Željeznice Republike Srpske trenutno imaju 1.973 zaposlena, što je za oko 130 radnika manje u odnosu na plan sistematizacije. Oko 300 kilometara pruge na području Srpske potrebno je obnoviti jer na tome nije rađeno od 30 do 50 godina, rekao je u intervjuu “Glasu Srpske” direktor Željeznica RS Željko Radić.

Naveo je da ovo preduzeće nastavlja sa planom restrukturisanja koji sprovode sa Svjetskom bankom, te dodao da je predviđeno da sve bude završeno do kraja godine.

– Polako ali sigurno stajemo na zdrave noge – rekao je Radić. 

Dokle se stiglo sa planom restrukturisanja preduzeća?

Taj proces je u toku i trenutno treba završiti konverziju duga u kapital. Nakon toga, Skupština akcionara treba da donese odluku o formiranju novih preduzeća. Plan je da se taj proces završi tokom godine.

Šta je sa sistematizacijom radnih mjesta?

Mi smo lani usvojili novu sistematizaciju i organizaciju radnih mjesta i na osnovu tog dokumenta predviđeno je da imamo 2.098 zaposlenih. Mi smo trenutno rasporedili od 65 do 70 odsto radnika na poslove prema novim ugovorima o radu. Sa tim nastavljamo. Treba da posvetimo pažnju i rješavanju pitanja radnika sa posebnim ograničenjima, a to su invalidi rada, njih ima 19, kao i dodatna 172 zaposlena sa smanjenom sposobnošću. Nastojimo da vidimo kako da ne oštetimo ove radnike. Trenutno imamo 1.973 radnika, što je manje za oko 130 u odnosu na plan sistematizacije.  

Da li je bilo otpuštanja?

Nijedan radnik “Željeznica” nije otpušten. Broj zaposlenih je smanjivan penzionisanjem, dok su pojedini odlazili na lični zahtjev. Pojedini su otišli u druga preduzeća gdje su bolji uslovi rada. Mi smo čak u procesu prijema novih radnika. Raspisali smo konkurs za 57 radnika, a stiglo je 285 prijava. To su uglavnom mehaničari, bravari, mašinovođe, pružni radnici. Nastojimo da napravimo pozitivan trend razvoja preduzeća u kojem će ljudi željeti da rade, a ne da odlaze.

Da li će biti dodatnog zapošljavanja?

Mi ćemo paralelno sa smanjenjem radne snage ići sa novim zapošljavanjem. Za sve to moramo dobiti saglasnost nadležnih institucija i Svjetske banke.

Da li su povećane plate zaposlenih?

U novim ugovorima zaposlenima su povećana primanja od marta. To je za radnike koji su dobili nove ugovore o radu. Nastavićemo sa tim i dalje, pa će pojedinima biti povećane plate od aprila. Primanja zaposlenih biće usklađena sa njihovim kompetencijama i sa stvarnim razredom kategorije kojoj pripadaju.

– Kakvo je trenutno stanje u “Željeznicama”?

Stanje je zadovoljavajuće. Izmirujemo sve obaveze na vrijeme, nemamo pad poslovne aktivnosti, a prihodi rastu.  Sa najznačajnijim komitentom “Mitalom” sklopili smo trogodišnji ugovor koji bi trebalo da omogući održivost preduzeća. Naravno, izazova ima i potrebna su ulaganja u infrastrukturu. Oko 300 kilometara pruge potrebno je remontovati, jer to nije rađeno od 30 do 50 godina. To su značajna ulaganja. Taj posao treba da sprovede Vlada RS. Kada je riječ o putničkom saobraćaju, potrebno je obezbijediti nova vozna sredstva, a u onom dijelu koji će biti tržišno orijentisan, a to je naš kargo, potrebno je remontovati postojeće i nabaviti nove lokomotive.

Kada na našim prugama možemo očekivati savremenije lokomotive?

Ništa nam ne znači da sada nabavimo vozna sredstva koja će ići 200 kilometara na sat. Dakle, paralelno treba da ide proces rekonstrukcije pruga i podizanja njihovih performansi, a na kraju tog procesa se nabavljaju sredstva koja se mogu koristiti. Takva iskustva treba preuzeti iz Srbije.

Sve poskupljuje, pa da li ste i vi poskupjeli vaše usluge?

Mi smo u ugovorima sa našim partnerima ostavili mogućnost poskupljenja usluga ako se nastavi trend daljeg rasta cijene energenata. To je za teretni saobraćaj. Usluge u putničkom saobraćaju nisu i neće poskupjeti.