Na Izbornoj Skupštini Opštinskog fudbalskog saveza Šamac, za predsjednika jednoglasno je izabran Simo Varadinović, koji je i u prethodnom mandatu bio prvi čovjek ovog saveza. Za ovu funkciju, Varadinovića je kandidovalo pet klubova.

U Upravni odbor OFS Šamac, pored Varadinovića izabrani su: Predrag Pajić, Velimir Andrić, Dragan Nišić i Vojo Sajlović, dok je za disciplinskog sudiju imenovan Petar Vajić.

Prethodno je održana redovna izvještajna skupština, na kojoj su usvojeni: izvještaj o radu za 2023. godinu i finansijski izvještaj za 2023. godinu, kao i plan rada za 2024. godinu i finansijski plan za 2024. godinu.