Milenko Bilić novi v. d. generalnog direktora ŽRS

Nadzorni odbor ŽRS A. D. Doboj je tokom septembra prethodne godine postavio Slavka Gligorića za vršioca dužnosti generalnog direktora, pored činjenice da Gligorića nikada nije ”držalo” radno mjesto, kao i da postoje brojne objektivne prepreke, ali i bezbroj subjektivnih razlog zbog kojih Gligorića ni jedan ozbiljan organ upravljanja nebi postavio za vršioca dužnosti. nedugo po postavljenju v. d. generalnog direktora Gligorića, je odlučio da dužnost v. d. generalnog obavlja Milenko Bilić.

Ovo postavljene je izvršio narodni poslanik DNS Slavko Gligorić po svojoj (samo)volji i bez znanja Nadzornog odbora ŽRS, Ministarsvtva sabračaja i veza i Vlade Republike Srpske. Ovo  (pre)imenovanje je formalno pravno nezakonito a samo po sebi je u suprotnosti sa Statutom pa je jasan odgovor na pitanje, zašto je Gigant na koljenima pored 100 milončića KM koje je u njega uložila budžetska organizacija iz poreza građana. Ne bih nas iznenadilo da, ovaj za koji mjesec penzioner za narednog v. d. generalnog ŽRS u njegovoj daljoj stalnoj odsutnosti, u skorije vrijeme imenuje i svoga zeta Novu Panića za v.d. generalnog ili njegovu suprugu, svoju rođaku zaposlenu u Gigantu. Narodni poslanik Slavko Gligorić, kao da glumi Božjeg poslanika, u što se možete uvjeriti iz ilustracije u prilogu prema kojoj nagrađuje bivšeg generalnog direktora Savanovića radnim mjestom savjetnika sa platom od 2.811,11 KM. Savanović je Gligorićev stranački kolega, ne treba poosebno naglašavati, čovjek kome je knjižica DNS poslužila kao stepenište do pozicije sa koje je, u saradnji sa Gligorićevim novim v. d. Milenkom Bilićem i kompanijom, u crno zavio ŽRS nanoseći joj  nesagledivu štetu čije posljedice nisu sanirane ni poslije utroška kredita od 100 miliona KM.

Bilića nije zadovoljilo mjesto Gligorićevog savjetnika, tražio je i dobio više, da o svemu odlučuje u Gligorićevoj odsutnosti pa su ŽRS dobile dva v. d. generalnog, prvog Gligorića i drugog Bilića u odsutnosti Gligorića. Upućeni tvrde da Bilić pored čestog cjelodnevnog ili viošednevnog odsustvovanja mjenja Gligorića, ali ako treba ”nešto završiti” po svojoj ili želji izvrši to u periodu od početka radnog vrmenena, 7,00 časova, do Gligorićevog pojavljivanja na radnom mjestu uz obrazloženje da je ”to uradio misleći da prvi v. d. neće ni danas doći”.

Bilić koristeći postavljenje, na mjestu v. d. Generalnog ŽRS, poslije prve inauguracije nije sjedio skrštenih ruku u fotelji, o čemu govore brojne činjenice i tragovi. Nedavnim radikalnim potezom, ”u odsutnosti” prvog v. d. Gligorića, smanjio je platu savjetniku Savanoviću, sa 2.811,11 KM, na ”tričavih” 1.156,78 KM, i to Aneksom br.IV-3.30218-1/19 od 06. 02. 2020. godine. Upućeni tvrde da Gligorić udovoljava svim željama Bilića kako bi mu ovaj ”pravno” pomogao, i ušutkao one koji ukazuju na Gligorićevu zloupotrebu u vidu prava, ne kao nauke jer o pravu kao nauci Bilić pojma nema, već prava kao ovlašćenja, ove dvojice vršioca dužnosti generalnog u Gigantu Republike Srpske.Bilić će u znak zahvalnosti na podjelou mjesta v. d. zauzvrat šutjeti, i omogućiti Gligoriću zloupotrebu prava koja se odnosi na lex specialis, kao pravni pojam koji proističe iz latinske riječi lex specialis derogat lex generalis, što u prevodu znači da pooseban zakon derogira opšti zakon, bilo da ga bliže razrađuje, što je u pravnoj praksi najčešći slučaj, bilo da ga zamjenjuje u cjelini ili djelimično. Naravno govorimo o zloupotrebi prava kao ovlašćenja vezanog u vezi sa primjenom lex specijalis kojim će Gligorić, na ovaj ili onaj način izbjeći penzionisanje na dan 02. 09. 2020. godine, kada će ispuniti i durgi uslov za penzionisanje, navršiti 58 godina i 4 mjeseca starosti. Prvi uslov za penzionisanje Gligorić je ispunio na dan preuzimanja dužnosti v. d. generalnog jer mu je na dan 10. 09. 2019. godine utvrđeno da ima 40 godina penzijskog radnog, (ukupnog) staža, konkretno, 31,05,00  radnog staža, (staž osiguranja),  00,10,08 staža osiguranja sa uvećanim trajanjem, (benificirani), 07, 08, 24 posebnog staža. Koju vrstu zloupotrebe prava sa ciljem da izbjegnu Gligorićevo penzionisanje uraditi dvojica vršioca dužnosti, opisaćemo u posebnom tekstu početkom septembra, kada dođe do penzionisanja Gligorića, ili isplate otpremnine u ŽRS a potom povratka u radni odnos u Skupštini Republike Srpske, kao što je slučaj sa diplomiranim inženjerom ”Mrkelom” koga su stranačke kolege u Komisiji za prijem radnika u ŽRS, poslije dogovora Gligorić-Bilić-Mrkela, ponovo primili u radni odnos na radno mjesto mašinovođe, pored činjenice da mu je vlastita supruga, tek nedavno isplatila otpremninu poslije optkaza u ŽRS.   

Vratićemo se najplaćenijem DNS kadru u ŽRS Draganu Savanoviću, samo neupućene zbunjuju nesporazumi do kojih je došlo u najnovijoj ”aferi Savanović” koju je izazavo dvojac Bilić-Gloigorić. Dvojac Savanović – Gligorić, dugi niz godina vežu tijesne stranačke i poslovne veze, i činjenica da su obojica bili do jučer i ostali, prve violine feniksa u najavi Marka Pavića. Ova tvrdnja se pookazala tačnom jer Gligorić je nakon što je drugi v. d. generalnog direktora Bilić iskoristio njegovo višečasovno kašnjenje na radno mjesto, umanjio Savanoviću primanja za jednu trećinu, expresno, Aneksom ugovora broj 2 od 14. 02. 2020. godine, žurno vratio platu Savanoviću na prvobitan iznos od 2.811,11 KM. Ovaj gaf Bilića je osveta Savanoviću za smjenu kojom ga je 2015. godine ”počistio” sa visoko pozicioniranog mjesta u Uporavi, samo zbog straha za vlastitu krivičnu odgovornost zbog  zajednički osmišljenih nezakonitih pravnih odluka. Tandem Savanović – Bilić je sinonim za višemilionske izgubljene sporove sa radnicima uvećane za kamate u iznosu većem od deset miliona maraka, kada su ova dvojica ”mozgonja”, kako ih zaposleni u Gigantu nazivaju ”od milja”, ne znajući da Kolektivni ugovor ima snagu Zakona, izvršili njegove izmjene odnosno nezakonitu primjenu, prepolavljajući topli obrok zaposlenima sa Kolektivnim ugovorom utvrđenog na cijenu paštete i parčeta hljeba koliko su smislili da je dovoljno radniku za topli obrok, a što je bila pravno utemeljena norma u glavama ove dvojice ”mozgonja”. Naravno da su ceh krajnje arogancije, pravne i svake druge neukosti platile ŽRS kroz kamate zaposlenima koje su bez glavnice prešle 10 miliona KM. Gligorić nije Savanoviću vratio startnu osnovicu na 2.800 KM iz prevelike ljubavi, već iz straha od Marka Pavića koji će se, gledano njegovim očima i na njegovu žalost dignuti, kao feniks iz pepela i vratiti na staro mjesto u Stranci. U strahu su velike oči, što potvrđuju Gligorićeve riječi da ništa još nije gotovo jer se u to uvjerio i na Sretenje Gospodnje, kako je, povjeravajući se svojim najbliskijima u glasnom razmišljanju izletjelo ili ne, Slavku Gligoriću, Pavića mnogi vide i žele pa i on, na starom mjestu za koje se, kako reče Gligorić u povjerenju, ”oni poklaše”.

