Svi smo svjedoci ogromnog bogatstva koje posjeduje Bakir Izetbegović, a u to spada vila na Poljinama u vrijednosti 6 miliona KM, dva stana u Istanbulu ukupne vrijednosti milion KM, u BBI centru Sarajevo je indirektni vlasnik preko posrednika – 10 miliona KM.

Takođe preko raznih ofšor kompanija vlasnik je i nekoliko firmi u BiH, a nikada nije prijavio svoju pravu vrijednost imovine niti koliko novca ima u stranim bankama. Prema procjenama Bakir godišnje u BiH opere oko 10 miliona svog vlastitog novca, a neki analitičari imaju zaključak da je njegova ukupna vrijednost i sva imovina koju ima, te novci u stranim bankama ide u rasponu između milijardu i milijardu i 100 miliona!

Takođe, dosta imovine je upisano i na ženu mu Sebiju, kako bi se umanjila Bakirova vrijednost. Odakle Bakiru ovoliki novac, jer ga sigurno nije zaradio niti bi mogao za svoj životni vijek. Novac je u toku rata skupljan po Arabiji i Evropskim zemljama za pomoć narodu Bosne, iako taj novac nikada nije stigao do naroda Bosne. Naime u Bosnu su dolazili samo mali dijelovi prikupljenog novca i za četiri godine rata u BiH je za odbranu utrošeno oko 820 miliona DM, dok su za odbranu prikupljena sredstva u vrijednosti 10 milijardi DM. Mnogi učesnici su svjedočili tim događajima, a kada su nekoliko godina poslije rata progovorili o tome bili su uklonjeni ili ubijeni. U to je debelo bila upetljana MOS (Muslimanska Obaveštajna služba) pod direktnom komandom Bakira Izetbegovića, a u njoj su bili najveći kriminalci i ubice tog vremena a i današnjeg. Ova služba i danas radi potajno za Bakirove privatne potrebe uklanjanja i likvidacije nepodobnih osoba i osoba koje su prijetnja Bakirovom planu o stvaranju Pašaluka u BiH. Prikupljeni novac je na razne načine nakon rata počeo da stiže u BiH a i danas stiže. Ono što je najveća ironija toga je da se taj novac ne koristi u obnovu privrede, pomoć žrtvama rata i slično nego se njime kupuju državna dobra i kompanije koje indirektno dolaze u vlasništvo Izetbegovića. Sve ono što se napravilo na Poljinama i što je famozni Al Šidi uložio u BiH je ustvari Bakirov novac ili novac sakupljen tokom rata. Isti taj Al Šidi je bio sirotinja do početka sukoba u BiH kada je upoznao majku Bakira Izetbegovića, a i samog Bakira te sa njim kovao planove o krađi i poslijeratnom ostvarenju cilja privatne države. Napomenućemo jednu bitnu činjenicu da Izetbegović indirektno posjeduje i neke ofšor kompanije po raznim arapskim zemljama preko kojih daje kredite sopstvenoj državi, a od svoje države uzima kamatu i tako zarađuje što je još jedan vid teške pljačke BH naroda. Procjene nekih stranih zvaničnika su da je Bakir Izetbegović najbogatiji čovek na Balkanu!