Editor's Rating

Klub Delegata okupljen oko Petra Jelića već je načionio prvi korak u borbi za istinom i pravodm u FSRS. Potpisi 20 delegata, kao i još dva potpisa onih koji nisu bili na Skupštini (Svetozar Evđić i Boro Đokić) prije napuštanja skupštinske sale predali su dokument generalnom sekretaru FSRS Rodoljubu Petkoviću za sazivanjem Vanredne Skupštine FSRS!  Na njoj je samo jedna tačka dnevnog reda, opoziv povjerenja aktulenom predsjedniku Miletu Kovačeviću.

Po Statutu FSRS za sazivanje Vanredne Skupštine potrebna je trećina (19), od ukupnog broja delegata (55), pa je jasno da je zahtjev delegata okupljenih oko Petra Jelića statutaran i validan. Kancelarija FSRS mora pripremiti sve za vanrednu Skupštinu, naprije u narednih 10, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema potpisa za istu.

Očigledno da pred vratima imamo novu Skupštinu FSRS, sada je na redu lobiranje, jer i na toj sjednici za novog predsjednika biće potrebno imati 28 glasova.