Izborna Skupština FSRS prerasta u lakrdiju. Nakon odstranjena dva delegata iz Šamca i Modriče, sjednica je krenula burnim tokovima! Delegati koji podržavaju Petra Jelića tražili su pauzu, na šta je Kovačević otresito odgovorio:

– Ne dam pauzu! 

Diktatura se nastavlja, i sada je već izgledno da će Skupština biti prekinuta. Podsjećamo da je za njen rad potrebno 3/4 od ukupnog broja delegata, a kojih neće biti, jer Jelić ima više od polovine delegata.

Obezbjeđenje je na silu udaljilo dva kandidata iz Banskog dvora, koji po mišljenu aktuelne vlasti FSRS nemaju ispravno verifikovane mandate za delegate Skupštine!