Mrkela ponovo u ofsajdu

Da je naš nekadašnji FIFA sudija Novo Panić sklon ofsajdima, uvjerila nas je UEFA isključenjem Panića iz fudbalske organizacije. Da su ”ofsajdi” životno opredjeljenje Nove Panića, njegove porodice, moćnih stranačkih kolega, rođaka, kumova i prijatelja koje je porodica Panić vješto uvukla u igre bez granica, igre sa tuđim novcem, potvrđuju najnovije afere u ŽRS u kojima se našao Panić sa porodicom.  Panić je sobom u ”ofsajd” uvukao vrh ŽRS, e da je države kao što je nema….

Da smo na tragu istine i razotkrivanja još jedne u nizu kriminalnih aktivnosti stalnog i povremenog v. d. generalnog direktora Slavka Gligorića i Milenka Bilića, govore činjenice vezane za održani sastanak na kojeme je sa ovom dvojicom u hotelu Park u Doboju prisustvovao Novo Panić, bivši FIFA sudija i direktor Sektora za Vuču vozova Doboj. Novo Panić je pravosnažno osuđen zbog krivičnog djela kojim je oštetio ŽRS A. D. Doboj kao direktor Sektora Vuče vozova Doboj, falsifikovanjem javnih i službenih isprava a kako bi sebi i užem članu porodice pribavio protivpravnu imovinsku korist. Zbog  krivičnih djela načinjenih tokom direktorskih dužnosti u ŽRS, zloupotrebe službenog položaja u kome su, Paniću saučestvujući pomagali, njegova supruga, sin i kum, vodi se krivčni postupak. U čitav proces je bila uključena javnost, gdje je pored materijalne štete ŽRS A. D.  Doboj dobila još jednu mrlju i šamar od javnosti što potvrđuje kontinuitet negativnog imidža Giganta. Panić dobija otkaz u preduzeću, a da ovaj miljenik i blizak srodnik Slavka Gligorića sankcioniše štetu sebi i porodici, pobrinuo se lično obojica v. d. generalnih direktora Slavko Gligorić i Milenko Bilić, nezakonito isplativši Gligorićevom ”rođi” Paniću otpremninu u visini 7.305.30, (sedamhiljadatristopet) KM, o čemu svjedoči Rješenje IV-3.222388-1/19 od 23. 10. 2019. godine. Ovim činom Gligorić i Bilić su poslali jasnu poruku da se isključivo i samo kriminal u ŽRS isplati. Lako je  biti Svetac onome kome je Bog otac. Tako je to kod ”afere porodice Panić”, nezakonitu novčanu transankciju, sa računa ŽRS na račun Nove Panića je sprovela niko drugi do Panićeva supruga Maja Panić, direktorica finansija u ŽRS. Na sastanku u hotelu Park je dogovorena dalje izigravanje Zakona, te je u tom cilju ulogu na sebe preuzeo drugi v. d. generalnog i ”eksert” za pravne poslove Milenko Bilić, da u skladu sa Gligorićevim uputama ili u njegovom odsustvu tokom zamjene, nagradi Novi Paniću vraćanjem na posao u ŽRS, najprije na radno mjesto mašinovođe a potom, ako ne na višu onda na direktorsku poziciju na kojoj je sa dvojicom vršioca dužnosti generalnog i svojom suprugom načinio teška krivična djela. Da izvrgavanje ruglu državnog uređenja, sistema, zakonitosti i zakona u Republici Srpskoj nema kraja potvrđuje Panićevo javljanje na javni konkurs za prijem u radni odnos na radno mjesto mašinovođe u Sekciji Vuče vozova Doboj. Za ”zakonitost” su se pobrinula dvojica vršioca dužnosti Gligorić i Bilić formirajući Komisiju za prijem u radni odnos i to od funkcionera predsjedništva GO DNS Doboj, inače  provjerenih stranačkih kadrova. Postavlja se bezbroj pitanja za koja logika zdravog razuma nema odgovora. Na kraju, upućeni su se pitali, ko može izdati Paniću ljekarsko uvjerenje da je zdrav (prva zdravstvena grupa) jer njegova istorija bolesti i biografija ukazuje da je zaista daleko od zdravog lica za poslove mašinovođe. Panić, osim što je bio veliki miljenik Gligorićevog prethodnika Dragana Savanovića, kao čovjek od povjerenja je bio i ”egzekutor” Da se za egzegutore ”sve može”, i ne samo zloupotrebiti pravo kao ovlaštenje, već i medicina kao nauka potvrđuje Ocjena zdravstvene sposobnosti od 03. 02. 2020. godine, u kojoj Specijalistička ambulanta ”Čumić” iz Doboja  naovdi da je Novo Panić sposoban za mašinovođu, nevješto se ograđujući da kod imenovanog ”POSTOJE  patološka stanja koja NE PREDSTAVLJAJU kontraindikaciju za rad. Dg: Hypoacusis bill, (za visoke frekvencije od 4000 – 8000 KHz).”

