Na udaru malih akcionara ŽRS našli su se pojedini aktivisti i ugledni kadrovi vladajuće političke koalicije ali i najvećih opozicionih partija u Republici Srpskoj. Kada su u pitanju privredni kriminal i najteži oblici organizovanog kriminala u rukovodstvu ŽRS drugu deceniju nema podjela između kadrova pozicionog DNS a s jedne PDP a i SDS a s druge strane. Ipak najizraženiju koaliciju kada je u ŽRS u pitanju organizovani kriminal ostvaruju DNS sa jedne i PDP i SDS sa druge strane. Iz najnovije krivične prijave se može vidjeti da je to prepoznatljivo. Među prijavljenima su prepoznatljivi v. d. generalnog Slavko Gligorić, koji je do nedavnog imenovanja na dužnost v. d. generalnog u ŽRS bio u radnom odnosu u Skupštini Republike Srpske kao Poslanik DNS, a u radni odnos u Skupštini RS će se vratiti prije 02. 09. 2020. godine kako bi izbjegao penzionisanje koje mu po Zakonu Lex specialis prijeti, jer početkom septembra navršava 58 godina i 4 mjeseca starosti i 41 godinu penzijskog staža. Malverzacija, nemoral ili ne briga koga ali Gligorić je došao po partisjkom zadatku da prikirje partijski kriminal  i obezbjedi Stranci koju stotinu hiljada KM za izbore, a sigurno da ni on neće ostati ”kratkih rukava”.

Među prijavljenima je i Tomo Grabovica, uz Gligorića prepoznatljivo ime iz javnog i poolitičkog života. Grabovica je istaknuti kadar PDP a, pored odborničke dužnosti u Gradu Banja Luka, kao kadar PDP a je dugi niz godina obavljao dužnost direktora Čajevčevog hotela do privatizacije i izgradnje poslovnog objekta ”Zenit” u Banja Luci, tako je od 2007. do 2011. vođen kao nezaposlen na Birou rada u Banja Luci. Grabovicu je PDP 2004. godine postavio na mjesto predsjednika Nadzornog odbora ŽRS, a SNSD ga je ”zbog nastavka kontinuiteta” ostavio na toj dužnosti do kraja 2010. godine kada je, dogovorno podnio ostavku zbog prijema u radni odnos na mjesto direktora Investicija i razvoja na kome je do dana podnošenja krivične prijave i dalje.

Napominjemo da se pred Sudom u Doboju sudi odgovornima za presu, po optužnici koju je tužialc  Okružnog tužilaštva u Doboju usmjerio protiv nedužnog lica umjesto prvo prijavljenog bivšeg generalnog direktora tako da je suđenje već sada prava farsa i bruka za dobojsko pravosuđe.

Među prijavljenima je i Tomo Grabovica, uz Gligorića prepoznatljivo ime iz javnog i poolitičkog života.

Malim akcionarima je poznato da je direktor (tako zvanog) Centra za procjenjivanje ”Zenit” (slučajno ili ne, ista adresa na kojoj je Grabovica prodavao prostore), Dragan Salić od Okružnog suda u Doboju preuzeo vještačiti predmet Telebak i drugi i vratio ga nakon nekoliko mjeseci odugovlačenja, nerada,a potom odbijanja da isti vještači. Pametnom dovoljno.

U cjelosti objavljujemo sadržaje koje je jedan od malih akcionara u dogovoru sa ostalima, podnio Nadzornom odboru i Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju protiv:

1. Dragana Salića, direktora Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit“ d.o.o.Banja Luka, ul. Vladike Platona br. 3

 1. Slaviše Stojnića, vještaka mašinske struke,
 2. Mr. Aleksandra Jeftića, vještaka saobraćajne struke i
 3. Ranka Radeta, vještaka ekonomske struke.
 4. Slavko Gligorić, V.D. generalni direktor ŽRS i
 5. Tomo Grabovica, direktor sektora za razvoj i investicije.

Tomo Pančić

Srpske Trebavske brigade 113, Doboj

Mali akcionar ŽRS a.d. Doboj

Tel. 066 684 403

09.03.2020..

