U budžetu grada Prijedora za aktivnosti u fizičkoj kulturi planirano je 1.180.522 KM, od čega za sportske klubove 386.500 KM, i to za 48 klubova od 1.000 do 50.000 KM.
Za otplatu duga Sportske dvorane Mladost Prijedor za centralno grijanje predviđeno je 247.522 KM, a za finansiranje zakupa kapaciteta ove javne ustanove 240.000 KM.

Po 50.000 KM namijenjeno je za revijalne gradske i republičke manifestacije, za rezerve za sportske aktivnosti i za razvoj školskog sporta, a 70.000 KM za izgradnju terena sa vještačkom travom u projektu “Razvoj infrastrukture omladinskog fudbala kroz širu društvenu zajednicu”.

Za održavanje sportskih terena planirano je 15.000 KM, za rekonstrukciju svlačionice FK Omarska i za finansiranje vrhunskog sporta po 12.000 KM, za Sportski bokserski klub “Tim Janjanin” 10.000 KM, za Male olimpijske igre 9.500 KM, a za ljekarske preglede sportista 4.000 KM.

Po 8.000 KM predviđeno za sportske saveze i udruženja ratnih vojnih invalida, Fudbalskoj sportskoj asocijaciji Prijedor za održavanje terena za potrebe takmičenja i Školi fudbala “Crvena zvezda” Prijedor za funkcionisanje i održavanje međunarodnog turnira.