Komitet za hitna pitanja Fudbalskog saveza Republike Srpske na sjednici održanoj 4. avgusta 2022. godine donio je odluku o pokretanju projekta izgradnje osam terena sa umjetnom podlogom na terenima u Republici Srpskoj.

Za potrebe realizacije ovog projekta Fudbalski savez Republike Srpske, potpisaće ugovore sa gradovima/opštinama i odgovarajućim klubovima, kako slijedi:

• Grad Prijedor – FK Omarska

• Opština Foča – FK Sutjeska

• Grad Zvornik – FK Drina

• Opština Pale – FK Romanija

• Opština Nevesinje – FK Velež

• Grad Laktaši – FK Laktaši

• Grad Doboj

• PFS Banjaluka

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje: Fudbalski savez Republike Srpske, u cilju popularizacije fudbala, opredijeljen je na unapređenje fudbalske infrastrukture odnosno obezbjeđivanja što boljih uslova za rad i funkcionisanje fudbalskih klubova, na teritoriji na kojoj djeluje. Fudbalski trendovi, pokazali su da izgradnja terena sa umjetnom podlogom utiče na povećanje broja učesnika u fudbalu, kao i na rješavanje problema koji mnogi klubovi imaju sa kvalitetom podloge, što znatno otežava igranje fudbalskih utakmica.

Dana 29. aprila 2022. godine Fudbalski savez Republike Srpske, uputio je poziv br. 254/22, Savezu opština i gradova Republike Srpske, koji je dostavljen svim opštinama i gradovima, za prijavu eventualnog interesa i učešća u ovom projektu, pa od svih pristiglih prijava, gore navedeni izabrani su kao partneri FSRS u ovom zajedničkom projektu.

Za navedene Grad Doboj i PFS Banjaluka tačne lokacije biće određene naknadno.