PONIŽENJIMA NIKAD KRAJA, DALJINSKIM UPRAVLJANJEM SKUPŠTINOM AKCIONARA IZ SVADBENOG SALONA U BEOGRADU

 Šta je sve iniciralo revolt zaposlenih u ŽRS da ponovo stupe u štrajk glađu. Novi postupci odgovornih potvrđuju da nisu shvatili da zaposleni neće trpjeti dalja ponižavanja i da su u tom cilju spremni na žrtvovanja zdravlja i života što potvrđuju najave o ponovnom štrajku gladovanjem. Čini se da su za mnoge željezničare radna mjesta sporedna stvar u odnosu na ponos i dostojanstvo koje im neodgovorni menadžment svakodnevno novim sramnim i nezakonitim postupcima ugrožava.

Primjer ponižavanja bahatih moćnika je zabilježen i na 15. redovnoj sjednici Skupštine akcionara. Rasprava i donesene odluke o trogodišnjem Planu poslovanja ŽRS za 2017/19 godinu,  na 15. vanrednoj Skupštini akcionara ŽRS održanoj dana 13. aprila 2017. godine sa početkom u 11,00 časova u Banjoj Luci, su bile istinska farsa.

Upućeni  se pitaju čemu je služila osporena Skupština ako su Izvještaj, Odluke i Zapisnik, sačinjeni dan prije njenog održavanja, sa lažnim sadržajem, da je postojao kvorum a nije lično bilo prisutno lice kome glas nosi 65 % učešća u osnovnom kapitalu i bez koga nema kvoruma, kako je napisano u Izvještaju.

Vjerovali ili ne, nisu postojale ni teoretske a kamoli praktične mogućnosti da bude usvojena i jedna od primjedbi na prijedlog Plana poslovanja ŽRS za period od tri godine od 2017 do 2019. godine koji je utvrdio i na raspravu i konačno usvajanje Skupštini akcionara uputio menadžment. Da u ŽRS ima i ”ludih” uvjerili su se bezbroj puta mali akcionari ali su burno reagovali kada ih je predsjednik Nadzornog odbora pokušao ”napraviti ludim” objašnjavajući da postoji osnov da većinski predstavnik državnog kapitala, glasa iz svadbenog salona u Beogradu sa udaljenosti od oko 400 kilometara. Naime profesor doktor Ratko Đuričić  nije mogao zabraniti malim akcionarima da diskutuju, iznose primjedbe i prijedloge na jedan od najvažnijih dokumenata Plan poslovanja ŽRS za 2017-2019 godinu. Profesor Đuričić je obrazlagao da je u skladu sa Zakonom da se bez odbacivanja ili usvajanja prijedloga na utvrđeni Plan poslovanja, koje bi mali akcionari dali u okviru rasprave, i bez davanja na glasanje, bez priasustva zastupnika 65 % akcija, napiše Odluka o usvajanju Plana poslovanja ŽRS za trogodišnji period 2017-2020. godina. Sve se odigralo po planu profesora Đuričića, većinskom glasaču predstavniku državnog kapitala nije bilo omogućeno da glasa jer se u vrijeme održavanja Skupštine akcionara nalazio u svadbenom salonu u Beogradu, ali je Izvještaj sa 15. vanredne sjednice Skupštine akcionara prikrivao, odnosno falsifikovao istinu, prenosimo ga u cjelosti, a on glasi :

 ”REPUBLIKE SRPSKE A. D. Doboj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Broj: I-4.1.5122-2/17

Dana, 13.04.2017.g.

BANJALUČKA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

a.d. Banja Luka

Predmet: Izvještaj o održavanju 15. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Dana 13.04.2017. g. održana je 15. vanredna sjednica Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.

Istoj je lično pristupilo 9 akcionara i 2 zastupana akcionara sa ukupno 40192 akcija-glasova ili 80,36 %  učešća u osnovnom kapitalu.

Obzirom da je obezbijeđen kvorum za punovažno odlučivanje 15. vanredna sjednica je održana, te su na istoj donesene sljedeće odluke:

–     Odluka o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period     2017-2019 godina i

–             Odluka o imenovanju Jele Rikalo za člana Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.

U  prilogu vam dostavljamo:

  1. Odluku o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2017-2019 godina sa Planom poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period     2017-2019 godina i
  2. Odluku o imenovanju Jele Rikalo za člana Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.

 

VD  GENERALNOG  DIREKTORA

____________________________

Dragan Savanović, dipl.inž.saob.”

Ponavljamo da Izvještaj ne odražava objektivno i istinito stanje. Jedan od dva zastupana akcionara se, u trenutku održavanja Skupštine i glasanja, nalazio u svadbenom salonu u Beogradu,  a zastupnik je 65 % učešća u osnovnom kapitalu ŽRS.

