Direktor Poreske uprave Zora Vidović je javno priznala da nije upućena u organizovani kriminal u kome godinama učestvuju mnogi među kojima povremeno i svi zaposleni u željezničkoj stanici Omarska. Na vrhu organizovanog i najtežih oblika kriminala su čelnici ŽRS koji su do stupanja na snagu novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji nezakonito nagrađivali sve zaposlene u stanici Omarska da u interesu lokalne zajednice, ne otkrivaju  da se vozovi tovareni rudom otpremaju bez propisane dokumentacije iz stanice Omarska za stanicu Zenica.

Radnici ŽRS su spontano blokirali saobraćaj u stanici Banja Luka. Motiv je bio skretanje pažnje na Pravilnik kojim će generalni direktor i saradnici, prema vlastitoj procjeni, imati pravo povećati platu svaki mjesec i do 70 % pojedincu, grupi ili svim zaposlenim radnicima.

Blokada je prestala zahvaljujući predsjedniku Srpske Dodiku ali su radnici prevareni, Pravilnik je u primjeni i njime se već podmićuju radnici povećanjem plata u procentu koji najčešće dogovore što zavisi od protiv usluge koja se od pojedinaca traži.

Prema našem pouzdanom izvoru i vidljivim dokazima zaposleni u željezničkoj stanici Omarska su i do stupanja na snagu osporenog, nezakonitog Pravilnika, podmićivani kolektivnim procentualnim povećanjem plata od 10 do 30 %. U stanici Omarska zaposleni nisu dopuštali kontrole čak ni nadležnim državnim kontrolnim organima. Nagrađivanje povećanjima plata za sve radnike zaposlene samo u željezničkoj stanici Omarska je višegodišnja praksa a sumnje u saobraćaj fantomskih vozova na relaciji Omarska-Zenica su zadokumentovane i potvrđene. Šta je još trebalo istražnim organima da sprovođenjem istraga zaštite interese ŽRS, ŽF BiH, kako budžete Republike Srpske, Federacije BiH tako i budžet BiH.

Ruda iz stanice Omarska za stenicu Zenica se u fantomskim vozovima prevozi besplatno do danas, a u svim vozovima koji imaju Tovarne listove (čitaj ”vozne karte”), se plaća težina koju su utvrdili radnici Rudnika Omarska.

Novim nezakonitim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta koji je u primjeni, iako su ga jednoglasno osporili sindikati, Uprava je smanjila broj izvršilaca radnih mjesta pregledača za 4 izvršioca u stanici Banja Luka. U narednoj fazi primjene Pravilnika, bez radnog mjesta ostaće 4 pregledača kola u stanici Banja Luka kojima se pripisuje samovolja zbog toga što su u skladu sa propisanim obavezama pokušali uputiti vagone tovarene rudom, na kontrolno vaganje u usputnoj stanici Banja Luka. Kontrolnim vaganjem u Banja Luci je utvrđena velika razlika u težini.

Nije u pitanju organizovani kriminal u ŽRS samo kod prevoza rude  iz stanice Omarska za Zenicu. Organizovani kriminal je izražen i vidljiv i kod prevoza rude boksita koji se odnedavno tovari u stanici Vrbanja za stanicu Zvornik. Umjesto vaganja u stanici Banja Luka i usputnoj stanici Doboj, vaganje se vrši na vagi primaoca po dostavi rude na istovar u krug primaoca Fabrike ”Mittal” u Zvorniku. Nepravilnosti je otkrio transportni kontrolor ŽRS ali se i poslije kontrole rudu važe na vagi primaoca a radnik ŽRS upisuje težinu koju mu dostavi primaoc be propisane odvage uz obrazloženje da vaga primaoca nema tehničku mogućnost da ištampa odvagu koju štampaju sve vage u vlasništvu ŽRS.

Uz znanje i odobrenje generalnog direktora Savanovića na sastanku organizovanog u prisustvu izvršnog direktora operacija Bojana Ristić, njegovog zamjenika Draženka Todorović i šefa stanice Zvornik Nikole Radovanović, dogovoreno je da se odvage i dalje ne dostavljaju robnoj blagajni otpravne stanice Vrbanja,  da se ručno upisuje težina kada je dostavi Fabrika ”Birač” uz obrazloženje, da vaga primaoca u ”Birču” nema tehničke mogućnosti da štampa odvage.

