana Salića, direktora Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit“ d.o.o.Banja Luka, ul. Vladike Platona br. 3
Slaviše Stojnića, vještaka mašinske struke,
Mr. Aleksandra Jeftića, vještaka saobraćajne struke i
Ranka Radeta, vještaka ekonomske struke.
Slavko Gligorić, V.D. generalni direktor ŽRS.
Tomo Grabovica, direktor sektora za razvoj i investicije.

Read more 0 Comments
error: