Kriza koju je prouzrokovao virus korona uticala je na sve poslovne subjekte i pojedince, ali kompaniju Meridian to nije spriječilo da, pored teške situacije, pomogne onima kojima su pomoć i podrška najpotrebniji.

Kao šampion društvene odgovornosti, ova kompanija je do sada donirala više od dva miliona evra zdravstvenim sistemima Evrope i svijeta, na svim tržištima na kojima posluje, a svoju humanu misiju nastavlja i u ovoj godini.

Pored brojnih aktivnosti širom svijeta, kompanija Meridian poseban je fokus stavila na borbu i saniranje posljedica korona virusa u našem regionu. Gotovo da ne postoji grad u Bosni i Hercegovini koji aktivisti ove kompanije nisu posjetili.

Zahvaljujući naporima i posvećenošću zaposlenih u Meridianu, podršku su do sada osjetili oni koji su bili najugroženiji: zdravstveni sistem, domovi za stara i nemoćna lica, dječiji domovi, organizacije crvenog krsta, škole, javne kuhinje, sportski kolektivi, oboljeli od rijetkih bolesti, pojedinci i institucije brojnih opština u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama regiona, gdje ova kompanija posluje.

Brojne aktivnosti i donacije dokaz su da zajedništvo može pobijediti sve, pa čak i najgore što vrijeme stavlja pred nas.