UEFA definitivno primjenjuje sankcije na Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine o kojima istinu kriju Elvedin Begić i saradnici. Stanje u kojem se nalazi NS/FS BiH, najviše zbog korupcije u Savezu, njegovim organima, a posebno Komitetu i Komisiji za sudije i suđenje NS/FS BiH, alarmantno je. Korupcija je učinila mnogo stvari neregularnim, ne samo takmičenje u organizaciji NS/FS BiH u BH Telekom Premijer ligi BiH, nego i takmičenja u organizaciji entitetskih saveza u gotovo svim ligama koje organizuju i vode FSRS i NS/FS BiH. Brojni dokazi koji su isplivali na površinu tokom dužeg perioda u kome UEFA prati, ne samo takmičenja, nego i izbore na području NS/FS BiH su imali za posljedicu sankcije o kojima ni jedna od strana ne govori javno. Doprinos sankcijama koje je UEFA uvela za NS/FS BiH doprinijela su saznanja UEFA-e o izbornim prevarama u FSRS i NS/FS BiH 2016. godine koje je omogućio do danas neusklađen Statut FSRS. Sankcije UEFA-e postale su izvjesne nakon što Elvedin Begić i saradnici nisu ništa preduzeli naispunjavajući obećanja data pravnim stručnjacima UEFA-e. Nakon  što su predstavnici UEFA-e posjetili NS/FS BiH 2016. godine utvrđena je neusklađenost Statuta FSRS i obaveza o promjeni istog. Tom prilikom Elvedin Begić je garancijom da će Statut FSRS biti promijenjen i usklađen, preuzeo i odgovornost pred UEFA e. Međutim, Elvedin Begić je u ime NS/FS BiH odobrio i podržao neusklađeni Statut FSRS koji je poslije izbornih prevara na nivou FSRS, ”lančano” prouzrokovao neregularnost izbora na nivou NS/FS BiH pa su u UEFA e doveli pod sumnju i  regulanost izbornog procesa u kome su izabrani  Elvedin Begić i saradnici, u ovom mandatu.

Rok za usklađivanje Statuta FSRS, sa statutima NS/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e istekao je u maju 2017. godine. Preuzete obaveze opisanog usklađivanja Statuta FSRS preuzeo je, potpisom i pečatom ovjerio, predsjednik Elvedin Begić na memorandumu NS/FS BiH. U dokumentu koji posjedujemo Elvedin Begić navodi da je sve dogovoreno na sjednici na kojoj je, osim pravnih stručnjaka NS/FS BiH, pravnih stručnjaka konstituenata, entitetskih saveza, prisustvovao i pravni stručnjak UEFA-e.

Sankcije UEFA-e očekivane su i trajaće sve dok traju vladajuće entitetske „garniture“ na čelu sa Elvedinom Begićem, Miletom Kovačevićem i Ivanom Beusom. Pozivajući Elvedina Begića u nedavnom naslovu da se povuče sa dužnosti predsjednika i da povede sve, baš sve, saradnike, mislili smo na saradnike koji su izabrani 2016. godine na izbornim Skupštinama FSRS, F BiH i NS/FS BiH. Ne počinje, niti završava ovdje podugačak uzrok opravdanih razloga zbog čega su potpuno opravdano prisutne sankcije od strane UEFA-e.

Ipak naglašavamo da je sankcijama UEFA-e isplivalo na površinu nešto čvrsto, što EU kojoj u BiH težimo, od nas traži, a to je jedinstvo vladajućih iz sva tri naroda na fudbalskom BiH nebu. To čvrsto na površini je, jedinstvo vladajućih u NS/FS BiH, ono  postoji isključivo zbog njihovih zajedničkih interesa, da obogate sebe, a da pri tome unište sve druge ljude koji im nisu od lične koristi, uništavajući najprije sport. UEFA je dugo bila srećna zbog pomenutog jedinstva i preusmjeravala je ogromna sredstva iz svojih fondova ”šakom i kapom” u NS/FS BiH. Danas, UEFA veoma dobro poznaje državno uređenje Bosne i Hercegovine i vladajuće persone. Saznala je UEFA da preusmjerena, ciljana i planska sredstva nisu završila kod onoga kome su namijenjena – razvoju mladih, perspektivnih igrača, trenera i sudija i razvojnim programima. Shvativši da su vladajući nogometni/fudbalski oci iz sva tri naša naroda u NS/FS BiH jedinstveni i čvrsti, ali u kriminalu, UEFA je negativno ocjenila NS/FS BiH za proteklu godinu i enormno smanjila sredstva iz svojih fondova za račune NS/FS BiH. Zbunjuje velikodostojnike UEFA-e ćutanje naših vladajućih nogometnih/fudbalskih očeva iz sva tri naroda, ali i ćutanje medija. Sankcije od strane UEFA-e opravdano su uvedene,  ali zašto čelni ljudi NS/FS BiH i dalje ćute o njima?

