Nakon teksta na našem portalu: https://pravdabl.com/cirkus-u-reziji-radike-marica/, očigledno je porodici Marić zasmetalo pisanje, pa je junior Dražen objavio zanimljiv post: “Pazi druže jednu stvar! Toliko su vam jake krivične prijave da vizu dobijem do podne!

Sin Dražen šalje poruku za tatu Radiku, koji je stigao do Engleske, zahvaljujući FSBiH, koji ga opet ne bi trebao da ima za svog člana zbog prošlosti, ali i zakonskih barijera. Da je Savez i država normalna, kao što nije, ne bi se dozvolio da obojica budu na Premijer ligi BiH, sin kao sudija, a tata delegat.

Na nedavnim izborima, Radika je ponovo izabran za predsjednika PFS Bijeljina. Međutim, Radika time krši Zakon o sportu RS.

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o sportu RS (“Sl. glasnik RS”, br. 79/20), TRI PUTA PRAVOSNAŽNO OSUĐENI Radika Marić ne može vršiti funkcije člana upravljanja organa sportskog udruženja. Znači, on ih nezakonito vrši na nivou Fudbalskog kluba, na nivou OFS i PFS Bijeljina, na nivou FSRS i na nivou FSBiH bilo da je delegat u Skupštini ili na utakmicama. Ništa od svega što vrši kao osuđeni, čak i na zatvorske kazne zbog zloupotreba u privredi i sportskom udruženju, ne bi smio biti.

Zakon o sportu Republike Srpske

Član organa sportskog udruženja

Član 62.

(1) Član organa sportskog udruženja može biti samo član sportskog udruženja.

(2) Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i lica pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta i radnje nasilja u porodici ili prekršaje u vezi sa sportom, ne mogu vršiti funkcije ovlaštenog lica ili člana organa upravljanja sportskog udruženja.

(3) Odluke organa upravljanja sportskog udruženja obavezno se unose u knjigu odluka sportskog udruženja.

(4) Odluku iz stava 3. ovog člana obavezno potpisuje i izabrano lice za učešće u organima upravljanja sportskog udruženja.

Da li će nadležni organi poštovani Zakon o sportu RS?