Jasno je svima izuzev nadležnima u entitetima i BiH, da je u organizovani kriminal u ovim slučajevima iz ŽRS uključen generalni direktor Dragan Savanović, izvršni direktor operacija Bojan Ristić, njegov zamjenik  Draženko Todorović, šef stanice Zvornik Nikola Radovanović  i odgovorna lica primaoca i pošiljaoca, odnosno organizatora prevoza-špeditera.

Dokaz da je kriminal planiran i organizovan planski je da su ŽRS kod zaključivanja ugovora bile obavezne propisati vaganje svih vagona tovarenih boksitom na kolskoj vagi ŽRS, (koji prema Tarifi koju je donijela Vlada RS padaju na teret pošiljaoca-primaoca), i to u stanici Banja Luka ili usputnoj stanici Doboj.

”Mozak” organizovanog kriminala u ŽRS je Draženko Todorović koji je spominjan kao saučesnik i vlasnik off shore (of šor) računa u  presudi kojom su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora, bivši generalni direktor HŽ Davorin Kobak i saradnici zbog međunarodnog kriminala kojim su oštećene HŽ, ŽRS I ŽFBiH.

Draženko Toidorović je učesnik brojnih afera o kojima postoje brojni dokazi u tužilaštvima od dobojskog Okružnog, nekadašnjeg Specijalnog do BIH Tužilaštva.

Draženko Todorović je nestručan, nije član vladajućih, naprotiv član je opozicionog SDS, kupio je mjesto člana Skupštine Grsdskog odbora SDS – a Banja L.uka, što dokazuje da je član organizovane kriminalne grupe koja  je u cilju izvlačenja novca za sebe u proteklih petnestak godina načinila štetu koju nemogu, neznaju ili neće da utvrde u ŽRS  jer od nje imaju protivpravnu korist, a ni jedan organ, a odgovorni u ŽRS priznaju da je šteta dostigla visinu kapitala ŽRS.

Za tu štetu je kriva Uprava, Nadzorni odbor Odbor za reviziju, pozicija i opozicija vladali su posljednjih 15 godina. Nevinih nema svi su dolaskom na vlast podvlačili liniju i nastavljali gdje su prethodnici stali.

Prijedlog Zori Vidović, umjesto čuđenja, neka istovremeno, odmah  uputi inspektore u stanice Omarska Banja Luka, Vrbanja, Doboj i Zvornik.

Inspektori bi jednostavno utvrdili bezakonje, uvidom u Knjige vaganja u stanicama Banja Luka, Doboj, Šamac, uvjeriće se  da ŽRS nisu vršile provjeru težine prevoženih tereta pa ni rude, ili su ove provjere vršene zanemariv broj puta, rijetko ili gotovo niti jednom.

Utvrdili bi da ni jedan voz rude boksita utovaren u stanici Vrbanja nije vagan na željezničkim vagama. Uvidom u M Knjigu otpravljanja K-117 stanice Vrbanja i Knjigu prispjeća K-254 stanice Zvornik, utvrdilo bi se da ne postoje obrasci Odvage K-108 i da prevezena težina robe ne odgovara odvagi K – 108, odnosno da nije pisana na osnovu iste, pošto robu nisu vagali odvage i ne postoje.           Nadležnim organima u iole uuređenoj državi bi to bio snažan osnov za određivanje pritvora i sprovođenje detaljne istrage protiv generalnog direktora ŽRS, imenovanih saradnika u organizovanom kriminalu a to su Bojan Ristić, Draženko Todorović, Nikola Radovanović i odgovorna lica u pravnom licu koje je organizator prevoza roba prugama ŽRS. Pravda bi došla do Savanović Jove i Gligorić Aleksandra iz TRADE TRANS LOG Banja Luka rodbinski povezanih sa Draganom Savanovićem i Slavkom Gligorićem, generalnim i komercijalnim direktorom u ŽRS i poslanikom DNS u Skupštini Srpske. Zapravo Aleksandar Gligorić i Jovo Savanović kontrolišu formalnog vlasnika u ime istinskih Dragana Savanovića i Slavka Gligorića.

U narednim tekstovima:

 Tražimo odgovor na pitanje Savanović i saradnici iz neznanja ili korumpiranosti tokom samo jednog mjeseca propuste naplatiti prevoz najmanje četiri voza na dijelu mreže ŽRS dužoj od 200 kilometara.