Za nerealizovane brojne projekte razvoja ženskog segmenta u fudbalu do ”juče” UEFA je izdvajala desetine miliona evra koji su uplaćeni na račun NS/FS BiH. Projekti, kampovi, edukacije i seminari za žensku populaciju u Bosni i Hercegovini održani su zanemariv broj puta samo iz razloga ”jer se moraju održati” jer tako nalažu FIFA/UEFA. Dok je praksa u drugim državama da se projekti, kampovi, edukacije, stručni seminari i usavršavanja održe više puta godišnje uz obavezno prisustvo stručnih i licenciranih predavača iz FIFA/UEFA-e i uz obilje materijala koji se analizira u cilju edukacije, bh. savez je novac namijenjen za te svrhe trošio na nebitne stvari kao što su računi za mobilne telefone,”službena putovanja” čelnih ljudi NS/FS BiH, boravke i plaćanje visokih računa u luksuznim hotelima i restoranima kao i”troškove reprezentacije” za eskort dame koje su imale zadatak da vode računa o gostujućim reprezentacijama. I, umjesto da, poštujući ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, posebno činjenicu da je Fudbalski savez Republike Srpske jedan od osnivača NS/FS BiH, održavaju seminare u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, oni seminare uvijek organizuju u Trening centru u Zenici koji predstavlja jednu ozbiljnu praonicu novca. Na ovaj način NS/FS BiH utiče na to da mnogi dijelovi Bosne i Hercegovine ostaju uskraćeni za informaciju o postojanju ženskog fudbala uopšte. Manifestacije za razvoj ženskog fudbala kao i sudijski seminari moraju se sprovoditi po čitavoj Bosni i Hercegovini jer i drugi gradovi ispunjavaju uslove za održavanje istih. Poražavajuća je činjenica da je NS/FS BiH u posljednje vrijeme izgubio veliki broj ženskih sudija koje dolaze iz Banjaluke, Čelinca, Gradiške, Novog Grada, Prijedora, Doboja, Petrova, Srebrenika, Živinica, Lukavca, Tuzle, Zenice, Sarajeva, Goražda i  Orašja. Prema našim saznanjima radi se o više od trideset ženskih sudija.

Pravilnik u sudijama i suđenju Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, član 12. nalaže da sudije koje sude na najvišem nivou Saveza moraju imati podršku tima eksperata sastavljenog od najmanje jednog Instruktora suđenja, Instruktora fitnesa, Eksperta za mentalnu pripremu, nutricionistu, nogometnog trenera i ljekara. Ovo je samo jedna od obaveza NS/FS BiH, koju Savez ne ispunjava. ”Timu eksperat” posvetićemo sljedeći tekst.

I, dok je u cijelom svijetu normalno da se ljubav prema sportu, posebno ženskom dijelu, širi i da iz dana u dan napreduje, u Bosni i Hercegovini stanje je u fudbalskom sportu potpuno drugačije. Zahvaljujući vladajućim ljudima i njihovom nemaru prema ženskom dijelu populacije polako se gasi ženski fudbal u Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo da je iz dana u dan sve manji broj djevojčica koje žele igrati fudbal, igrača koji svoju sreću i karijeru žele graditi u Bosni i Hercegovini, sudija koji pošteno i dostojanstveno brane duh i Pravila igre, ali i trenera koji gaje ljubav prema fudbalu.

Polna diskriminacija, nasilje, primitivizam i vulgarnosti Begićevih saradnika, prema nježnijem polu, dovodi do svakodnevnog osipanja žena u fudbalskim organizacijama. Samo je mali dio izašao u medije o najbrutalnijem među nasilnicima prema ženama u sudijskom segmentu, Direktoru sektora za sportNS/FS BiH, Elmiru Pilavu, ali i o Salemu Proliću, jednim od saradnika predsjednika NS/FS BiH Elvedina Begića. Brutalnost, polna diskriminacija i nasilje nad ženama u sudijskom i fudbalskom segmentu ne može se pravdati pijanstvom, obrazovnim profilom niti socijalnim porijeklom nasilnika, a posebno ne Direktora sektora za sport NS/FS BiH. Elmira Pilava ne opravdava to što je alkoholisano stanje uzrok njegovog nasilničkog ponašanja. Naprotiv, njegov opstanak u radnom odnosu morao bi biti uslovljen liječenjem od alkohola jer se radi o bolesti i ovisnosti pri kojoj ispoljava nasilje prema ženama, ali i muškarcima. Elmir Pilav narušava ugled NS/FS BiH čak i u UEFA-i koja je uvidjela njegove mane i slabe tačke.”Rukovodilac” Odjela za sudije i suđenje NS/FS BiH Salem Prolić  ne bi mogao niti smio biti rukovodilac jer je u sukobu interesa prije svega njegov rad, kao kontrolor sudija na utakmicama Premijer lige BiH, a čija je služba u sastavnom dijelu Komisije za sudije i suđenje NS/FS BiH. Prolićevo nasilje ne može se pravdati njegovim neobrazovanjem niti postoji opravdanje za njegovu ”kočijašku” terminologiju u ophođenju sa sudijama, posebno ženskim, a pri tome je stečene navike poprimio na poslovima građevinskog radnika. Isto tako neprihvatljivo je da se propusti i greške predsjednika Komiteta i Komisije za sudije i suđenje NS/FS BiH, Ibrahima Hasanbegovića, pravdaju srednjom zanatskom školom i kontrolorom suđenja II ili III kategorije.

Fudbalskim i sudijskim ”elitama” dobro je na čelu sa Elvedinom Begićem, Elmirom Pilavom, Salemom Prolićem, Ibrahimom Hasanbegovićem, Draganom Banjcem, Radoslavom Kaporom, Miletom Kovačevićem i saradnicima i to je samo jedan od razloga sakrivanja od javnosti sankcija od strane UEFA-e sve dok one traju, a trajaće, sve dok su ”elite” sa Begićem na čelu u NS/FS BiH i entiteta, njihovim tijelima i organima.