Zaposleni u Sportskoj dvorani „Radolinka“ u Tesliću čekaju na isplatu tri plate, a posljednju platu dobili su za april mjesec. Kako stvari trenutno stoje, radnicima će kasniti i četvrta plata.

Za 11 radnika, koliko ih ima u teslićkoj dvorani, to je ozbiljan problem. Neki od radnika imaju kredite, iz banaka ih zovu i opominju da plate ratu, drugi od te plate plaćaju kiriju i prehranjuju porodice, pa je među radnicima veliko nezadovoljstvo.

V.d. direktor Sportske dvorane „Radolinka“ Dragiša Kovanović kaže da je situacija u ovoj ustanovi teška i da samo Opštinska uprava Teslić duguje sportskoj dvorani 45.000 KM. Za isplatu tri zaostale plate radnicima dvorani je potrebno 42.000 KM.

– Ja sam pisao načelniku opštine Teslić i upoznao ga sa situacijom u sportskoj dvorani u više navrata. Od načelnika Milana Miličevića još nisam dobio nikakav odgovor. Mi ne tražimo dodatna sredstva, vanredna sredstva za pomoć dvorani, tražimo samo ono što nam pripada i što nam duguje Opštinska uprava Teslić kako bismo radnicima isplatili plate jer su radnici dovedeni na rub egzistencije – pojašnjava Kovanović.

Kovanović kaže da je prilikom preuzimanja funkcije v.d. direktora „Radolinke“, u decembru prošle godine, u ovoj sportskoj ustanovi zatekao veoma loše finansijsko stanje. Dugovanja prema Poreskoj upravi RS bila su 90.000 KM, prema A.D. „Rad“ Teslić 30. 000 KM, a nisu isplaćena ni dugovanja po presudi suda za stari saziv Upravnog odbora dvorane u iznosu od 20.500 KM.

– Sa Poreskom upravom RS i.D. „Rad“ potpisali smo reprogram i vraćamo dug. Sada nam je aktuelna blokada računa od strane starog Upravnog odbora. Ja sam odmah u toku januara i februara 2020. godine, zbog teškog finansijskog stanja, zatražio vanrednu sjednicu Skupštine opštine Teslić kako bi se pristupilo rješavanju mnogih zatečenih problema. Na Skupštini koja je održana 20. februara ove godine načelniku je naloženo da iz budžetske rezerve obezbijedi potrebna sredstva za popravku i servisiranje sistema vatrodojave, sistema protivpožarne zaštite, elektroinstalacija i kotlovnice u JU SC „Radolinka“. Takođe, naloženo je da se u budžetu za 2020. Godinu obezbijede sredstva za zaostale plate i doprinose radnika u dvorani. Međutim, načelnik i Opštinska uprava od navedenog rješava samo Plan zaštite od požara i uspostavljanje hidrantske mreže – pojašnjava Kovanović.

Dopise načelniku opštine Kovanović je slao u junu, julu i avgustu ove godine. Odgovora još nema.

– Za 2020. godinu JU SC „Radolinka“ od strane SO Teslić odobren je budžet u iznosu od 250.000 KM, ali je tranša na pomenuti iznos isplaćena samo u februaru, martu i aprilu, dok je za mjesece januar, maj, jun i jul umanjena za svaki mjesec u iznosu od oko 5.000 KM. Naša ustanova ne može funkcionisati – kaže Kovanović.

U sportskoj dvorani je održan sastanak radnika i rukovodstva zbog ovakvog stanja. Dogovoreno je da, na sastanak pozovu i teslićkog načelnika Milana Miličevića i predsjednika SO Teslić Miroljuba Letića. Ukoliko ni poslije sastanka ne dođe do rješenja, radnici su odlučni da pristupe štrajku.

“opcija.net”