Vladimir Mićić, prvi čovjek trenerske organizacije u Brčko distriktu, nakon svog dolaska na čelo udruženja, pokrenuo je niz aktivnosti. Ovaj vrsni sportski radnik, koji je 22 godine i sekretar FS Brčko distrikta, realizuje postavljene ciljeve, pa Brčko distrikt i okolina, sada imaju dosta edukovanih trenera. Udruženje fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Brčko distrikta vrijedno radi na edukaciji svojih članova. Tako je nedavno, trenersku C licencu steklo 24 polaznika, koji su završili seminare, koje je organizovao Edukacioni centar FSBiH.

– Udruženje fudbalskih trenera FS Brčko distrikta formirano je još 2014. godine, a rad smo aktivirali 2018. godine, kada smo održali i prve seminare u saradnji sa Edukacionim centrom FSBiH, te smo dobili 26 trenera sa C licencu, a ove godine su seminare završila 24 lica, pa, s ponosom, mogu da kažem da sada imamo 50 trenera, koji mogu kvalitetno i stručno da rade u našim klubovima na području pod ingerencijama našeg saveza. U strukturi novih trenera, uglavnom se radi o bivšim fudbalerima, koji su sada na marginama društva, koji sigurno znaju raditi, a tu si i zainteresovani mlađi fudbaleri, kojima je želja da se poslije završene karijere, oprobaju i u trenerskim vodama. Svakako da moram da se zahvalim predsjedniku FS Brčko distrikta Jovici Saviću,koji je dao veliki doprinos u realizaciji ovih aktivnosti, kao i Saši Andrijaševiću, koji je obezbjedio učenice Tehničke škole, FK “Jedinstvo”, koje je ustupio teren za praktični dio seminara, te Goranu Tadiću i Slaviši Čoturmi, koji su pomogli u obezbjeđenju finansijskih sredstava, kaže Vladimir Mićić, predsjednik UFT FS Brčko distrikta.

On naglašava da je UFT obezbjedilo finansijska sredstva za trenere koji pripadaju klubovima FS Brčko distrikta i FSRS, od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, gradonačelnika Brčko distrikta, skupštinske komisije za budžet i granta od Vlade Brčko distrikta.

Agilni Mićić, već ima planove i za narednu godinu, gdje planira nove aktivnosti.

– Bez edukovanog trenerskog kadra, ne možemo očekivati ni značajnije rezultate. Ta aktivnost nam je prioritet i u 2020. godine, kada planiramo da organizujemo i treći seminar za trenere, u saradnji sa Edukacionim centrom FSBiH. Da bi to sproveli neophodno je da se na seminar prijavi najmanje 25 kandidata, a vjerujem da to neće biti problem, pogotovo što ima zainteresovanih i iz susjednih opština: Pelagićevo, Donji Žabar, Lopare, tako da pomognemo i trenerima, koji rade na području tih opština, ističe Mićić.