NADZORNOM ODBORU ŽRS A.D. DOBOJ

PREDMET:  ZAHTJEV

 U vezi sa elaboratom procjenitelja  ZENIT d.o.o. Banja Luka, a u vezi procjene vrijednosti prese sa ciljem uknjiženja, tražim da se odmah pokrene postupak smjene V.D. generalnog direktora Slavka Gligorića i direktora sektora za razvoj i investicije Tome Grabovice, koji nisu dostavili validnu i potrebnu dokumentaciju za kvalitetnu izradu nalaza sa mišljenjem o izradi elaborata o tehničko-ekonomskoj procjeni tržišne vrijednosti osnovnog sredstva, zbog čega je ZENIT d.o.o. Banja Luka uradio elaborat na štetu ŽRS.

   Ujedno vas obavještavam da sam paralelno sa ovim zahtjevom predao krivičnu prijavu protiv navedenih lica kao i protiv firme ZENIT d.o.o. Banja Luka.

Podnosilac zahtjeva:

Tomo Pančić

Tomo Pančić

Srpske Trebavske brigade br. 113, Doboj

Mali akcionar ŽRS a.d. Doboj

Tel. 066 684 403

Dana: 09.03. 2020.god.

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO

Svetog Save 22

74 000 Doboj

Predmet: Prijava krivičnog djela

Na osnovu člana 263. tačka (1) stav 2.) Krivičnog Zakona Republike Srpske („Sl.glasnik RS“ br. 49/2003, 108/2004, 37/2006, 70/2006, 73/2010, 1/22012 i 67/2013), podnosim krivičnu prijavu za načinjeno krivično djelo: „Zloupotreba ovlašćenja u privredi“, iz nadležnosti za poslove vršenja vještačenja po Rješenju broj 08.020/704-42/14 od 21.05.2014.god., izdatog od strane Ministarstva Pravde Republike Srpske, protiv:

 • Dragana Salića, direktora Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit“ d.o.o.Banja Luka, ul. Vladike Platona br. 3
 • Slaviše Stojnića, vještaka mašinske struke,
 • Mr. Aleksandra Jeftića, vještaka saobraćajne struke i
 • Ranka Radeta, vještaka ekonomske struke.
 • Slavko Gligorić, V.D. generalni direktor ŽRS.
 • Tomo Grabovica, direktor sektora za razvoj i investicije.

Osumnjičeni su organizovano, oslanjajući se jedni na druge, načinili krivično djelo, na način da su vještaci  izradili, potpisali i ovjerili „Nalaz i Mišljenje o izradi Elaborata o tehničko-ekonomskoj procjeni tržišne vrijednosti osnovnog sredstva: „Presa za napresavanje i raspresavanje vagonskih i lokomotivskih osovinskih sklopova COMAC CWP 600 DC u Sekciji za OŠV Prijedor“, i isti dostavili  na Protokol ŽRS a.d. Doboj pod brojem II-1. 3991/20 od 24.02.2020.god., bez kompletne dokumentacije neophodne za izradu elaborata a koju, namjerno nisu dostavili V.D. generalni direktor ŽRS i direktor sektora za razvoj i investicije, bez koje se nije mogao uraditi vjerodostojan elaborat.

Ovim Nalazom i Mišljenjem su se pridružili organizovanoj kriminalnoj grupi sa ŽRS, protiv kojih sam 29.05.2013.god. podnio krivičnu prijavu za organizovani kriminal, kako stoji u predmetu zavedenim pod  brojem T15 0 KTK 0013367 16 u Vašem Tužilaštvu, a u tom predmetu je, izmeđuostalih, i presa COMAC CWP 600 DC.

Napominjem da je navedeni predmet u sudskom postupku i da je prema mojim saznanjima u završnoj fazi procesa pred prvostepenim Sudom u Doboju.

