Izvršni odbor FS BiH je na sjednici usvojio odluku o izmjenama i dopunama Propozicija takmičenja Premijer lige BiH za narednu takmičarsku sezonu, 2023/24.

Ovom odlukom se smanjuje broj stranih igrača sa pravom nastupa na premijerligaškim utakmicama, sa pet na tri igrača koja će biti navedena u zapisniku utakmice, s tim što klub ima pravo registrovati i više igrača stranih državljana. Pod terminom “strani igrač” se ne podrazumijevaju igrači sa prostora bivše SFRJ (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija i Sjeverna Makedonija).

Obaveze klubova u vezi sa registracijom igrača stranih državljana ostaju nepromijenjene. Klubovi moraju provesti sve zakonske procedure u vezi utvrđivanja radno pravnog statusa stranih državljana u Bosni i Hercegovini, kao i odredbama člana 18. Pravilnika o registracijama klubova i igrača i statusu i transferu igrača NS/FS BiH.