Svojim iskazom i željom da bude svjedok saradnik, Kemal Čaušević, bivši direktror Uprave za indirektno oporezivanje u vrtlog milionskih afera stavio je krem BiH društva, ali i Republike Srpske, pogotovo onaj politički dio. Naš portal došao je do ekskluzivnog izvještaja Čauševića, koji ćemo podijeliti sa vama u narednih nekoliko nastavaka:

Za direktora Uprave sam imenovan 8. decembra 2003. godine. Negdje 2004. godine prije nego što će Uprava zaživjeti u pravom kapacitetu tadašnji predsjedavajući  Vijeća ministara gosp. Terzić Adnan zamolio me da „Robotu“ nešto pomognem. Obzirom da sam bio u velikim obavezama ignorisao sam taj zahtjev. Onda me je pozvao Tihić Sulejman da dođem kod njega u kancelariju. U to vrijeme je Tihić bio član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA. Bila je 2004. Godina, jer UIO jos nije bila preuzela sve funkcije carinske administracije. Tada sam i upoznao Tihić Sulejmana. Rekao mi je da je Selver Oruč veliki donator SDA i da je uvijek na usluzi, da mu je on lično pomogao da kupi pravno lice „Bira“ u Bihaću i da bi cijenio ako bi ja primio predstavnike „Bira“.

Kemal Causevic

Ovaj sastanak se dogovorio u zgradi Regionalnog centra Sarajevo u Đoke Mazalića br. 5 .

Ja sam primio direktora „Bire“ Hadžipašić Faruka i Sajmju, sestru vlasnika Selvera Oruča, vlasnika „Robot komerca“  i tada su mi rekli da imaju na zalihama rashladnih uređaja, odnosno frižidera, u vrijednosti od četiri miliona koje ne mogu da izvezu, jer nemaju potvrdu da se radi o BiH proizvodu.

Naime rashladni uređaji su samo sklapani u BiH, a najveći  dijelova potiče iz Kine i to je razlog zašto nisu mogli dobiti potvrdu, odnosno EUR obrazac koji im po automatizmu oslobađa plaćanja carine u zemljama u kojima bi prodavali rashladne uređaje, te samim tim postaju konkurenti na tržištu tih sedam zemalja. Ja sam odmah nazvao Adnana Kulenovića u CI Bihać i tada mi je Kulenović objasnio da oni još nikada nisu izdavali takve vrste obrazaca, bio je malo uznemiren i zatražio je moju pomoć oko rešavanja ovih zahtjeva. Nakon razgovora sa njim ja sam otišao u Ministarstvo vanjske trgovine koje je potpisnik ugovora o slobodnoj trgovini sa sedam  zemalja  u koje je „Bira“ htjela da izvozi i tu sam razgovarao sa prof. dr Mirsadom Kikanovićem kojeg znam od 1995. godine. Prof. Kikanović je otišao na lice mjesta u tvornicu „Bira“ gdje je proveo pet dana kako bi se upoznao sa svom dokumentacijom i stanjem rashladnih uređaja te utvrdio prefencionalno porijeklo istih nakon čega je po povratku meni saopštio da ovi proizvodi ne mogu  biti BiH porijekla iz razloga što im je motor uvezen iz Kine, a on sam nosi po pravilima o prefencionalnom porijeklu 90% ukupne cijene, nakon čega sam ga ja zamolio, a sve zbog molbe Tihića da to pokuša izbjeći, te da se napravi lažni izvještaj na način da ugrađujemo u isti stavke koje se po pravilima preference ne bi smjele ugrađivati, poput uvećanja troškova struje, vode, čak i rada, a sve kako bi dobili na kraju rezultat da su svi proizvodi  51% BiH preferencijalnog porijekla i takav izvještaj je „Bira“ dostavila CI Bihać prilikom izvoznog carinjenja.

