Na našu adresu stiglo je i saopštenje Područnog fudbalskog saveza Gradiška o poslednjim dešavanjima vezanim za smjenu Mile Kovačevića sa mjesta predsjednika FSRS. Interesantno da je potpisnik saopštenja Đorđe Starčević, generalni sekretar PFS Gradiška, a ne predsjednik Miloš Brkić koji je dao apsolutnu podršku promjenama. Iako proziva neke medije (misli na nas), rado puštamo saopštenje i druge  strane…..

—————————————————————————————-

Na svojoj 22.redovnoj Sjednici IO PFS Gradiška, između ostalih pitanja, ovaj organ je razmatrao i aktuelna dešavanja u fudbalu Republike Srpske, a u svjetlu aktivnosti za sazivanje vanredne Skupštine FSRS, te vanredne Sjednice IO FSRS, a kao statutarni član FSRS zauzeo određene stavove i zaključke o kojima izdajemo Saopštenje i upoznajemo IO FSRS.

 

  • Članstvo PFS Gradiška je zatečeno iznenadnim zahtjevom određenog broja delegata za sazivanje vanredne Skupštine FSRS sa jednom tačkom dnevnog reda naslovljenom kao: Razrješenje Predsjednika FSRS. U obrazloženju zahtjeva potpisnici ističu formalno pravnu činjenicu da imaju pravo po Statutu zahtjevati vanrednu Skupštinu, što uopšte nije sporno. Sporno je što po statutarnim odredbama zahtjev, kakav je formulisan, mora sadržavati obrazloženje tačke dnevnog reda, što on ne sadrži, o čemu je dužan da SE ODREDI Generalni sekretar FSRS.
  • Način na koji su skupljani potpisi za Skupštinu od članova Skupštine su vršila lica koja se ne nalaze u direktnoj vezi sa organima Savaza, a po izjavama naših članova Skupštine, sa kojima su obavljani razgovori i ubjeđivanja za potpis, nudili su lažna obećanja da će klubove osloboditi troškova kotizacija, članarina i troškova službenih lica, obezbjeđenje trećine godišnjeg budžeta FSBiH koji će biti izuzet za budžet FSRS. Smatramo da ovakva obećanja spadaju u domen teorije, ista nemaju realnu podlogu niti uporište u propisima FS BiH i FSRS, pa time dovode u zabludu članove Skupštine, što opet čini teži disciplinski prekršaj. Јoš je začuđujuća ponuda koju su emisari nudili članovima Skupština, da bi se dobio njihov potpis, u obećanju da će im se zaposliti kćerka, sin ili drugi član porodice, što već u dobroj mjeri predstavlja obilježje krivičnog djela.
  • Začuđujuća činjenica, koja uveliko demantuje ispravnost „sazivača“ je da je redovna godišnja Skupština FSRS održana nepuna četiri mjeseca ranije, na kojoj su jednoglasno prihvaćeni: godišnji izvještaj o radu IO FSRS, njihovih organa, usvojen budžet i revizorski izvještaj, pa se postavlja pitanje – šta je izazvalo „cunami“ i „potres“ za smjenu Predsjednika.
  • Razumjeli bismo da je IO FSRS reagovao u svjetlu nastalih događaja u smislu negiranja zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine, ali nas demantuje činjenica da, čak, šest članova IO FSRS ima jednoglasje sa potpisnicima. Istima postavljamo pitanje – ako je isključivi krivac Predsjednik FSRS, čija se smjena traži, šta SU ISTI DO SADA RADILI? Zašto u zapisnicima sa sjednica IO FSRS nema nategnutih odluka ili, bar onih, u kojima glas Predsjednika prevagnuje? Tamo stoji da su odluke jednoglasno usvajane ili, eventualno, sa jednim glasom protiv, i to samo neke. Gdje je tu odgovornost i moralnost tih članova IO? Da li su možda na neki način prisiljene, ucjenjene ili im je zaprijećeno od strane Predsjednika da uvijek tako glasaju? Žalosno da nije istina.
  • Мi smo iznenađeni i zapanjeni što dio IO FSRS, u četvrtoj godini svog mandata, nije saznanja da je po Statutu FS BiH, FSRS, pa i statutima UEFA i FIFA predsjednike biraju Skupštine, a predsjednici kao mandatari biraju članove IO koje Skupština na predsjedika verifikuje. Time je bjelodano jasno da su članovi IO, u prvom redu, odgovorni Predsjedniku i da ih on može mijenjati i imenovati. Drugim riječima, ako se radi o moralnim osobama, isti, ako su već saglasni sa sazivačima Skupštine, su trebali prvo podnijeti ostavke predsjedniku na svoju funkciju, jer ih je on i birao.
  • Žalosno je što cijela ova aktivnost ima još jednu negativnu stranu, a ta se ogleda da su u nju uvučeni i pojedini mediji, za koje očito ne postoji institucija FSRS, jer isti u javnost iznose jednostrane informacije iz jednog izvora, iako im je kancelarija i zvanični organi FSRS na usluzi da se čuje i druga strana. Polupismenom je jasno da je njihovo ponašanje instruirano, a jasno je i ko to radi.
  • Iz svega gore iznesenog jasno je da PFS Gradiška i njegovo članstvo ne stoje iza sazivanja Vanredne Skupštine FSRS, niti predloženi dnevni red ima objašnjenje i obrazloženje, što je obaveza sazivača.
  • PFS Gradiška stoji iza dosadašnjeg rada Predsjednika FSRS Мile Kovačevića i daje mu punu podršku, te nalaže svojim članovima u višim organima FSRS i FS BiH, da se striktno drže tog stava.
  • Od FSRS tražimo da na zvaničnoj internet stranici Saveza bude objavljeno ovo Saopštenje, te isto bude dozvoljeno na uvid svim medijima koji sebe smatraju medijima utanačenim po osnovnim postulatima novinarstva – a to je da se čuje i druga strana.

Generalni sekretar PFS Gradiška

Đorđe Starčević