Narednog petka, 12. juna sa početkom u 12 časova u hotelu “Bosna” u Banjaluci održaće se redovna sjednica Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Na dnevnom redu će se naći 10 tačaka, i to:

1. Izbor radnih tijela Skupštine FSRS

a) radno predsjedništvo

b) verifikaciona komisija

v) zapisničar

g) dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Informacija verifikacione komisije o prisustvu delegata sjednice redovne Skupštine FSRS

4. Imenovanje članova Izvršnog odbora iz PFS Banjaluka, PFS Gradiška i PFS Trebinje za preostalo vrijeme trajanja mandata od 2016-2020.

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja:

a) godišnjeg obračuna prihoda i rashoda – budžeta FSRS za 2019. godinu

b) revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja za 2019. godinu

v) Izvještaj o radu FSRS za 219. godinu

6. Razmatranje i usvajanje Planova:

a) budžeta FSRS za 2020. godinu

b) progrm rada za 2020. godinu

7. Razmatranje izvještaja pravnih tijela FSRS:

a) Disciplinske komisije

b) Apelacione komisije

8. Zamjena članova:

a) Prvostepene komisije za licenciranje klubova učesnika Prve lige Republike Srpske

b) Drugostepene komisije za licenciranje klubova učesnika Prve lige Republike Srpske

9. Usvajanje strukture takmičenja na nivou FSRS

10. Tekuća pitanja