Radoslav Kapor nije pokazao niti minimum znanja iz poznavanja Pravila fudbalske igre (PFI), pa je pao na testiranju.

Testiaranju je prethodio seminar iz poznavanja Pravila fudbalske igre održan ovog vikenda u Zenici, koji očigledno nije bio od pomoći kontraverznom Radoslavu Kaporu. Pored Kapora iz FS RS iz NS F BiH na testiranju su pali kontrolori suđenja Premijer lige Alija Lizde, Blaž Živković i Emir Ribić.

Provjeru fizičke sposobnosti su prošle sve sudije sa ”A” i ”B” liste Premijer lige BiH, dok na testiranju iz Pravila fudbalske igre nisu zadovoljili asistenti sudija Baković Haris i Musa Jure.