Obzirom da je Skupštini akcionara pristupilo 9 akcionara i 1 zastupnik sa svega 15,36 % učešća u osnovnom kapitalu ŽRS nije bio obezbijeđen kvorum za punovažno odlučivanje 15. vanredna sjednica je održana, na istoj su donesene sljedeće nevažeće odluke:

–     Odluka o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period     2017-2019 godina i

–             Odluka o imenovanju Jele Rikalo za člana Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.

Revolt malih akcionara se spontano, brzinom munje prenio na zaposlene, štrajk glađu je očekivano, izbio u prvi plan. Izgubljeno je povjerenje u stubove vlasti u Republici Srpskoj, pa i pravosudne organe nakon što su po naređenju Ministra pravde RS deblokirana dva računa ŽRS. Maratonske tužilačke istrage protiv odfovornih za kriminal u ŽRS, ako i ona koju protiv generalnog direktora i najodgovornijih saradnika zbog sumnji u počinjena teška krivična djela u ŽRS, vodi OJT Doboj. Dodatno nezadovoljstvo izaziva svakako mješanje i utjecaj menadžmenta na tužioce, vještake u istrazi protiv odgovornih. Postupcima menadžmenta nezadovoljstvo radnika je kulminiralo bezgraničan broj kapi se pretvorio u rijeke. Nezadovoljstva zaposlenih su kulminirala. Ponovo o njihovoj sudbini odlučuje nesposobni menadžment koji je pokušao ”obrisati patos” i sa predsjednikom Srpske.

Saznali su zaposleni da je Uprava propustila izvršitI fakturisanje i naplatu stotina hiljada KM od stranih željezničkih uprava za opravke stranih vagona u Radionici OŠV u Prijedoru. Razlog, ukidanje ”administrativnih” radnih mjesta pri Radionici OŠV Prijedor iz namjere ili neznanja čemu ista služe. Najodgovorniji za propuste kojima su izgubljeni prihodi od popravljanih stranih vagona u Radionici u Prijedoru, je jedan od autora nezakonitih pravilnika, a nezakonitim pravilnicima ukinuta su radna mjesta pogonskih knjigovođa u radionicama bez kojih nema fakturisanja usluga popravki vagona stranih željezničkih uprava. Na radna mjesta u Odjeljenju interne revizije ŽRS od postavljenja nesposobnog i senilnog Nedimovića, postavljaju se lica koja ne ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom.

Nezadovoljstvo zaposlenih posebno je izazvano uvidom u rad Milorada Nedimovića koji je od nezakonitog postavljenja na mjesto direkora Odjeljenja interne revizije, neovlašteno povlačio poteze, skidao sa Dnevnog reda Odbora za revizjiu Izvještaje Odjeljenja interne revizije,  falsifikovao ih, uništavao ili sakrivao. Nedimović je zbog sumnje u počinjena opisana krivična djela bezbjednosno interesantan časnim pripadnicima bezbjednosnih struktura i pravosuđa. Nedimovićem se malo ”bavimo” jer njegovo procesuiranje i odgovornost za krivična djela su neupitni što potvrđuju vidljivi tragovi u koje uvid imaju nezadovoljni u ŽRS jer ih iza sebe ostavlja gotovo svakodnevno.

Nezadovoljstvo zaposlenih u ŽRS izazvano Odlukom o nesprovođenju istrage protiv Savanovića, Stevanovića i Paravca koju je donio tužioc OJT Doboj Gorana Rubilo, ali je splasnulo Odlukom o stavljanju van snage Odluke o nesprovođenju istrage koju je po žalbi donio Ured Glavnog tužioca OJT Doboj.

Novo nezadovoljstvo je izazvano utjecajem koji na vještake, koje je u jasnom predmetu angažovao Goran Rubilo koji je i dalje tužilac u istrazi koja se nastavlja u krivičnom predmetu  protiv imenovane trojke a nakon što je Glavno Okružni tužilac, utvrdio da postoje osnovi za istragu, odnosno su osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo koje se trojki stavlja na teret.

Čak i iz ove tužilačke odluke se vidi da u ŽRS caruje organizovani kriminal i najteži oblici privrednog kriminala na koji zaposleni godinama ukazuju dok se  željeznički magacini, napunjeni kupljenom i plaćenom robom koja je ŽRS nepotrebna i dalje pune istim robama.

U narednim nastavcima ćemo objaviti tužilačke Odluke iz kojih je vidljivo da će generalni direktor Savanović i ostali osumnjičeni bez sumnje biti kažnjeni za krivična djela koja im se u istrazi stavljaju na teret. Spisak krivičnih djela je dug.

Nastaviće se……