Navedeni vještaci su svoj Nalaz i Mišljenje koncipirali na osnovu površnih, paušalnih, proizvoljnih, neutemeljenih i nedokazivih konstatacija, koje su u suštoj suprotnosti sa činjenicama i konstatacijama iz Nalaza sudskih vještaka mašinske i ekonomske struke, koji su pomenute Nalaze uradili prema naredbi Okružnog Tužilaštva Doboj, i isti su predati Tužilaštvu prije više od godinu i po dana, te se već koriste kao dokazni materijali u pomenutom sudskom procesu.

Obzirom da nisam stručan i da ne poznam poslove procjene, te obračun amortizacije osnovnih sredstava, nemam namjeru da, niti negiram niti komentarišem ispravnost postupaka navedenih radnji, ali skrećem pažnju na polaznu osnovu predmetnog Nalaza i Mišljenja, za koju smatram da je zloupotrebljena u ovom projektu, a opet na štetu ŽRS i istine.

U tom kontekstu navodim izjavu „Stalnog sudskog vještaka“ ekonomske struke Borislava Dujkovića, dipl.ecc, koji je u svom Nalazu od 26.11.2018.god., na stranici 20  piše: „ŽRS su prihvatile isporuku prese sa jednim cilindrom proizvođačke marke COMAC CWP 600 SC, kao da se radi o naručenoj presi sa dva cilindra i za nju platili iznos od 1.435.281,21 KM. Cijena prese sa dodatnom opremom nije mogla biti viša od 918.579,97 KM“.

Naime, vještaci predmetnog Nalaza i Mišljenja,firme Zenit, su vršili procjenu tržišne vrijednosti prijedorske prese COMAC CWP 600 DC, kako stoji u navedenom dokumentu, na osnovu ugovorene i plaćene vrijednosti isporučene prese, a ne na osnovu njene stvarne tržišne vrijednosti, jer nije isporučena ugovorena presa sa dva cilindra, nego je isporučena presa sa jednim cilindrom.

Ugovorena je presa COMAC CWP 600 DC, sa dva cilindra, a isporučena je presa sa jednim cilindrom (SC).

Sudski vještak mašinske struke, prof. Zdravko Božičković, dipl.maš.inž., je u Zaključcima svog Nalaza napisao: „Oznaka prese COMAC CWP 600 DC, jednoznačno označavapresu sa dva cilindra“., a u tumačenju oznaka prese po međunarodnoj nomenklaturi, Božičković je u istom nalazu napisao da oznaka prese „SC“ znači single-jedan cilindar, a oznaka prese „DC“ znači double-dva cilindra.

Iz Nalaza i Mišljenja vještaka firme Zenit, vidi se da je njihova polazna osnova za procjenu sadašnje tržišne vrijednosti prese i za obračun amortizacije plaćena vrijednost prese od 1.435.281,21 KM, a ne njena realnavrijednost kao prese sa jednim cilindrom, te da oni ne razlikuju oznaku prese sa jednim i sa dva cilindra, odnosno da podrazumijevaju da je oznaka prese COMAC CWP 600 DC presa sa jednim a ne sa dva cilindra, što i jest glavni problem u ovom predmetu.

Ne zna se kolika je realna cijena nabavljene prese, ali je na to pitanje procjenu dao sudski vještak ekonomske struke, g-din Dujković Borislav, koga je za te poslove angažovalo Okružno tužilaštvo Doboj, i koji je u svom nalazu od 26.11.2018.god. napisao procjenjenu vrijednost nabavljene prese, sa dodatnom opremom, gdje kaže da vrijednost nabavljene prese nije mogla biti viša od 918.579,97 KM, dok vještaci Zenita, računaju amortizaciju i procjenu preostale vrijednosti prese po cijeni plaćene prese od 1.435.281,21 KM.

Dalje, vještak ekonomske struke, g-din Dujković je u svom nalazu bio decidno jasan: „ugovorena je kupovina prese za montiranje i demontiranje osovinskih sklopova COMAC CWP 600 DC, snage 600×10 kN, sa dva cilindra., te je nesporno da je ŽRS isporučena presa sa jednim cilindrom“.

