Još jedan sportski radnik koji ne misli isto kao i oni na vlasti, kaženjen je i to drastično! Željko Dubravac, sportski radnik iz Čelinca, ali i član Skupštine FSRS suspendovan je na 12 mjeseci izbivanja iz svih sfera vezanih za fudbalsku igru. Razlog: teško ga je dokučiti, ali im se može….

Željko Dubravac krenuo je u borbu, a mi vam prenosimo njegovo saopštenje koje je postavio na svoj FB profil: (svi dokumenti Dubravca pisani su na ćirilici, ali iz tehničkih razloga konvertuju se u latinicu. Naš portal ima ovjerene kopije svih dokumenata koji su pušteni uz tekst)

Предсједник Комисије за мали фудбал господин Саша Андријашевић је 08.05.2017. године, покренуо Дисциплински поступак против мене, као предсједника КМФ „Челинац“ и делегата на футсал лиги ФС РС али и КМФ „Челинац“, због како наводи „паушалног изношења неистина и клевета на рачун ФС РС и такмичарских органа ФС РС, те наговарања клуба и неодигравања завршнице футсал Купа ФС РС“…

Пријаве је писана латиницом (латиницу слабије читам и лошије пишем оп.а.) те сам наведени текст у међувремену морао превести на српски језик и ћирилицу, али сам истовремено замолио наведне такмичарске органе ФС РС, да ми у писаној коресподенцији доставе наведену пријаву на српском језику и ћириличном писму, што је било моје Уставно право, право на избор језика и писма.

Од стране Дисциплинска комисија ФС РС на челу са предсједником господином Драженом Николић, дана 16.05.2017. године путем мејла, сам добио горе поменуту дисциплинску пријаву“ и позив за изјашњавање по истом а идентично је добио и КМФ „Челинац“.

Дана 22.05.2017. године, Дисциплинска комисија доноси одлуку о дисциплинској мјери „забране вршења свих функција у фудбалу трајању од 12 мјесеци“ а КМФ „Челинац“ се кажњава са 2.500,00 КМ.

Лоша намјера, незнање, брзоплетост или шта већ али ето га „офсјад“ или боље речено, “не дозвољена позиција”…

Поступање и вођење управних поступака, јасно је одређено Законом о општем управном поступку Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 13/02, 87/07 и 50/10).

Како су наведени такмичарски органи, направили неколико грешака, правно- процесне природе, не поштујући члан 9 – „начело саслушања странке“, члан 69-. „начин достављања писмена“ и члан 88 -„рок за изјашњавање“ , тако су се спортским ријечником нашли у „офсјад позицији“… Из сопстевног „офсјада“ или недозовљене позиције, другостепени орган ФС РС ће се прво позабавити жалбом а потом ће се наведена лица и тамичарски органи ФС РС наћи и на Суду.

Истовремено, уважени спортски радници су прекршили члан 99, 103, 104 и 114 Дисциплинског правилника ФС РС.

Искрено, више бих волио да смо ово ријешили спортски, на “спортском терену”, вреднујући фудбал, спортску бескомпромисност, фер – плеј, али искључиво поштујући другачије размишљање, првенствено вреднујући истину и само истину…

Но, како наш народ каже, „што се мора није ни тешко“…

Naš portal vam pušta kompletnu dokumentaciju i prepisku na relaciji FSRS – Željko Dubravac, pša neka javnost sudi i donosi zaključeke na osnovu iznesenog…..

Број: 335/17

Датум: 22.5.2017.

На основу члана 61 Статута ФСРС и члана 92 Дисциплинског правилника ФСРС, Дисциплинска комисија ФСРС на сједници одржаној 22.5.2017 године поступајући по дисциплинској пријави Комисије за мали фудбал ФСРС бр 262/17 од 8.5.2017 године,једногласно је донијела сљедећу:

ОДЛУКУ

1.Жељко Дубравац, пред. КМФ „Челинац“ из Челинца, одговоран је за извршење дисциплинског прекршаја из члана 73 ( вријеђање и клеветање) Дисциплинског правилника ФСРС ( у даљем тексту: ДП ФСРС ) и учешћа у извршењу прекршаја из члана 62. Дисциплинског правилника, зато што је вријеђао, омаловажавао, клеветао и ширио неистине о појединцима и органима ФСРС и учествовао у радњи доношења одлуке о одустајању од такмичења у футсал КУП-у Републике Српске,на основу чега му се изриче, дисциплинска мјера забране вршења функција у трајању од 12 мјесеци.

