Saopoštenjem FSBiH od 20. novembra 2017. godine Elvedin Begić vučju jazbinu na broju 30 u Ferhadiji, pokušava  prikazati jagnjećim torom okruženim krvoločnim vukovima, (čitaj novinarima).

Begić i kompanija iz ”vučije jazbine,” mašu Naredbom o nesprovođenju istrage donesenom 02. 09. 2015. godine na sjednici održanoj dana 26. 08. 2015. godine.

Naivnima dovoljno da krvoločne iz ”vučje jazbine” sažalijevaju kao jagnjad okruženu krvoločnima.

Upućenima je pogledom na Naredbu jasno kojim ciljevima služi, jer je uručena ”oslobođenom” 03. 09. 2015. godine, samo dan nakon donošenja 02. 09. 2015. godine. Naredba je naručena, jer se rijetko praktikuje uručenje Naredbe narednog dana od dana donošenja što se vidi iz Naredbe o nesprovođenju istrage koju je donio drugi tužilac istog Tuilaštva dana 02. 11. 2017. godine koja je uručena ”osumnjičenom” u istrazi dana 10. 11. 2017. godine.

Zadržaćemo se na Naredbi o nesprovođenju istrage protiv stanovnika ”vučije jazbine” od 02. 09. 2015. godine. Naredba ne sadrži obaveznu pouku o žalbi u roku od 8 (osam) dana na koju pravo imaju osumnjičeni u krivičnoj prijavi kao i podnosilac. Tužilačka Naredba mora sadržati pravo na žalbu Uredu tužioca bez obzira da li je podnosilac krivične prijave anoniman ili ne.

Druga Naredba o nesprovođenju istrage od 02. 11. 2017. godine, sadrži potrebne elemente o pravnoj pouci, ali kao i prethodna iz 2015. godine ukazuje da u jednom od mnogobrojnih krivičnih djela, za koja su prozivani stanovnici ”vučije jazbine” na broju 30 u Ulici Ferhadija, nisu pronađeni elementi krivičnih djela.

Istog dana kada su u FSBiH objelodanili da su “čisti pred Bogom i narodom” Meho Kodro je poručio  da povlači kandidaturu za mjesto selektora reprezentacije BiH, jer je shvatio da se odgovorni u najvišim organima FS BiH na čelu sa Begićem i Kovačevićem sa njim poigravaju kao krvoločni vukovi sa bespomoćnim jagnjetom u toru.

Postupak i odnos, u prvom redu Elvedina Dine Begića, a potom i kompanije oko njega, prema instituciji zvanoj Selektor reprezentacije BiH, ne predstavlja krivično djelo, ali predstavlja ponižavanje, i nedopustivo omalovažavanje selektorske funkcije.

Nije to sportska, a posebno fudbalska javnost u BiH zaslužila od skupo plaćenog Izvršnog odbora za koji se iz budžeta FS BiH, samo za po osnovi startnih mjesečnih plata za svakog od 15 članova  izdvoji po 1.500 KM, što samo po osnovu ovog osnovnog primanja iznosi ukupno mjesečno 22.500 KM, što je godišnje 270.000 KM.

Navedenih “15 mozgonja” će za svoj nerad  u četvorogodišnjem mandatu, za sve ovo što ne čine, iz budžeta FS BiH primiti po 90.000 KM. Veliki broj njih je već drugi, treći ili četvrti mandat, što znači da će pojedinci inkasirati iz budžeta FS BiH i do 360.000 KM.

Radi zainteresovane javnosti  objavljujemo imena 15 odlično plaćenih članova Izvršnog odbora, odgovornih za sve negativno u fudbalu, onaj mali dio o kome smo mi i drugi pisali i onaj ogromni o kome nismo pisali.

Prvi podpredsjednik je Milorad Sofrenić, drugi Ivan Beus, a članovi su Muhamed Begagić, Ibro Durić, Mato Jozić, Mile Kovačević, Dragan Kulina, Ivan Perić, Nurdin Peštalić, Muhidin Raščić, Midhet Raščić, Dragan Soldo, Zlatko Spasojević i Ranko Vučković. Većina ih po osnovu pozicija u strankama visoko pozicionirana i u institucijam od opštinskih, gradskih, kantonalnih entitetskih do BH nivoa. Jadni li smo sa nabrojanima bar u sudijskim i fudbalskim organizacijama svih nivoa.

Petnaesti  član po funkciji, Elvedin Begić prima neuporedivo više od ”mizernih” 1.500 KM mjesečno iz budžeta FS BiH.

Pored redovnih primanja od 1.500 KM članovima Izvršnog odbora se isplaćuju i druge naknade, tako je svakom od njih koji su bili na funkcijama, pripalo po 15.000 dolara za plasman i rezultate reprezentacije na SP u Brazilu, a Dini Begiću 20.000. Nije poznato da li su o trošku FS BiH na SP u Brazil putovale strine, tetke, nane, ali prijatelji i kumovi moćne petnaestorke jesu, a k tome su im avansirani skromni džeparci od po 2 do 4 hiljadarke…

Da Elevdina i kompaniju koju sa njim čini 15 nabrojanih neradnika, odgovornih za katastrofalno stanje u BH fudbalu ne iznerviramo, objavićemo naručene Naredbe o nesprovođenju istrage iz 2015. i 2017. godine, ipak nam oni obezbjeđuju nove interesantne cirkusijade koje nastavljaju izborom selektora. Pisali smo o tajnoj večeri, jer smo već tada bili obaviješteni, da će Kovačević i Begić i ovaj izbor selektora pretvoriti u cirkusijadu. Nije li upravo to prepoznao i javno, sa nevjericom potvrdio zvanično nominovani Meho Kodro čiji je izbor trebao biti formalna stvar, da nije Begića, Kovačevića i preostalih statista u cirkusijadi.