Kad je Bihać zaprimio izvoznu dokumentaciju postojala je naravno obaveza CI Bihać da provjeri ono što je „Bira“ stavila, međutim oni to nisu uradili obzirom, jer smo mi unaprijed dogovorili na koji način ćemo realizovati navedeni izvoz i naredne izvoze. Vi morate imati u vidu da u tom momentu moji motivi nisu bili nečasni, jer je meni Tihić predstavio stvar kao nešto što je dobro za dobrobit države i stranke kao nešto sto štiti radna mjesta  i rekao je da je Oruč veliki finansijer SDA.

Ja sam tad istinski mislio da radim dobro za BiH jer u ovim radnjama nema nikakve štete za BiH u financijskom smislu. Šteta za BiH su možda na području ugleda BiH i štete su za ovih sedam zemalja koje su uskraćene za iznos carine obzirom da je u skladu sa ugovorom ta roba se carinila sa 1%, a ne u skladu sa redovnim carinskim stopama u tim zemljama. Ono što je evidentno Robot odnosno Oruč na ovakav način ostvaruje enormnu dobiti odnosno korist, jer je njegov proizvod oslobođen carinskih dadžbina u zemljama u koje izvozi. Ono što posebno daje značaja Oručevoj dobiti u tom momentu je i samo pitanje predhodne privatizacije bihaćke Bire, jer je on prilikom privatizacije već zatekao određeni broj uređaja koji su bili na stanju, i on je praktično dobio gotove uređaje za male novce u sklopu privatizacije i za te uređaje dobio potvrdu da je BiH proizvod i ako sam Oruč nije učestvovao u njihovoj proizvodnji,  jer su oni bili proizvedeni prije nego su ušli u vlasničku strukturu Robota. Nakon izdavanja EUR 1 obrazca i nastavka izdavanja navedenog obrazca kod svakog izvoza, ubrzo sam saznao da je Tihić za nagradu dobio stan u Alipašinoj ulici , a to mi je rekao Namik Nakić koji je imao Agenciju za nekretnine koja je radila za Robot i to riječima „Da je Klempo nešto veliko uradio za Oruča pa mu Selver sada kupio stan u Alipašinoj“, ja sam se na neki način u tom momentu osjećao prevarenim, pa i bjesnim na Tihića, jer je meni u cjelosti prikrio svoje planove u kojima je sam profitirao, ja vama iskreno mogu reći da je on meni rekao: “Kemo učini ovo, dobiću stan”, ja bih to njemu uradio, pa je stog aspekta ovo još gore što je uradio na ovaj način.

U tom  periodu nazvao me Adnan Terzić i rekao mi, a što je potvrdio, da je istina da je Tihić dobio stan, da sam nekorektan i da Sulji hoćeš da završi, a meni nećeš. Automatizmom izvozi Bire su se nastavljali kroz period od nekoliko godina a na osnovu onog istog izvještaja i dogovorenih aktivnosti Bira je uredno izvozila i bila je oslobođena carinskih dadžbina za proizvod koji je bio kineskog porijekla, i tako je to trajalo sve do 2008. godine kada je Birin konkurent Gorenje u zemljama potpisnicama sporazuma počeo problematizirati BiH porijeklo Birinih proizvoda, pa je od BiH zatražena provjera EUR 1 obrazca koja je i zaprimljena u Upravi u smislu da smo dobili više takvih zahtjeva iz Makedonije,Moldavije, Srbije i Crne Gore i drugih zemalja.

 

 

U nastavku

Platio sam Tihićev stan 300.000 KM

Svakog dana objavljivaćemo transkripte Kemala Čauševića, a u sledećem nastavku čitaćete koliko košta mjesto direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, i na kakve je ucjene nailazio saradnik svjedok tužilaštva od tada predsjednika Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića.

Vrlo brzo doći će na red i afere najvećih dužnosnika Republike Srpske. Čitajte “Pravdabl.com” i saznajte istinu koja je skrivana od vas,….