2.Лице кажњено овом врстом казне,не може обављати никакву функцију у било којем органу клуба или тијела савеза,на утакмици и др,нити заступати клуб или савез,односно његова тијела у било којој функцији за вријеме трајања казне.

 1. Казна забране вршења функције ступа на снагу даном саопштавања кажњеном

у складу са чл.114 став 5 ДП ФСРС

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 08.05.2017. године предсједник Комисије за мали фудбал поднио је дисциплинску пријаву против спортског радника и делегата Футсал лиге Жељка Дубравца из Челинца, због изношења неистина и клевета на рачун ФСРС и такмичарских органа, иступајући и у јавним медијима и учествовања у радњи доношења одлуке о одустајању од такмичења у Футсал КУП-у ФСРС.. Уз пријаву достављени су сљедећи докази:

 • обавијест о поступању КМФ „Челинац“ из Челинца од 20.04.2017. године;.
 • доказ о коришћењу средстава јавног информисања;
 • изјава Жељка Дубравца;
 • Изјава Зорана Вујата секретара. Комисије за мали фудбал;
 • Записник са полуфиналне утакмице КМФ Танго – КМФ Челинац одигране 30.4.2017 године.

Комисија је анализирајући сваки доказ појединачно, као и у њиховој међусобној вези, несумњиво утврдила постојање дисциплинских прекршаја и одговорност учиниоца прекршаја г-дина Жељка Дубравца, јер је својим поступањем стварао и ширио лажну слику о појединцима и органима ФСРС, те у својству Предсједника клуба одлучујуће допринио ненаступању КМФ „Челинац“ на завршнци  ФутсалКУП-а ФСРС за 2017 годину у И.Сарајеву, који је одигран, дана 30.4.2017 године. чиме је почињен прекршај из члана 62 став 2 ДП ФСРС.

Околност да су у извршењу прекршаја коришћена и средства јавног информисања (СПОРТ ДЦ) квалификује овај прекршај као тежи у складу са чланом 73. Става 3. ДП ФСРС.

Поука о правном лијеку:

На рјешење је дозвољена жалба надлежном другостепеном органу у року од осам (8) дана од дана пријема,а путем првостепеног дисциплинског органа ФСРС уз доказ о уплаћеној такси на жалбу.

Достављено :

-именованом

-Комисији за мали фудбал

-КМФ Челинац

-ПФС Бањалука

-А/а

 

У Бањој Луци.

Дана 22.5.2017 године

 

 

Предсједник дисциплинске комисије

ФС РС:

Дражен Николић

 

Документјесачињенуелектронскојформиикаотакавјеправоваљанбезпечатаипотписа.

 

Број: 336/17

Датум: 22.5.2017.

 

На основу члана 61 Статута ФСРС и члана 92 Дисциплинског правилника ФСРС, Дисциплинска комисија ФСРС на сједници одржаној 22.5.2017 године поступајући по дисциплинској пријави Комисије за мали фудбал ФСРС бр 261/17 од 8.5.2017 године,једногласно је донијела сљедећу:

ОДЛУКУ

1.КМФ „Челинац“ из Челинца, одговоран је за извршење дисциплинског прекршаја из члана 62 став 2 ( неоправдано одустајање од футсал КУП такмичења) Дисциплинског правилника ФСРС ( у даљем тексту: ДП ФСРС ) јер се нису појавили на жавршници футсал КУП-а ФСРС одржаној дана 30.4.2017 године у И.Сарајеву ,на основу чега се дисциплински кажњава новчаном казном у износу од 2500 КМ (двије хиљаде и пет стотина конвертибилних марака)

2.Наведени износ новчане казне из тачке 1. Ове одлуке уплаћује се на жр.бр 5673531900133680 код Збер банке Б.Лука у року од осам (8) дана од дана правоснажности

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 08.05.2017. године предсједник Комисије за мали фудбал поднио је дисциплинску пријаву против КМФ Челинац  из Челинца, због неоправданог одустајању од такмичења у Футсал КУП-у ФСРС.. Уз пријаву достављени су сљедећи докази:

 • обавијест о поступању КМФ „Челинац“ из Челинца од 20.04.2017. године;.
 • доказ о коришћењу средстава јавног информисања;
 • изјава КМФ Челинац;бр 20-05/17
 • Записник са полуфиналне утакмице КМФ Танго – КМФ Челинац одигране 30.4.2017 године.

