Redovna godišnja sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske biće održana sutra (petak) sa početkom u 13 časova u Kongresnoj dvorani hotela “Jelena” u Banjaluci.

Nakon izbora radnih tijela Skupštine:

a) radnog predsjedništva;

b) verifikacione komisije;

v) zapisničara;

g) dva ovjerivača zapisnika.

Pred članovima najvišeg tijela će se naći i informacija Verifikacione komisije o prisustvu delegata na sjednici, a nakon utvrđivanja kvoruma na redu je usvajanje dnevnog reda.

Po prijedlogu dnevnog reda biće donijeta informacija i stavljen na usvajanje Izvod iz zapisnika sa Izborne Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske, održane dana 13. maja 2022. godine.

Potom će se razmatrati i usvajati izvještaji:

a) Godišnjeg obračuna prihoda i rashoda – budžeta Fudbalskog saveza Republike Srpske za 2022. godinu;

b) Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja FSRS za 2022. godinu;

v) Izvještaja o radu Fudbalskog saveza Republike Srpske za 2022. godinu.

Pod sljedećom tačkom dnevnog reda je razmatranje i usvajanje planova:

a) Budžeta Fudbalskog saveza Republike Srpske za 2023. godinu;

b) Programa rada Fudbalskog saveza Republike Srpske za 2023. godine.

Potom će biti razmatrani izvještaji Disciplinske i Apelacione komisije, a nakon toga slijedi i imenovanje članova Nadzornog organa Fudbalskog saveza Republike Srpske. Sjednica Skupštine biće zatvorena tekućim pitanjima.

Prije sjednice Skupštine planiran je i sastanak Izvršnog odbora.