Direktor Željeznica RS, Dragan Savanović, nastavio je sa čudnom politikom u firmi, uputivši dopis sam sebi. Zvuči nevjerovatno. Napisao je dopis, koji je naslovio na Upravu društva. Slijedi reorganizacija Željeznica RS, a prvi na udaru naći će se radnici, koji su svoja potraživanja morali tražiti preko Suda. Savanović je poslao svim organizacionim jedinicama dopis – zahtjev za jednak tretman prema svim radnicima po pitanju isplate toplog obroka i regresa, nepotpisan i neprotokolisan, i na koji će se potpisati njegovi „miljenici“, a ostali, kako ih navodi „nagrađeni“ radnici, koji su naplatili svoje dugove sudskim putem, na vjetrometini ili bolje reći spremni za otkaze.

Dopis je u posjedu našeg portala i prenosimo ga u cjelini:

– S obzirom na novonastalo stanje i izvršne presude Suda, na osnovu kojih u posljednje vrijeme dolazi do isplate razlike toplog obroka i regresa radnicima koji su tužili Društvo, radnici koji nisu tužili stavljeni su u krajnje nepovoljan i neravnopravan položaj.

Naime, svjesni finansijske situacije u kojoj se Društvo nalazi a i samo okruženje, radnici koji nisu tužili Društvo imali su razumijevanja za tumačenje i preporuku Uprave, po kojoj će tužbe dovesti Društvo u jedan teži položaj.

Međutim, upravo radnici koji nisu podnijeli tužbi (sada ima oko 1000), svjesni finansijske situacije u kojoj se nalazi društvo, stavljeni su u neravnopravan položaj, u odnosu na radnike koji su tužili i ćije su presude počele da se izvršavaju. Izvršavanje presuda će dovesti do blokade računa i pitanje isplate plata koje su obligatorna obaveza poslodavca i osnovna prava radnika.

Znači radnicima koji nisu tužili, osim što im neće biti isplaćena potraživanja po osnovu razlike toplog obroka i regresa, „kažnjeni“ su, s obzirom da će izvršenjem sudskih presuda biti dovedena u pitanju i isplata plata kao osnovnog primanja koje radniku pripada.

Osim navedenog, uočeno je da se radnici koji su tužili „nagrađuju“, tj. udovoljava se njihovim zahtjevima bez pravnog osnova (raspoređuju se na radna mjesta sa stručnom spremom koju ne posjeduju, uvećava im se plata po osnovu „zalaganja na poslu“, plaćaju im se troškovi školovanja i stručnog osposobljavanja i dr.). Tako se radnici, koji nisu tužili Društvo, odnosno dokazali lojalnost Društvu, osjećaju izigranim, poniženim i prevarenim.

U skladu sa navedenim zahtijevamo sljedeće:

– da uprava Društva svojim aktom izjednači radnike koji nisu tužili sa radnicima kojima se vrši i vršiće se isplata po presudama,

– da se uporedo sa isplatama po presudama vrši i isplata radnicima koji nisu tužili Društvo,

– da se prestane sa „nagrađivanjem“ radnika koji su tužili Društvo i time ga doveli u bezizlaznu situaciju i

– da se u procesu reorganizacije Društva posebno vodi računa o radnicima koji svojom lojalnoššću dijele sudbinu Društva, stoji na kraju dopisa, koji je direktor Savanović uputio sam sebi.