Izbori u Opštinskom fudbalskom savezu Bijeljina definitivno će dobiti svoj epilog pred sudom.

Omladinski fudbalski klub “Zenit” iz Bijeljine podnio je Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, krivičnu prijavu protiv Radike Marića, generalnog sekretara OFS Bijeljina.

U krivičnoj prijavi navode, da Marić, kao generalni sekretar OFS Bijeljina, na zahtjev OFK “Zenit” Bijeljina nije dostavio zapisnik sa sjednice Skupštine OFS Bijeljina, održane 12.02.2024. godine i Odluku o izboru predsjednika OFS Bijeljina, čime su kao klub onemogućeni da pokrenu proceduru ispitivanja zakonitosti provedenih radnji pred nadležnim organima, iz čega slijedi da postoje osnovi sumnje da su time ostvareni elementi krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz člana 322. u vezi sa krivičnim djelom povreda prava na podnošenje pravnog sredstva iz člana 158. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Čelni ljudi OFK “Zenit” najavljuju da na ovome neće stati i da je u toku prevođenje materijala za slanje u UEFA i FIFA.

Mariću ovo neće biti ništa novo, pošto već ima tri presude (koliko znamo) Osnovnog suda Bijeljina i to:

presuda br. K-320/05 od 19.01.2006. godine kada je kažnjen novčanom kaznom od 1.000 maraka za krivično djelo iz čl. 346. st. 1. Krivičnog zakona RS,

presuda br. 008-K-06-000-481 od 13.12.2006. kada je kažnjen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca i novčanom kaznom od 1.000 maraka za krivično djelo iz čl. 347. st. 3. i člana 279. st. 1., a u vezi sa st. 2. Krivičnog zakona RS i

presuda br. 80-0 K 024323 10 K od 08.06.2011. godine kada je kažnjen na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci i novčanu kaznu od 15.000 maraka za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz čl. 347. st. 4. Krivičnog zakona RS.