Iznesene činjenice o kriminalu nema potrebe komentarisati, lako ih je prikupiti i organizovani kriminal dokazati i aktere. Narod(i) koji ne znaju urediti državu nemaju je niti će je ikada imati. Dok god bude poostojao ovako vidljiv i nekažnjen organizovani kriminal, postojaće i dileme da li samo ”ludi” ostaju u ovoj državi ili je pametan svaki koji je iskoristio ukazanu priliku i napustio je bez razmišljanja. Na svu sreću u stranačkoj Komisiji za prijem radnika u ŽRS, su shvatili da je sadržaj nalaza o zdravstvenoj sposobnosti Panića izdat u Specijalističkoj ambulanti medicine rada ”Čumić” u Doboju dvosmislen i da bi predstavlja ozbiljan dokaz u slučaju istrage ako prime Panića na poslove mašinovođe. Po obavljenim konsultacijama sa vršiocima dužnosti donesena je odluka da se Panić pokuša primiti na drugo radno mjesto sa ili bez konkursa….

Sretenje gospodnje – izlazak međeda iz rupe

Parama poreskih obveznika v. d. generalni direktor ŽRS Slavko Gligorić je potpisom na račun težak nekoliko stotina ili hiljada KM, svejedno, platio ugostiteljske troškove nastale tokom i po okončanju sjednice Izvršnog odbora DNS u Tesliću. Razumljivo je Gligorićevo nastojanje da se istakne jer je mislio ono što je i želio, da to bude posljednji i oproštajni ručak u Stranci, njenog oca i tvorca Marka Pavića. Gligorić se iskreno nadao da će preuzeti kormilo Stranke, bez milosti i skrupula prema stvraocu ove Stranke od temelja, čovjeku čijem je izguravanju sa čelne dužnosti u Stranci najviše doprinio Gligorić boreći se da bar nekoliko mjeseci pred penziju zasjedne na mjesto generalnog bar kao v. d. u čemu je i uspio.

Uslijedile su velike turbulencije i raskol u Stranci. Jedan od prvih raskolnika i farisej Gligorić, plaćanjem ručka tuđim, novcem posrnulog Giganta i poreskih obveznika, pomislio je da je ručkom plaćenim tuđim novcem sve podmitio i sve svoje probleme riješio. Prvi okreće leđa vremešnom Paviću i bio jedan od najvećih lobista za njegovo rušenje, a tako će biti u budućnosti svakome kome se pad bude nazirao počev od  sadašnjem v. d.  predsjednika Stranke Nenada Nešića čija stolica se iz Gligorićevog ugla gledanja, i te kako ljulja.

Ipak, stvari nisu ni iz bliza sjajne za raskolnika Gligorića kako se na njemu na prvi pogled činilo. A čini se da je došao međedu rupu.

Pojava Marka Pavića na stranačkom skupu na Sretenje Gospodnje je u dijelu vjerujućeg naroda u Stranci, pobudila vjerovanje da dan Sretenja Gospodnjeg, dan razdvaja ljeta i zime (susreću), kada osvane sunčan dan i međed se uplaši sopstvene sjenke, vrati se u zimski san. Obistini se znak da će zima potrajati još šest neđelja. Tako ovogodišnje Sretenje Gospodnje nije bio dan velikih odluka za DNS. Ipak mnogi su se uplašili sopstvene sjenke pa se još pitaju, ko će upasti međedu u rupu, na pitanje još nema odgovora.  Ono što je sigurno da će neko kad tad ispasti međed. Koga će pravedni starac Simeon uzeti u naručje svoje i proglasiti ga za mesiju, sve zavisi od nekog narednog dana i njegove volje.Fariseji i raskolnici oblijeću oko rupe i svjesni su da sve zavisi od njegove volje. Slavku Gligoriću bi bio spas da što prije upadne u rupu jer kako je krenuo, tako će i završiti što duže ostane rupa će biti veća…

Nastavak slijedi!!!!