Porodica preminulog radnika Željeznica RS  Maksimović Željka, o kome kolege govore sa poštovanjem kao dobrom kolegi i vrijednom radniku, će biti u prvoj grupi radnika  ŽRS na čiji će račun Banka, tokom septembra doznačiti  sa računa ŽRS više oko 6.000 KM zaplijenjenih po prvom od pet Rješenja o izvršenju dostavljenih Bankama na obavezno izvršenje od Osnovnog suda u Doboju. Kod pojedinih Banaka na računima ŽRS su u tu svrhu  blokirana sredstva u potrebnim iznosima. Naime među prvim okončanim predmetima po Reviziji je predmet Maksimović i drugi, a  izvor blizak Osnovnom sudu u Doboju je, potvrdio našem saradniku iz Doboja da je ovaj Sud u predmetima okončanim po Reviziji donio Rješenja o izvršenju na račun Željeznica RS. Isti izvor tvrdi da je Osnovni sud u Doboju o aktivnostima na zaplijeni novčanih sredstava obavijestio advokatske kancelarije.  Našem saradniku je potvrđena  informacija da je  Sindikat polovinom prošle nedjelje iz kancelarije advokata Branislava Cvijanovića zaprimio pismenu obavijest da je u predmetima, među kojima je  predmet Maksimović i drugi, (okoncani predmeti po Reviziji), Osnovni sud u Doboju donio Rješenje o izvršenju na teret računa Željeznice RS. Advokatska kancelarija je prema istom izvoru predmetno Rješenje isti dan po zaprimanju, dostavila na adresu zainteresovanih Sinidkalnih organizacija koje djeluje u ŽRS. Našems saradniku je dat na uvid dopis advokata  u kome opisuje obavezna postupak Banaka po prijemu Rješenja Osnovnog suda Doboj o izvršenju u ovim predmetima. Dio sadržaja dopisa advokata glasi :

Postupak je sledeći, sud rješenje  odmah dostavlja bankama radi zaplijene sredstava. Zaplijenjeni novac se prenosi tražiocima izvršenja, po pravosnažnosti rješenja o izvršenju. Izvršenik-ŽRS,  ima pravo prigovora Osnovnom sudu Doboj, u roku od 8 dana, a potom, ako prigovor bude odbijen i pravo Žalbe Okružnom sudu Doboj“.

Naš portal  je u namjeri pravovremenog informisanja javnosti, je odmah po prijemu prenio informaciju, kao što prenosi i ovu. Obzirom da se radi o prvoj isplati za osmoricu radnika čija su potraživanja oko 50.000 KM blokiran je ovaj iznos zbog čega. Nije bilo potrebe za blokadu svih računa, nego samo dijela sredstava po okončanim predmetima po Reviziji. Pouzdani izvor tvrdi da je Sud u Doboju okončao postupak u 3 pravosnažna predmeta za po 20 radnika a u četvrtom predmetu u kome je također 20 radnika Rješenje čeka se pravosnažnost. Po ova četiri rješenja od kojih su 3 pravosnažna biće obeštećeno 80 radnika o detaljima u tekstovima narednih dana. Radi se uglavnom o  iznosima koji sa zakonskom zateznom kamatom neće prelaziti 6.000 KM dok će iznosi ua svaki mjesec biti uvećani za kamatu nešto višu od oko 1,5 % za svaki mjesec kasnije isplate. Za očekivati je da Banke tokom ovoga mjeseca blokiraju još oko 480.000 KM čime će biti isplaćeno više od 500.000 KM po pravosnažnim presudama. Informacije koje šire odgovorni, kako će radnici ŽRS koji će čekati isplate po presudama do polovine naredne godine, do kada bi trebao  biti isplaćen posljednji tužbeni zahtjev nisu istinite. Zakonska zatezna kamata teče od dana podnošenja tužbe  pa do konačne isplate i ona je prema neprovjerenim informacijama 17 procenata godišnje. Što znači da će radnik kome bude isplaćeno 6.000 KM u aprilu naredne 2016. godine dobiti 300 KM više na ime kamata nego što je dobio njegov kolega kome je isti iznos isplaćen 6 mjeseci prije.  Nerazumni su postupci Uprave ŽRS, a i sudova, koja odugovlačenjem sudskih postupaka bespotrebnim đalbama i drugim načinima prolongiranja izvršenja rješenja svakodnevno uvećavaju  štetu ŽRS, nanesenu njihovom namjerom ili neznanjem. Opstrukcija u isplatama se nastavlja pored činjenice da dnevna zakonska zatezna kamata na petnaestak miliona KM glavnice po svim predmetima predstavlja ogromno dnevno uvećanje ionako velike štete pričinjene njihovim krivičnim djelima za koja je zakonodavac utvrdio novčane i zatvorske kazne za odgovorne. Za krivična djela ove vrste sa ovolikim iznosima i dnevnim uvećanjima štete u pravnim državama  odgovornim rukovodiocima se izriču dugogodišnje zatvorske kazne. Rukovodioci u ŽRS pored pravosnažno okončanih predmeta i dalje nastavljaju po starom, obračunavaju i isplaćuju topli obrok i druge naknade suprotno Opštem kolektivnom ugovoru, pravosnažnim i konačnim presudama Suda čime se se stavili iznad pravosudnog sistema Republike  Srpske. Republika Srpska je jednako daleko od pravne države kao što je bila prije 20  godina možda i dalje jer se o izvršenju poresuda odlučuje van pravosuđa. Za razliku od pravosuđa čiji pojedinci zbog političkih pritisaka nisu do danas procesuirali odgovorne za najteže oblike kriminala u ŽRS, pripadnici bezbjednosnih struktura svih nivoa su profesionalno obradili i uz dokumentovanje dostavili nadležnim tužilaštvima veliki broj predmeta koji zbog straha tužilaca za vlastitu profesionalnu sudbinu kupe prašinu po ladicama pojedinih tužilaca.  Cilj agende, čije donošenje opstruišu beskrupulozni političari, je da  zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti obezbjedi nezavisno i odvojeno funkcionisanje bez mogućnosti da politički moćnici dalje upravljaju stubovima države.  Vlade razvijenih država žele da agendom povrate ”umrlu” nadu mladih i najškolovanijih pa i situiranih u pravnu državu na prostoru oba entiteta, da zaustave ili smanje masovan ”bijeg” najobrazovanije populacije koja iz oba entiteta hrli ka zemljama Zapadne Evrope i preko okeanskim zemljama sve do Novog Zelanda sa kartom u jednom pravcu i tezom : ”Što dalje to bolje !” Javnost Republike Srpske se uvjerila tokom praćenja Skupštinske rasprave o negativnom revizorskom izvještaju o finansijskom poslovanju ŽRS za 2012. godinu, da je politička moć odgovornih za stanje u ŽRS, utvređeno u Izvještaju GS za reviziju RS, iznad zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.