Početkom mjeseca februara u prelijepom mirnom dobojskom prigradskom naselju Boljanić plamen je progutao šlepere u vlasništvu izvršnog direktora Poslova operacija i prvog saradnika generalnog direktora ŽRS Dragana Savanovića. Višenamjenski šleperi za kombinovani prevoz roba kojima je Bojan Ristić izvršni direktor Poslova oprecija u ŽRS iz Boljanića vršio prevoz roba, su potpuno uništeni spaljivanjem dana 04. februara 2018. godine u mjestu Ristićeva boravka i  rođenja. Mirno dobojsko prigradsko naselje je tokom noći obasjavao plamen od posljedica, vjerovatno podmetnutog položaja. Mogući motivi požara su obračun mafije sukobljene oko interesa posolvanja sa ŽRS preko firmi nekoliko rukovodilaca, koji koristeći svoje pozicije stvorili monopol i pogodnosti na način na koji ga je stekao Ristić.

Navodili smo i ranije brojne sukobe interesa rukovodstva ŽRS a vidljiv primjer ”sukoba interesa” u ŽRS je imao Bojan Ristić, tadašnji i sadašnji prvi saradnik generalnog direktora Dragana Savanović. Ristić  je u sukobu interesa bio, kada je za volanom jednog od sada potpuno uništenih kamiona u vlasništvu, za vrijeme radnog vremena ili privremene spriječenosti za rad zbog korištenja bolovanja, vršio prevoz limova iz stanice Doboj za primaoca UNIS u Derventi. Limovi su prije nego su se u prevoz uključili Ristićevi kamioni, prevozili vozovima iz inostranstva do stanice istovara Šamac. U cilju stvaranja dužeg prevoznog puta Ristićevim kamionima vozovi tovareni limovima usmjrevani su do uputne stanice istovara Doboj. Osim ovog prevoza kamioni izvršnog direktora su vršili prevoz rude boksita direktno iz Jajca u Fabriku ”Alumina” u Zvorniku ili do mjesta utovara u vagone u željezničku stanicu Banja Luka ili Vrbanja radi prevoza do Fabrike u Zvorniku što je predstavljalo sukob interesa bilo kao konkurencija ŽRS bilo da su se na mjestu vozača za volanom kamiona nalazili on i pomoćnik šefa stanice kojima je evidentiran i plaćan rad kao da rade na radnim mjestima u ŽRS.

Potrudio se Bojan Ristić da požar kojim mu je nanesena  direktna ili indirektna šteta od više stotina hiljada KM, ne bude predmet interesovanja javnosti kako istraga nebi sumnjala da je moguća pozadina krivičnog djela obračun unutar prevozničke mafije u ŽRS. Za javnost je plasirana štura informacija prema kojoj su motive za podmetanje požara imali građani kako bi spriječili mogučćnost ostvarivanja profita koju su kamioni donosili dolazeći do poslova i naplate zahvaljući  Riustićevoj poziciji u ŽRS. Prema toj verziji mještani su ovih onemogućili dalja ulaganja u Fabriku u čijem su krugu zapaljeni izgorjeli kamioni, protiv čijeg su rada ranije protestovali plašeći se ekoloških posljedica.

Bilo kako bilo mještani naselja sumnjaju da nije isključeno da je motiv podmetanja požara poznat isključivo željezničkoj mafiji jer učešće u poslu sa ŽRS, pored Ristića imaju i drugi rukovodioci ŽRS  iz koje se, na taj način izvlače gomile novca putem  privatnih firmi rukovodilaca koje sa ŽRS posluju a među njima su narušeni odnosi zbog konkurencije u poslu ili zavidnosti.

Snažna je prevoznička mafija koja preko špediterskih i drugih posredničkih firmi zadržava za sebe novac namjenjen prevozu roba prugama željeznica u BiH. Mafija je utjecala da se proguraju Odluke o kreditnom zaduženju kod Svjetske banke bez Programa restrukturiranja.

Profitne centre u Programu restrukturiranja ŽRS su trebali činiti  Kontejnerski terminali i špedicija u vlasništvu ŽRS čime bi se zaštitili interesi ŽRS. Zbog ugroženih interesa špedicija i kontejnerskog terminala u vlasništvu rukovodilaca i nekoliko saradnika, ovaj plan nije zacrtan jer bi gotovo potpuno onemogućio prelijevanje novca namjenjenog blagajnama ŽRS preko privatnih pravnih subjekata u vlasništvo rukovodilaca ŽRS.