Dejan Travar predsjednik Gradskog fudbalskog saveza Banja Luka nije samo u sukobu interesa, on je u prekršajima, krivičnim djelima, dokazala je i više od mojih tvrdnji inspekcija koju su u GFS Banja Luci vršili nadležni organi FS BiH, u dahu je izgovorio odbornik u Skupštini Grada Banja Luka Nenad Šibarević.

Nudim vam ”Izvještaj o inspekcijskom pregledu registracionog saveza,” koji bi trebao biti osnov za poništenje Raspodjele 2,5 miliona KM sredstava koje je iz budžeta Grada Banja Luka za razvoj sporta za 2018. godinu dodijelila Skupština Grada na prijedlog Travara jer inspekciuja potvrđuje da u sukobu interesa– nastavio je razgovor za naš portal  odbornik Šibarević.

Dejan Travar je predsjednik GFS Banja Luka po rješenju osnovnog suda u Banja Luci, što stoji u ”Izvještaju” ali nije tačno da je 19. 06. 2017. godine podnio ostavku na dužnost predsjednika GFS Banja Luka. Tačno je da je IO PFS Banja Luka na sjednici održanoj dana 19. 06. 2017. godine donio Zaključak kojim se prihvata ostavka Dejana Travara na dužnost člana IO PFS Banja Luka. Istom odlukom je na istoj sjednici umjesto Dejana Travara u IO PFS Banja Luka imenovan Darko Novaković. Zaključak IO PFS Banja Luka u kome stoji da je Dejan Travar dana 19. 06. 2017. godine ili bilo kada podnio ostavku na dužnost predsjednika GFS Banja Luka je lažan ako postoji. Potvrdilo mi je to više svjedoka koji su dana 19. 06. 2017. godine bili prisutni na sjednici IO PFS Banja Luka da uopšte nije bilo na dnevnom redu bilo šta oko Travareve ostavke na dužnost predsjednika GFS Banja Luka  – tvrdi Nenad Šibarević i nastavlja:

   

Sportski radnici su to meni objasnili i postavili mi pitanje koje i ja vama novinarima postavljam, kakve veze imaju dva potpuno samostalna i odvojena   pravna lica, GFS i PFS Banja Luka, smješan je zaključak IO PFS Banja Luka u vezi sa  njegovom ostavkom na mjesto predsjednika GFS Banja Luka.  Travarevoj  ostvaci na dužnost predsjednika GFS Banja Luka prethodi sazivanje Skupštini koje on vrši i na sazvanoj sjednici je podsnosi, a po prihvatanju se vrši izbor novog predsjednika GFS Banja Luka. Obzirom da nikada niti je sazvao Skupštinu niti podnio ostavku on je formalno pravno i suštinski predsjednik GFS Banja Luka – tvrdi Šibarević.

Analizirajte dalje navode u ”Izvještaju” inspekcije u kome se navodi, da je trenutno u proceduri proces integracije GFS Banja Luka u PFS Banja Luka  i da je osadesetogodišnji korisnik starosne penzije Nikola Vujić volonterski zaposlen kao sekretar, da je ovlašteno lice za pristup sistemu i da će do integracije biti ovlašteno lice i volonterski obavljati poslove za koje je propisano da ih mora obavljati lice zaposleno i skladu sa Zakonom o radu na određeno ili neodređeno osamčasovno radno vrijeme, shvatićete da Dejan Travar grubo dugi niz godina kao predsjednik GFS Banja Luka kršenjem zakona čini kažnjiva prekršajna i krivična djela – tvrdi Šibarević i nastavlja:

Dejan Travar je dana 28. 02. 2018. godine potpisao i predao APIF-u Izvještaj o finansijskom poslovanju-Završni račun, GFS Banja Luka za 2017. godinu koji je sačinio. Predsjedniku GFS Banja Luka Dejanu Travaru je kao licu ovlaštenom za predstavljanje na žiro računu na raspolaganju 250.000 KM doznačenih iz budžeta Grada za doznačavanje po vlastitoj volji, čime predsjednik GFS Banja Luka Dejana Travar nastavlja sukob interesa – završio je Nenad Šibarević.