Na stranici 9 Nalaza vještak Dujković kaže: „kada bi se radilo o nabavci prese sa jednim cilindrom onda bi, pojednostavljeno gledano, iznos od 943.000 američkih dolara bio dovoljan za kupovinu najmanje dvije ovakve prese“

Ovakve tvrdnje Dujković je bazirao na osnovu E-maila firme Contemporary machinery (CM&ES) sa Floride od 02.07.2013.god. u kojem je vlasnik firme James napisao da presa za montiranje i demontiranje sa jednim cilindrom košta 350.000 američkih dolara, a presa sa dva cilindra košta 550.000 američkih dolara, plus dodatna oprema potrebna za konkretne poslove.

Vještaci Zenita očito nisu imali u vidu različitost prese sa jednim i sa dva cilindra, kako po njenim tehničko-tehnološkim karakteristikama tako o po cijeni, pa su bez ikakvih podataka, bez ikakvih dokaza, uzeli vrijednost plaćene prese kao relevantnu cijenu prese za predmetni zadatak, ne vodeći računa da je u stvari plaćena presa koja nije isporučena, odnosno plaćena je presa sa dva cilindra, a isporučena je presa sa jednim cilindrom, odnosno isporučena presa nije ona koja je naručena, što je i sudski vještak ekonomske struke g-din Dujković konstatovao na stranici 11 svoga Nalaza.

Iz pregleda dokumenata, koju su vještaci Zenita koristili kao „vjerodostojnu dokumentaciju“, kako pišu na stranici 4 Nalaza i Mišljenja, vidi se da isti nisu imali ni dovoljno dokumentacije ni adekvatne dokumentacije za ovako ozbiljan posao.

Primjera radi, vještaci navode Zapisnik komisije za finalni prijem alatnih mašina i opreme, pod tačkom 22 na stranici 5, iz čega se vidi da se radi o samo jednom Zapisniku, a bilo ih je više, a sudski vještaci i mašinske struke i ekonomske struke su u svojim nalazima napisali da presa nije smjela biti predmet ni jednog prijema, ni finalnog ni preliminarnog, upravo zato što presa nije isporučena u skladu sa ugovorom.

Zatim vještak ekonomske struke kaže da je prijem prese trebao biti odbijen, jer je isporučena oprema koja nije ugovorena, a uz to ne ispunjava ni bitne tehničke ugovorene karakteristike.

Vještaci Zenita uzimaju za relevantan dokument, kod izrade svoga Elaborata, akt pod rednim brojem 35 na stranici 5, iako je taj dokument dokaz da presa nije isporučena u skladu sa Ugovorom, jer u tom aktu od 20.06.2016.god. sama komisija zafinalni prijem piše da presa ne može vršiti raspresavanje i napresavanje osovina za pružna vozila, niti je tim aktom komisija potvrdila da je presa osposobljena za lokomotivske osovine, posebno što se desilo poslije ovoga akta da su svi osovinski slogovi za lokomotive serije 441, napresani na prijedorskoj presi, demontirani sa lokomotive i proglašeni neupotrebljivim.

Pozivanje na ovakve dokaze, koji govore o tome da presa nije isporučena u skladu sa ugovorom je neozbiljno i neodgovorno od vještaka Zenita, te se navedenim potvrđuje irelevantnost ovog elaborata.

Vještaci Zenita nisu nigdje napisali da presa pored lokomotivskih i vagonskih osovina treba da raspresava i napresava i osovinske slogove za pružna vozila, što piše u Ugovoru.

U uvodnom dijelu Elaborata, na strani 3 piše da je zadatak ekspertskog tima vještaka da izvrše detaljan uviđaj na terenu, tj. na licu mjesta u Sekciji za OŠV Prijedor, odnosno da lično pregledaju osnovno sredstvo, tj. presu COMAC CWP 600 DC.

Ako su eksperti Zenita zaista detaljno pregledali presu, u što ne sumljam, onda su morali zapaziti, a posebno vještak mašinske struke, da glavni stub prese ne može uzeti u prihvat ni jedan osovinski slog sa zupčanicima, tj. ne može primiti ni bilo koji lokomotivski osovinski slog niti bilo koji osovinski slog pružnih vozila, osim samo što može prihvatiti vagonske osovine.

