Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je formalno pravno ispravno postupila kada je donijela odluku o poništenju izbora u Srebrenici i Doboju. Da se CIK BiH odlučio da primjeni kriterije na teritoriji čitave BiH koje je primjenio u Srebrenica i Doboj izboiri bi bili poništeni na čitavoj teritoriji BiH.

Srpski interesi su ugroženi danom odabira, a ne izbora javnim konkursom dvoje ”srpskih” članova CIK a, Jovana Kalabića iz Banja Luke i Vanje Prutina iz Sarajeva. Nije teško zaključiti da, poništavanje izbornog procesa u Srebrenici i Doboju, isključivo na biračkim mjestima sa apsolutnom srpskom većinom, odgovara Bošnjačkim interesima, ali ne i interesima Republike Srpske. Nacionalni interesi Bošnjaka su kompatibilni sa interesima Srpske demokratske stranke. Na izbornim mjestima sa srpskom većinom u Doboju, ”do nogu” će biti potučena pogubna kadrovska politika koju u ovom Gradu vodi isključivo lider SDS a Mirko Šarović.

Šarović je lično, poslije raspuštanja Gradskog odbora SDS a vodio kadrovsku politiku u Doboju i na najviše funkcije u GO SDS Doboj, a potom i za kandidata za Gradonačelnika imenovao lica koja su, ne tako davno odrobijala zatvorske kazne za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala što možete pročitati OVDJE …

Šarovićev izbior za mjesto predsjednika GO SDS Doboj je bio Sreten Telebak, a za kandidata za Gradonačelnika Doboja, sedamdesetogodišnji Cvijan Filipović, iskusni, pošteni i visoko moralni bivši privrednik i rukovodilac u ŽRS. Istinu o Šarovićevim kadrovima nisu prihvatile dobojlije koje će, kako brojni od njih kažu, ponovo u nedjelju na izborima, kazniti Filipovića i SDS jer im je poznato i više od onoga što ste mogli pročitati iz objavljenog u ”Službenom glasniku” BiH broj 20/15.

Dobojsko pravosuđe je utvrdilo da je Cvijan Filipović falsifikovao službenu dokumentaciju na osnovu koje je u vlasništvo preduzeća ”Tatić” d. o. o. Doboj prešlo, bez naknade, 15 cisterni vlasništvo ŽRS A. D. Doboj. Dobojsko pravosuđe je, pored materijalnih dokaza i utvrđenih činjenica, usmjerilo istragu u pogrešnom pravcu, sa kupcem Dimitrijem Tatićem, zaključilo Sporazum o priznanju krivice i izreklo mu za ovo krivično djelo, minimalnu novčanu kaznu od 6.000 KM. Dvojica šarovićevih odabranika su kao prvo i drugo prijavljeni oslobođeni u ovom i brojnim drugim prijavama.

Biračko tijelo u Doboju treba biti na oprezu jer će CIK, ako politički moćnici, koji su ih imenovali bez objavljenog konkursa, od njih zatraže, ponovo poništiti izborne procese na pojedinim mjestima. Osnov za ponavljanje izbora će biti isti, potpisi glasača na biračkim spiskovima ne odgovaraju potpisima na ličnim kartama, odnosno potpisima deponovanim u CIPS u.

Birači oprez potpisi koje ćete u nedjelju stavljati na biračkim mjestima moraju odgovarati potpisima na ličnim kartama. Objektivno, ni na jednim izborima u 90 % slučajeva potpisi na biračkim spiskovima ne odgovaraju deponovanima u CIPS u, odnosno na ličnim kartama.

srpksim interesima. nije Izbor bez objavanja javnog konkursa nije bio intereszbog čega bi u iole pravnoj državi dovelo do krivičnih sankcija jer je vidljivo da se ovdje radi on teškim krivičnim djelima primanja i davanja mita. Nema drugih motiva za ovako teška I brutalna krivična djela pravnog nasilja kojim je u najmanju ruku, uskraćeno pravo konkursa drugim kandidatima.

CIK je prema kriterijima, prvi puta  primjenjenim u Doboju bio obavezan izvršiti uporedbu potpisa glasača na biračkom spisku sa njihovim potpisima na ličnim kartama I došao bi do činjenica da najmanje 80 % potpisa birača na biračkim spiskovima nije isti kao što su potpisi na ličniom kartama.