Ljetno računanje vremena u BiH počinje posljednje nedjelje u martu, tako što se, pomjeranjem za 60 minuta unaprijed, vrijeme u 02.00 sata računa kao 03.00.

Ljetno računanje vremena počinje u nedjelju, 29. marta kada će se kazaljke na satu pomjeriti sat unaprijed.

Noćas ne zaboravite da pomjerite sat unaprijed.