Ovu činjenicu je konstatovao i sudski vještak mašinske struke, g-din Božičković, u svom nalazu.

Ovakve činjenice su nepobitne, ali one direktno govoreda presa nije isporučena u skladu sa ugovorom, jer u ugovoru piše dapresa može raspresavati i napresavati: vagonske osovine, osovine lokomotiva i osovine pružnih vozila.

Ako su eksperti Zenita zaista pregledali presu, u što ne sumljam, onda su morali primjetiti, da glavni stub prese ima sa lijevestrane specijalne utore-kanale-žljebove, što do sada nisu trebali niti će ikadatrebati ŽRS, a to znači da taj stub nije konstruisan za presu ŽRS, odnosno da taj stub ne pripada isporučenoj presi, samim tim to znači da presa nije isporučena u skladu sa ugovorom.

Ako su eksperti Zenita pregledali tehničku dokumentaciju ispručenu uz presu, a morali su, posebno je to morao činiti ekspert mašinske struke, morali su primjetiti:

 • da slika prese u tehničkoj dokumentaciji isporučenoj uz presu ne odgovara isporučenoj presi,
 • da na naslovnoj stranici na engleskom jeziku piše da je isporučena presa CWP 600 SC, a ne DC,
 • da na stranici 13 engleske varijante tehničke dokumentacije piše da se kupac obrati firmi CM&ES sa Floride ako se presa pokvari, a ne piše da se obrati Rafametu, zašto bi se kupac obraćao i reklamirao kvar prese firmi CM&ES sa Floride, ako je proizvođač prese Rafamet
 • da nastranici 14 tehničke dokumentacije na engleskom jeziku piše da je prodavac prese firma CM&ES sa Floride i da ta firma daje garanciju.

Ako su eksperti Zenita pročitali Ugovor koji su slovom i brojem naveli u svom elaboratu, onda su morali uočiti u Opštem dijelu Ugovora pod tačkom 12 „zakonske odredbe“ gdje u tački 12.1. piše: „u slučaju nepodudarnosti između engleske, poljske i srpske varijante, engleska varijanta ima pravo prvenstva nad drugim varijantama“.

Netačna je izjava i konsatacija eksperata Zenita, na stranici 14 Elaborata, da „nije bilo kvarova napresi u garantnom roku, osim što je ostalo sporno kvar manipulatora…“

Dokaz tome je Izvještaj direktora Sekcije za OŠV Prijedor koji to demantuje svojim dopisom broj II-4.7. od 28.02.2014.god., u kojem upravo piše o 13 kvarovaprese od puštanja 05.02.2013.god. pa do 28.02.2014.god., i taksativno navodi sve kvarove i popravke.

Posebno je netačna i nerazumna izmišljena izjava ekspereta zenita kadakažu da presa nije proizvodila škart, zbog neispravnosti, nego isključivo zbog ljudskih faktora i unošenja zadatih parametara, jer direktor Sekcije za OŠV Prijedor u navedenom Izvještaju broj II-4.7. od 28.02.2014.god., kaže: „napominjemo da je nakon svih proba,odnosno naknadnih ugrađivanja gore navedenih pomenutih segmenata na hidrauličnoj presi oštećeno ukupno 10 (deset) novih monoblok točkova (neupotrebljivi) i 8 (osam) osovina.

Zbog čega onda eksperti Zenita iznose ovakve neistine, pitanje je za njih.

Napomena: Vrijednost navedenih oštećenih osovina i monoblok točkova se procjenjuju na desetine i stotine hiljada KM.

 Pored ovih vagonskih osovina, na presi je uništeno najmanje sedamlokomotivskih osovinskih slogova, jer su isti (svih sedam) nakon svega 90 (devedeset) dana trčanja pod lokomotivom demontirani i proglašeni neupotrebljivim, a njihova vrijednost se procjenjuje na nekoliko stotina hiljada KM.

