Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović rekla je povodom usvajanja Zakona o sportu da je tim aktom, između ostalog, jasno definisan način rada sa djecom u sportu, da su uvedeni obavezni sistematski pregledi, te je kategorisan sport i stvoreni su uslovi za razvoj zdrave baze sporta kao temelja svakog zdravog društva.
Davidovićeva je navela da je Srpska danas nakon 18 godina dobila novi Zakon o sportu, u čije su donošenje bili uključeni svi akteri na koje taj akt direktno utiče.

– Dobili smo zakonsko rješenje koje ima veliku podršku u društvu, a posebnu pažnju posvetili smo edukaciji kadra koji radi sa djecom. Predviđeni su uslovi, odnosno nivo stručne spreme sa kojom sportski stručnjak može da obučava mlade sportiste do njihove 14. godine. Smatramo da to moraju biti licencirani stručnjaci, koji će pravilno i kvalitetno raditi sa djecom koja čine prve sportske korake – rekla je Davidovićeva.

Iz resornog ministarstva saopšteno je da je Davidovićeva istakla da je zdravlje mladih sportista jedan od najvažnijih segmenata, zbog čega su uvedeni obavezni sistematski pregledi jednom godišnje za sportiste do 18 godina, profesionalne sportiste i sportiste sa invaliditetom, koji će biti finansirani.

– Stvorili smo mogućnost za dalje napredovanje sistema školskog sporta kako bismo uključili što veći broj učenika u sistem takmičenja – dodala je Davidovićeva.

Zakonom o sportu je predviđena transformacija sportskog udruženja u sportsko privredno društvo.

– To će biti proces dobrovoljne statusne promjene pravne forme organizovanja iz sportskog udruženja u sportsko privredno društvo organizovano u formi akcionarskog društva. Sva sportska udruženja koja se odluče da krenu u proces transformacije moraće dobiti saglasnost jedinica lokalne samouprave – navodi Davidovićeva.

Ona kaže da je novim zakonom osnažena uloga sportskih saveza i povećana njihova odgovornost, te su proširene ingerencije sportskog inspektora u vršenju nadzora nad radom jednog sportskog udruženja.

– Najveći posao smo odradili, ali je pred nama važan period usaglašavanja drugih zakonskih propisa kako bi Zakon o sportu zaživio – rekla je Davidovićeva.