Комисија је анализирајући сваки доказ појединачно, као и у њиховој међусобној вези, несумњиво утврдила постојање дисциплинског прекршаја и одговорност учиниоца прекршаја КМФ Челинац из Челинца, јер је својим поступањем неоправдано одустао од наступа на завршнци  Футсал КУП-а ФСРС за 2017 годину у И.Сарајеву, која је одиграна, дана 30.4.2017 године. чиме је почињен прекршај из члана 62 став 2 ДП ФСРС.

Околност да су у извршењу прекршаја коришћена и средства јавног информисања (СПОРТ ДЦ) квалификује овај прекршај као тежи те са тим у вези изриче максимална казна предвиђена овим чланом Дисциплинског правилника ФСРС

Сходно одрдбама члана 13 став 6 казна се умањује за 50 посто у односу на максималну предвиђену тако да износ казне износи 2500 Конвертибилних марака

Поука о правном лијеку:

На рјешење је дозвољена жалба надлежном другостепеном органу у року од осам (8) дана од дана пријема,а путем првостепеног дисциплинског органа ФСРС уз доказ о уплаћеној такси на жалбу.

 

Достављено :

-Комисији за мали фудбал

-КМФ Челинац

-А/а

 

У Бањој Луци.

Дана 22.5.2017 године

 

 

Предсједник дисциплинске комисије

ФС РС:

Дражен Николић

 

 

Жељко Дубравац

Јошавка 149/A, 78244 Јошавка

Челинац

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 • Комисија за мали фудбал
 • Дисциплинска комисија

Поштовани,

путем мејла дана 16.05.2017. године, добио сам четири (4) документа с логом Фудбалског савеза Републике Српске у којима на два документа постоји „неки“ текст на латиничном писму, који ја у довољној мјери не разумијем јер говорим српски језик и искључиво читам само ћирилицу.

 

Члан 7. Устава Републике Српске одређује:

Службени језици Републике Српске су: језик српског народа, језик

бошњачкогнародаијезикхрватскогнарода. Службенаписмасућирилицаи

латиница.

Током цијелог живота било да се ради о школовању, послу или другим животним активностима и потребама, искључиво сам користио српски језик и ћирилицу,  те само тај језик и писмо непогрешиво разумијем.

Учио сам ја и латиницу и поштујем ја то писмо али га најбоље не читам и слабије разумијем.

С поносом пишем ћирилицу и говорим српски језик, те на тај начин скромно учествујем у очувању српског језика и ћириличног писма, те вас најљепше молим да ми наведене докумнете пошаљете на ћириличном писму, како би исте у потпуности и недвосмислено  разумио.

Разумјевши позив за изјашњавање број 307/17 од дана 16.05.2017. године,  претпостављам да се и документ који претходи, налази у узрочно последичној вези а да бих разумио о чему је ријеч, то је једино могуће српским језиком и ћириличним писмом.

Непоштовање ћирилице је непоштовање себе, својих предака и своје традиције…

Какосувјера, односнодуховност, језикиписмоосновнекарактеристикеиначелонације, то исто и вама најискреније препоручујем поштована господо.

Поштовани спортски радници,
да бисмо разумјели колика је важност језика и писма, цитираћу дијелове текста из књиге„Завештање Стефана Немање”, писца Милета Медића, изговорене на самртничкој постељи а које је записао његов најмлађи син Растко, Свети Сава.

„Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу?
Не узимајте туђу ријеч у своја уста. Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси освојио, него си себе потуђио. Боље ти је изгубити највећи и најтврђи град своје земље, него најмању и најнезнатнију ријеч свога језика.
Земље и државе не освајају се само мачевима него и језицима. Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је ријечи потрао и својих потурио.
Народ који изгуби своје ријечи престаје бити народ.
Постоји, чедо моје, болест која напада језик као зараза тијело. Памтим ја такве заразе и морије језика. Бива то најчешће на рубовима народа, на додирима једног народа са другим, тамо гдје се језик једног народа таре о језик другог народа.
Два народа, мило моје, могу се бити и могу се мирити. Два језика никада се помирити не могу. Два народа могу живјети у највећем миру и љубави, али њихови језици могу само ратовати. Кад год се два језика сусретну и измијешају, они су као двије војске у бици на живот и смрт. Док се год у тој бици чује један и други језик, борба је равноправна, кад почиње да се боље и више чује један од њих, тај ће превладати. Најпослије се чује само један. Битка је завршена. Нестао је један језик, нестао је један народ.
Знај, чедо моје, да та битка између језика не траје дан-два, као битка међу војскама, нити годину-двије, као рат међу народима, него вијек или два, а то је за језик исто тако мала мјера времена као за човјека трен или два. Зато је чедо моје боље изгубити све битке и ратове него изгубити језик. Послије изгубљеног језика нема народа.
Човјек научи свој језик за годину дана. Не заборавља га док је жив. Народ га не заборавља док постоји.Туђи језик човјек научи исто за годину дана. Толико му је потребно да се одрече свога језика и прихвати туђи.
Чедо моје мило, то је та зараза и погибија језика, кад један по један човјек почиње да се одриче свога језика и прихвати туђи, било што му је то воља било да то мора.
Језик је чедо моје, тврђи од сваког бедема. Када ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, ти не очајавај, него гледај и слушај шта је са језиком. Ако је језик остао недирнут, не бој се. Пошаљи уходе и трговце нека дубоко зађу по селима и градовима и нека слушају. Тамо гдје одзвања наша ријеч, гдје се још глагоља и гдје се још, као стари златник, обрће наша ријеч, знај, чедо моје, да је то још наша држава без обзира ко у њој влада. Цареви се смјењују, државе пропадају, а језик и народ су ти који остају, па ће се тако освојени дио земље и народа опет кад-тад вратити својој језичкој матици и своме матичном народу”.
.. завршен цитат

С увјерењем да смо се разумјели беспрекорно богатим српским језиком и непревазиђеним писмом ћирилицом, у ишчекивању разумијевања и заједничких напора у очувању српског језика и ћирилице, отворен сам за даљњу комуникацију и сарадуњу.

С тим у вези, због немогућности да разумијем наведени допис, овим нисам у могућности да дам изјаву на „околности“ Дисциплинској комисији ФС РС у остављеном року, те вас обавјештавам да тиме наведени рок не може да тече све док се „наведени документ“ не достави на ћириличном писму.

Срдачно вас поздрављам.

Челинац, 17.05.2017. година

Жељко Дубравац

 

 

Датум: 17.05.2017. година

Број: 20 – 05/17

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Комисија за мали фудбал

Дисциплинска комисија

Поштовани,

Дана 16.05.2017. године, путем мејла запримили смо документ са логом Фудбалског савеза Републике Српске у којем постоји „неки“ текст на латиничном писму, који у довољној мјери не разумијемо јер у коресподенцији клуба, поштујући право српског народа на на своју културу, језик и писмо, искључиво користимо српски језик и писмо ћирилицу.

Члан 7. Устава Републике Српске одређује:

Службени језици Републике Српске су: језик српског народа, језик

бошњачкогнародаијезикхрватскогнарода. Службенаписмасућирилицаи

латиница.

Сходно наведеном, поштујући Устав Републике Српске али и опредељење и право српског народа да предност увијек даје српском језику и ћирилицу, молимо вас да нам наведени документ прослиједите искључиво на српском језику и ћириличним писмом.

Наиме, иако још законом није уређено, ипак сви правни субјекти у Републици Српској, установе, институције, предузећа, удружења, фондације и други морају да поштују свој језик и своје писмо а посебно они који у свом називу носе име Република Српска.

Поштовани,
да бисмо разумјели колика је важност језика и писма, цитираћемо дијелове текста из књиге„Завештање Стефана Немање”, писца Милета Медића, изговорене на самртничкој постељи а које је записао његов најмлађи син Растко, Свети Сава.

„Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу?
Не узимајте туђу ријеч у своја уста. Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси освојио, него си себе потуђио. Боље ти је изгубити највећи и најтврђи град своје земље, него најмању и најнезнатнију ријеч свога језика.
Земље и државе не освајају се само мачевима него и језицима. Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је ријечи потрао и својих потурио.
Народ који изгуби своје ријечи престаје бити народ.
Постоји, чедо моје, болест која напада језик као зараза тијело. Памтим ја такве заразе и морије језика. Бива то најчешће на рубовима народа, на додирима једног народа са другим, тамо гдје се језик једног народа таре о језик другог народа.
Два народа, мило моје, могу се бити и могу се мирити. Два језика никада се помирити не могу. Два народа могу живјети у највећем миру и љубави, али њихови језици могу само ратовати. Кад год се два језика сусретну и измијешају, они су као двије војске у бици на живот и смрт. Док се год у тој бици чује један и други језик, борба је равноправна, кад почиње да се боље и више чује један од њих, тај ће превладати. Најпослије се чује само један. Битка је завршена. Нестао је један језик, нестао је један народ.
Знај, чедо моје, да та битка између језика не траје дан-два, као битка међу војскама, нити годину-двије, као рат међу народима, него вијек или два, а то је за језик исто тако мала мјера времена као за човјека трен или два. Зато је чедо моје боље изгубити све битке и ратове него изгубити језик. Послије изгубљеног језика нема народа.
Човјек научи свој језик за годину дана. Не заборавља га док је жив. Народ га не заборавља док постоји. Туђи језик човјек научи исто за годину дана. Толико му је потребно да се одрече свога језика и прихвати туђи.
Чедо моје мило, то је та зараза и погибија језика, кад један по један човјек почиње да се одриче свога језика и прихвати туђи, било што му је то воља било да то мора.
Језик је чедо моје, тврђи од сваког бедема. Када ти непријатељ провали све бедеме и тврђаве, ти не очајавај, него гледај и слушај шта је са језиком. Ако је језик остао недирнут, не бој се. Пошаљи уходе и трговце нека дубоко зађу по селима и градовима и нека слушају. Тамо гдје одзвања наша ријеч, гдје се још глагоља и гдје се још, као стари златник, обрће наша ријеч, знај, чедо моје, да је то још наша држава без обзира ко у њој влада. Цареви се смјењују, државе пропадају, а језик и народ су ти који остају, па ће се тако освојени дио земље и народа опет кад-тад вратити својој језичкој матици и своме матичномнароду”.
.. завршен цитат.

 

С увјерењем да смо се разумјели беспрекорно богатим српским језиком и непревазиђеним писмом ћирилицом, у ишчекивању разумијевања и заједничких напора у очувању српског језика и ћирилице, отворени смо  за даљњу комуникацију и сарадњу а посебно са аспекта унапређења малог фудбала-футсала у Републици Српској…

Спортски поздрав,

Челинац, 17.05.2017. година

ПРЕДСЈЕДНИК КЛУБА

Жељко Дубравац

 

ДЕФИНИЦИЈА ОДРЕДБИ ЗАКОНА

Закон о општем управном поступку Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10)

Члан 1.

По овом закону дужни су да поступају републички органи управе, кад у управним стварима, непосредно примјењеујући прописе, рјешавају о правима, обавезама или правним интересима појединца, правног лица или друге странке, као и кад објављују друге послове утврђене овим законом.

По овом закону дужни су да поступају и органи града и општине када на онсову закона обављају послове државне управе, као и привредна друштва, установе и друге организације, када у вршењу јавних овлашћења, која су им поверена законом решавају, односно када обављају и друге послове из става 1. овог члана.

Начело саслушања странке

Члан 9.

Пре доношења рјешења странци се мора пружити могућност да се изјасни о чињеницама и околностима које су важне за доношење решења.

Решење се може донети без претходног саслушања странке само у случајевима када је то законом допуштено.

Члан 88.

Када је рок одређен по данима, дан у који је достављање извршено, односно у који пада догађај од кога треба рачунати трајање рока, не урачунава се у рок, већ се за почетак рока узима први наредни дан.

 

Broј: 261/17

Datum : 8.5.2017.g

 

Disciplinskojkomisiji FSRS

 

Na osnovuČlana 100 DP FSRS pokrećemdisciplinskipostupakprotiv K.M.F. “ČELINAC”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

K.M.F. “ČELINAC” je naosnovudopisa FSRS broj: 216/17 od 18.04.2017. godine, obaviješten da ćezavršnica futsal KUP – FSRS odigratipo KUP sistemudana 30.04.2017.god. (nedelja) sapočetkom u 13,00 časova u dvorani SC “Slavija” u I. Sarajevu. K.M.F. “ČELINAC” je u ovo K.M.F. “ČELINAC” jemdopisuupoznatsačinjenicom da neučestvovanjenazavršnomturnirupovlačidisciplinskemjerepredviđeneDisciplinskimpravilnikom FSRS.

I pored gore navedenihčinjenica K.M.F. “ČELINAC” se nijepojavionazavršnici futsal KUP-a FSRS, onakokakosu i najavili u svomdopisuupućenom FSRS broj:08-03-1/17 od20.04.2017. godine, što je u potpunojsuprotnostisaodredbamaDisciplinskogpravilnika FSRS i Propozicijatakmičenja.

