Dan 18. novembar 2019. godine je rok ostavljen republičkoj prosvjetnoj inspekciji Republike Srpske da sprovede administrativno izvršenje pravosnažnog, konačnog i izvršnog, vlastitog rješenja, o sazivanju vanrednih sjednica Izvršnog odbora i Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske, čime bi se realizovao zahtjev većinskih članova ova dva tijela i sazvale njihove sjednice sa jedinom tačkom Dnevnog reda razrješenje Mile Kovačevića sa mjesta predsjednika FS RS.

Organ koji je donio prvostepeno rješenje iz prethodnog stava je prema članu 261 Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srpske jedini ovlašten i obavezan za sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja koje je donio i to će najkasnije  izvršiti 18. 11. 2019. godine. Znači, ukoliko Mile Kovačević do toga dana ne potpiše i dostavi putem Prvog podpredsjednika Izvršnom odboru i Skupštini FS RS pismenu neopozivu ostavku koja treba da sadrži i prenos ovlaštenja za vođenje FS RS do održavanja prvih vanrednih sjednica ova dva najviša tijela FSRS, službene prostorije će toga dana 18. 11. 2019. godine zapečatiti organ koji je donio rješenje u prvom stepenu.

Dok pišemo ovaj tekst dana 08. novembra 2019. godine, otpočeo je prvi dan roka za izvršenje Zaključka o izvršenju pravosnažnog, konačnog i izvršnog rješenja kojim je prvosvjetni inspektor ostavio rok od osam dana da Mile Kovačević dobrovoljno izvrši rješenje. U slučaju da to ne učini zadnjeg dana roka koji ističe 16. 11. 2019. godine što praktično znači da će do toga roka Kovačević otići dostojanstveno podnošenjem neopozive ostavke, u suprotnom Kovačevićev odlazak će se poklopiti sa danom sdministrativnog izvršenja pomenutog rješenja 18. 11. 2019. godine kada će mu pečaćenjem službenih prostorija biti onemogućeno dalje obavljanje predsjedničke dužnosti daljim grubim kršenjem Zakona i Statuta FS RS.

FS RS, odnosno Mile Kovačević  je danom gubljenja većine u IO i Skupštini FS RS izgubio mogućnost korištenja pravnih sredstava bez odluke ovih organa, posebno pokretanje sporova pred nadležnim sudovima kojima FS RS stvara novčane obaveze, a kako bi korištenje pravnih sredstava bez odluke organa bilo suprotno Statutu i nezakonito nadležni organi bili bi u zakonskoj obavezi pribaviti odluku IO FS RS, prije postupanja po samovoljnim Kovačevićevim podnescima.

Neupitan je 18. novembar kao krajnji dan odlaska Mile Kovačevića sa mjesta predsjednika FS RS, na njemu je da odabere, neki drugi dan ranije što bi bilo, koliko toliko moralno, dostojanstveno i odgovorno prema mnogo čemu…