Fudbalskom savezu Republike Srpske dostavljen je stav UEFA-e o pravnom mišljenju donijetom od strane Pravnog komiteta FS BiH dana 21.08.2019. godine, odnosno odluci Izvršnog odbora FS BiH od 22.08.2019. godine kojom se prihvata mišljenje Pravnog komiteta FS BiH.