Stigao je odgovor UEFA koji su poslali Dino Begić i Mile Kovačević, bez saglasnosti kako prvo IO FSRS, tako i poslije IO FSBiH na temu Skupštine FSRS i smjene predsjednika.

Na naš portal stigao je odgovor šest članova Izvršnog odbora FSRS, a to su: Dušan Marković, Milorad Lale, Mirko Milošević, Dragan Aranđić, Mladen Kršić i Vico Zeljković.

Još da dodamo da će cijela priča oko sage već sada bivšeg predsjednika FSRS Mile Kovačevića biti okončana u narednih 10 dana, a uskoro o svim detaljima!

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

————————————————————————————

РЕАГОВАЊЕ НА ЧЛАНАК ”УЕФА одговорила” објављен на сајту ФС РС дана 08.10.2019. године

Дана 08.10.2019. године, на сајту ФС РС, објављен је чланак у коме се истиче да УЕФА прихвата мишљење Правног комитета ФС БиХ од 21.08.2019. године, те се позивају сви чланови органа и тијела НС/ФС БиХ и ФСРС на стриктно поштовање Статута, правилника и одлука НС/ФС БиХ и ФС РС, те да се суздрже од било каквих облика нестатутарног поступања.

С тим у вези истичемо следеће:

Крајње је тенденциозан и нетачан закључак надлежних лица у ФС РС изнесен у горе поменутом чланку, гдјe се каже да УЕФА прихвата мишљење Правног комитета ФС БиХ од 21.08.2019. године, обзиром да уколико се погледа садржина истог, јасно је да се такав закључак не може извући, тј. исти је крајње тенденциозно и нетачно интерпретиран у корист службених лица ФС РС.

Наиме, УЕФА у свом допису јасно наводи да по питању тога (мисли се на мишљење Правног комитета ФС БиХ од 21.08.2019. године), а имајући у виду да исто може зависити од националног законодавства као примјењивог у одређено вријеме у БиХ, a priori сматра да нема разлога да сумња у тачност мишљења Правног комитета ФС БиХ, обзиром да је исти састављен од чланова из ФС РС и НС ФБиХ (у складу са чланом 44. став 2. Статута ФС БиХ).

Из наведене формулације јасно је да УЕФА не улази у тачност, односно правну аргументованост мишљења од 21.08.2019. године, тј. његову усклађеност са Статутом, већ да користи уопштену формулацију да нема разлога да сумња у исто, а за такав став разлоге ваља тражити у чињеници да то зависи од националног законодавства, како се у ставу и наводи.

Одредница ”а priori” јасно указује да свој став УЕФА базира на претпоставци која у конкретном случају није емпријски (чињенично) провјерена, тј. доказана (мисли се на тачност мишљења Правног комитета ФС БиХ), што потврђује и формулација да то питање може зависити од националног законодавства.

Нарочито је битно инсистирање УЕФА-е на поштовању Статута и прописа од стране свих савеза који су подређени у односу на ФС БиХ, а што се, дакле, односи и на ФС РС, као и да наведени савези морају да се равнају и ускладе са Статутом, правилницима и одлукама у циљу обезбјеђења хармонизације и стабилности на свим нивоима ФС БиХ.

Управо овај закључак, односно став УЕФА-е је битан из разлога што се њиме пропагира обавеза свих савеза који су подређени ФС БиХ, а ту спада и ФС РС, да се придржава одредби Статута, а што није испоштовано у конкретном случају од стране предсједника ФС РС, који је починио вишеструке повреде Статута ФС РС у вези са сазивањем сједница Извршног Одбора и ванредне Скупштине ФС РС, што је потврђено Рјешењима Републичке управе за инспекцијске послове, Сектора просвјетне инспекције – одјељење Бања Лука број 24.120/616-266-34-5/19 од 20.09.2019. године и 24.120/616-266-40-2/19 од 30.09.2019. године, која је у складу са овлашћењима која произилазе из закона обавила инспекцијски преглед, утврдила вишеструке повреде Статута ФС РС од стране одговорног лица у ФС РС, те рјешењима наложила мјере за отклањање утврђених неправилности, а које мјере нису извршене од стране одговорних лица у ФС РС, што такође представља још један вид незаконитости.

Управо ове чињенице, које се односе на незаконито поступање предсједника ФС РС, нису биле презентоване УЕФА-и приликом слања фамозног мејла дана 27.09.2019. године, којом приликом им је достављена одређена документација (не и Рјешење Републичке управе за инспекцијске послове, Сектора просвјетне инспекције – одјељење Бања Лука број 24.120/616-266-34-5/19 од 20.09.2019. године), што само указује да је мејл на адресу УЕФА-е послат у тренутку када је предметним рјешењем наложено предсједнику ФС РС да отклони утврђене незаконитости у вези са примјеном одредби Статута ФС РС.

Дакле, више је него јасно да на овај начин одговорна лица у ФС РС желе да обману јавност и скрену пажњу са почињених незаконитости које су утврђене рјешењима надлежне инспекције, те да створе слику како су они поштовали Статут ФС РС, што не одговара чињеничном и правном стању ствари утврђеном од стране надлежне инспекције.