Banjalučke sudije i kontrolori već sedam kola nisu delegirani na utakmice pod patronatom FSRS (Prva liga, Druga liga RS Zapad, Regionalna liga grupa Zapad), a da za takvu odluku iz kancelarije FSRS nikada nije stigao niti jedan akt, ili odluka!

S obzirom da se radi o samovolji predsjednika FSRS Mile Kovačevića, kao i pojedinaca iz Komisije za sudije i suđenje FSRS, iz PFS Banjaluka i UFSI Banjaluka poslat je dopis na adresu srpske kuće fudbala u kojem se traže odgovori na ta pitanja.

Dopis koji su potpisali predsjednik PFS Banjaluka Draško Ilić, i predsjednik UFSI PFS Banjaluka Robert Zrilić prenosimo u cjelosti:

Poštovani, 

budući da je odigrano 7. kola u takmičarskoj sezoni 2018/2019 u Prvoj, drugoj i regionalnoj ligi, a ni jednu utakmicu nije sudio član Udruženja UFSI PFS Banjaluka, dok su delegati uključni tek od trećeg kola, tražimo da nam dostavite sledeće informacije: 

-koji je razlog neangažovanja članova UFSI PFS Banjaluka na suđenjima utakmica i delegiranju za sezonu 2018/2019

-da li su članovi UFSI PFS Banjaluka kažnjeni, te ukoliko jesu, koji je pravni osnov njihovog kažnjavanja, da li postoji odluka o kažnjavanju, ko je donio odluku i po čijem nalogu i zašto o tome nije obavješten PFS Banjaluka. 

-imena i prezimena sudija i delegata koji su nadomjestili neangažovanje sudija i delegata Banjalučke regije, odnosno PFS Banjaluka

-imena i prezimena sudija koji su sudili više od jedne utakmice u jednom od kola.

Napominjemo, da čalnovi UFSI PFS Banjaluka ispunjavaju sve uslove za suđenje utakmica, da su prošli edukacije, obuke, testiranja i stekli zvanje sudije u skladu sa Pravilnikom o sudijama i suđenju FSBiH, da se nalaze na zvaničnim usvojenim listama sudija, te im je ovakvom diskiminišućom politikom žrijebanja sčužbenih lica nanesena ogromna profesionalna, ali i materijalna šteta. 

Znog zloupotrebe položaja odgovornih lica u FSRS i diskriminisanja i stavljanja u neravnopravan položaj članova UFSI PFS Banjaluka bićemo prinuđeni podnijeti disciplinske prijave, ali i tražiti naknadu materijalne štete za izgubljenu dobit uvećanu za iznos kamata za sudije kojima je uskraćeno pravo suđenja.  

Već sada je jasno da će Mile Kovačević i njegovi sljedbenici teško se izvući iz zamke koju su sami postavili.

-Ovo je namjerno urađeno kako bi se izvršio dodatni pritisak na rukovodstvo PFS Banjaluka, i mogu reći da su djelimično uspjeli u tome, jer u malom broju banjalučkih sudija i kontrolora našli su svoje sljedbenike, kojima su obećali razne povlastice ukoliko krenu u realizaciju nekakvih vanrednih izbora na nivou UFSI grada Banjaluka. Ti pučisti, koji su išli ljubiti ruke Kovačeviću, Banjcu, Ćejiću…danas će biti disciplinski procesuirani, odnosno biće pokrenut postupak protiv te grupe koja je van svih Pravilnika sazivala plenume, sabore…Imamo i poruke pučista, i oni će biti odstranjeni iz UFSI PFS Banjaluka, i kada se naša regija vrati u sistem, i ponovo bude bila delegirana, za njih ispred Banjaluke neće biti mjesta na tim listama – poručio je Draško Ilić, predsjednik PFS Banjaluka.

I predsjednik UFSI PFS Banjaluka Robert Zrilić pita se zašto je ovo sve trebalo FSRS-u.

-Već sada imamo situaciju da je prvih sedam kola potpuno neregularno po mnogim tačkama Pravilnika, i klubovi koji smatraju da su oštećeni po bilo kojem osnovu imaju sva prava da traže poništenje svih liga! Banjalučke sudije će se vratiti na teren, ali ostaje pitanje šta ćemo sa onima koji su donijeli ovakve skandalozne odluke, a da ih nisu obrazložili niti jednim aktom. Za to će morati snositi odgovornost, prije ili poslije – istakao je Robert Zrilić.

PFS Banjaluka i UFSI PFS Banjaluka krenuo je u pravnu borbu. U FSRS su ubjeđeni sa vjetrenjačama, sve do časa kada shvate da srpska kuća fudbala u Aleji Svetog Save više nije njihov dom. Tada će se valjda osvjestiti…..