Pojedinciiz K.M.F. “ČELINAC”  DubravacŽeljkosubjektivno i paušalnoiznosineistine i klevetenaračun FSRS i takmičarskihorgana FSRS krijući se izaimena K.M.F. “ČELINAC”, istupaju u pojedinimjavnimmedijima, iznosećiničimutemeljenečinjenicekao da suonijedini u stanju da organizujuovajfinalniturnir, a da pri tome zanemarekrupnučinjenicu da se futsal igranateritorijicijeleRepublikeSrpske i da postojesedine u kojimasu se uspješnoorganizovale i igralemeđunarodne futsal utakmicekakva je upravosredina u I. Sarejevu i domaćinu K.M.F. “TANGO”. Time je počininjenprekršajpočlanu 73 i 61 DP FSRS

Zbogjednostranogstava K.M.F. “ČELINAC”, auzimajući u obzirargumentekojisunavedeni u obrazloženjupokrećemDisciplinskipostupakprotiv K.M.F. “ČELINAC”.

Komisijazamalifudbal

PredsjednikSašaAndrijašević

Dokument je sačinjen u elektronskojformite je kaotakavpravovaljanbezpotpisa i pečata

 

 

Broј: 263/17

Datum : 8.5.2017.g

 

Disciplinskoj komisiji FSRS

 

Na osnovu Člana 100 DP FSRS pokrećem disciplinski postupak protiv sportskog radnika, delegata na Futsal ligi FSRS Dubravac Željka

O B R A Z L O Ž E NJ E

            Predsjednik  K.M.F. “ČELINAC” te delegate na futsal ligi FSRS  Dubravac Željko subjektivno i paušalno iznosi neistine i klevete na račun FSRS i takmičarskih organa FSRS krijući se iza imena K.M.F. “ČELINAC”, istupajući u pojedinim javnim medijima (Sport DC), iznoseći ničim utemeljene činjenice kao da su oni jedini u stanju da organizuju ovaj finalni turnir, te da im to domaćinstvo namjerno nije dodjeljeno zbog mržnje te nesposobnosti organa koji vode takmičenje, te nazivajući rukovodstvo FSRS nesposobnjakovićima te grobarima futsalau FSRS a da pri tome zanemari krupnu činjenicu da se futsal igra na teritoriji cijele Republike Srpske i da postoje sredine u kojima su se uspješno organizovale i igrale međunarodne futsal utakmice kakva je upravo sredina u I. Sarajevu i domaćinu K.M.F. “TANGO”. Gospodin Dubravac je i  u telefonskom razgovoru sa sekretarom Komisije g dinom Vujat Zoranom istakao da je Podpredsjednik FSRS G-din Milorad O Lale seronja i da je sramota za fudbal te da je direktan krivac za ispadanje KMF Čelinac isti je nagovarao igrače I upravu KMF Čelinac da bojkotuju KUP FSRS I ne učestvuju na finalnoj završnici. Isti je u vise navrata članove komisije nazvao pristrasnim te nesposobnjakovićima ,čime je počinio prekršaj po članu 61 и 73 DP FSRS. Zbog jednostranog stava a uzimajući u obzir argumente koji su navedeni u obrazloženju pokrećem Disciplinski postupak protiv Sportskog radnika Dubravac Željka

Komisija za mali fudbal

Predsjednik Saša Andrijašević

 

 

 

 

 

Број: 307/17

Датум: 16.05.2017. године.

 

                                                                                                         Жељко Дубравац                                                                                                                                                          

Поштовани,

Дана 8.05.2017. године, предсједник Комисије за мали фудбал ФСРС доставио је Дисциплинску пријаву против Вас, којом наводи, да сте својим радњама прекршили одредбе члана 61 и 73. ДП ФСРС, због неоправданог неодигравања финалне завршнице КУП-а ФСРС у футсалу те ваших изјава датих у средствима информисања те у телефонским разговорима са спортским радницима

 

Поштујући процедуру вођења дисциплинског поступка, дужни смо Вас упознати, да сте обавезни у року од седам (7) дана од дана пријема овога дописа, доставити Ваше писмено изјашњење на околности пријаве, коју Вам у прилогу достављамо.

 

Изјаве сте обавезни доставити путем електронске поште  на мeјл адресу zvujat@fsrs.orgили на факс051 217 266.

 

С поштовањем,

Дисциплинска комисије ФС РС

Дражен Николић