Nakon zaključaka Izvršnog odobra FSRS o nepravilnostima u izborima u PFS Banjaluka i PFS Trebinje donosimo vam pregled svih nelegalnih i nelegitimnih odluka kod provođenja izbora u PFS Prijedor.

Krećemo sa Prijedorom, a onda prelazimo i na druga područja. Materijala i dokaza je na pretek, da javnost vidi kako to funkcioniše srpska kuća fudbala godinama unazad:

U maju 2014. godine za Predsjednika GFS Prijedor izabran je Slaviša Kralj sa Upravnim odborom koji je brojao 7 članova. Nakon dvije godine rada, Kralj je isti Upravni odbor sveo na dva člana. Mimo Statuta i odluka Skupštine iz Upravnog odbora je isključio dva potpredsjednika, iako je isključio nadležnost skupštine da imenuje i razrješava  predsjednika i dva potpredsjednika.

Kao takav, UO sa dva člana nije imao legitimno pravo da provodi izbore i da donosi odluke o broju i sastavu delegata izborne skupštine.

Kršeći Statut Saveza kojim rukovodi, Kralj je zajedno sa Slobodanom Simatovićem, jedinim preostalim članom UO donio odluku da novi sastav skupštine GFS Prijedor čine 13 delegata predstavnika klubova kao i po 3 predstavnika trenera i sudija. Ono što je zanimljivo je to da je na samoj izbornoj skupštini prvo obavljena verifikacija mandata delegata u kojem su verifikovani mandati i trojici predstavnika sudija, a tek u 4. tački dnevnog reda u okvir GFS Prijedor je primljeno Udruženje fudbalskih sudija i instruktora Prijedor koje je predložilo pomenutu trojicu sudija. Što se tiče trenera, ne zna se ko je njih predložio, jer trenerska organizacija u Prijedoru ne postoji. Predloženi su Saša Keranović i Draženko Vujičić koji nemaju Uefa A licence, te Macura Željko koji nema nikakvu licencu , a ujedno kao bivši sudija ima dug prema Sudijskoj organizaciji PFS Prijedor u iznosu od 660,00 KM. Isti je delegat i Skupštine Udruženja fudbalskih sudija i instruktora grada Prijedora. Kao epilog, na samoj izbornoj skupštini GFS Prijedor, Kralj je zabranio ulaz protivkandidatima, Stojanu Janjetoviću kao prijedlogu 7 klubova i Krecelj Svetozaru kao prijedlogu FK Omarska.  Na kraju Skupština je radila sa 10 od 19 članova te je izabrala Kralja kao novog starog predsjednika i to glasovima 4 kluba , 3 trenera i 3 sudije. Ostalih 9 klubova i Ljubija koja se naknadno formirala, nisu prisustvovali Skupštini. Da li je moguće da sudije i treneri odlučuju o fudbalu, pogotovo ako znamo da su sudije dobile svoja udruženja na nivoima GFS,OFS I PFS!

Da li 4 kluba mogu preglasati 9 ??? FSRS je naložio, nakon što je uočio da GFS Banjaluka u Skupštini ima jednog sudiju i jednog trenera, da se odmah izbace oba člana jer po upustvu za provođenje izbora sudije i treneri nemaju pravo biti sastavni dio skupštine bilo kojeg GFS ili OFS. Kako je onda moguće da u Prijedoru mogu biti po 3 delagata i sudije?

Što se tiče izbora za Udruženje fudbalskih sudija i insktruktora, tu je priča posebna. Po uputama i prijetnjama mladim sudijama, a ucjenama onih na višim listama izabrano je UFSI Grada Prijedora u čijim organima od 12 instruktora suđenja nema velikih imena iz sudijskog domena: Joškića, Pekije , Drinića, Salamića, Kosa, Šipke , Sikirića…

Sudijsku komisiju UFSI Prijedora čine Vlado Liščinski koji je saveznu kateogriju položio u 42. godini života, koji nije plaćao porez  10 godina u sudijskoj organizaciji, koji nije platio pet godina članarinu istoj organizaciji čiji je bio član i sekretar, koji je vršio razne malverzacije sa sredstvima sudijske organizacije, a o čemu postoje i brojne krivične prijave. Predsjednik UFSi Prijedora je Drago Lukić za koga postoje validni dokazi da je falsifikovao polaganje savezne kateogrije, tj da je nikada nije položio. I o ovome postoji  krivična prijava.

U komisiji Područnoj udruženja sudija i instruktora sjede taj isti Lukić, te i Nenad Mejakić koji je preveden u saveznog instrukotra suđenja, a u karijeri sudije nije imao saveznu kategoriju, te Ljuban Jevtić koji je ujedno i  predsjednik, a koji je na testiranju delegata Druge lige imao od 24 samo 11 tačnih odgovora.

O svemu ovome su upoznati organi PFS Prijedor, FSRS, NFS BIH, međutim, svi ćute. Ćute jer im to odgovara. Ćute jer je to bio jedini način da se na pozicijama sačuva trio Mandić-Banjac – Liščinski i da se podrška za predsjednika pruži Mili Kovačeviću. Ćute jer je sve rukovođeno po nalogu vrha FSRS, dogovarano u selu Brekinja kod Dubice,  provodili su Liščinski i Kralj. O ovome je odnedavno upoznata i UEFA-a kao i sudski organi. Vidjećemo kako će oni presuditi, ali 26. septembar se bliži,…možda za neke bude i “sudnji dan”,….