Fotografije, koje su sastavni dio elaborata ne čine ništa suštinsko u elaboratu, osim što uvećavaju broj stranica elaborata.

Eksperti  Zenita, a posebno vještak ekonomske struke su na stranici 17 elaborata napisali da postoje dvije Izvozne fakture (jedna faktura je iznosa 364.324,00 evra, a druga faktura je iznosa 365.323,63 evra).

Ako su eksperti Zenita zaista eksperti, onda su oni morali znati da za jednu istu presu ne mogu biti dvije izvozne fakture, nego može biti samo jedna faktura.

Eksperti nisu primjetili ni da je na obema fakturama pisalo broj komada isporučene presa — 1 kom, što dovodi do sumnje da se radi o dva puta po jedna isporučena presa, odnosno da se radi o ukupno fakturisane dvije prese.

Eksperti Zenita nisu primjetili, a morali su to primjetiti, da na fakturama nije isti naziv isporučene robe, kako stoji u Ugovoru, što nije zakonito niti je dozvoljeno pravilima kojima se bave eksperti ekonomske struke.

Na stranici 18 Elaborata, eksperti Zenita pišu da amortizacija sredstva počinje kada ono postane raspoloživo za koričćenje, tj. kada funkcioniše kako je predviđeno.

Podsjećam, Ugovorom je predviđeno da presa raspresava i napresava osovinske sklopove za vagone, za lokomotive i to za više vrsta lokomotiva, za vozila za posebne željezničke svrhe, a presa može da raspresava i napresavasamo vagonske osovinske sklopove, što čini 1/3 ugovorenih poslova.

Kako su onda eksperti izvršili obračun amortizacije ako presa ne može da „funkcioniše kako je predviđeno“.

Na istoj stranici 18 elaborata, eksperti Zenita pišu da „Tržišna fer vrijednost sredstva predstavlja iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti na tržištu, između dobro obavještenih i za razmjenu zainteresovanih strana“.

Obzirom da su eksperti Zenita, na dan 15.02.2020.god.,  procijenili tržišnu vrijednost prijedorske prese na iznos 934.536,92 KM, i to 7 (sedam) godina poslije isporuke i korištenja, a Sudski vještak ekonomske struke g-din Dujković Borislav je u svom nalazu od 26.11.2018.god. napisao i predao taj nalaz Okružnom tužilaštvu Doboj, da maksimalna cijena nove prese sa jednim cilindrom, sa dodatnom opremom, nije mogla biti viša od 918.579,97 KM, postavlja se pitanje relevantnosti ovog elaborata.

Napominjem da je vlasnik firme CM&ES sa Floride u svom E-mailu od 02.07.2013.god napisao da je vrijednost nove prese sa jednim cilindrom 350.000 američkih dolara plus dodatnaopremaza poslove kojima će se baviti onaj ko kupi presu, a to je cca nekoliko desetina hiljada dolara.

Kao podnosilac ove krivične prijave nikako se ne mogu složiti sa konstatacijamaeksperata Zenita sa stranice 21 gdje pišu da su vještačenje radili u skladu sa opšteprihvaćenim standardima vještačenja (procjenjivanja) na osnovu detaljnog vizuelnog uviđaja na licu mjesta, u Prijedoru i dostupne dokumentacije, shodno važećim propisima i procedurama, a posebno ne mogu prihvatiti navode iz drugog stava ove stranice kada eksperti pišu da kod njih nije postojao nikakav privatni interes, niti trenutni niti budući, ili da budem precizniji, ako je ovo istina onda ne mogu prihvatiti činjenicu da su ovi eksperti dorasli ovakvim procjenama i obračunima.

U svakom slučaju, smatram njihov elaborat štetnim po interese ŽRS i po istinu,a posebno imajući u vidu sudski proces u vezi prese koji je u završnoj fazi.

Prilog: -elaborat procjenitelja ZENIT d.o.o. Banja Luka od 24.02.2020..

S poštovanjem!

Podnosilac prijave

                                                                                                                    Tomo Pančić