Na današnji dan, 22. decembra 1941. godine u Rudu je obeilježena 75. godišnjica formiranja Prve proleterske brigade, prve antifašističke borbene jedinice u porobljenoj Evropi.

Poslije povlačenja iz Užica i Pljevalja, srpski i crnogorski partizani su se sastali u Rudom 17. decembra, a dva dana kasnije u taj gradić na Limu je stigao i Vrhovni štab, na čelu sa Josipom Brozom Titom.

Odlukom Centralnog komiteta KPJ, 21. decembra je formirana Prva proleterska, u čijem sastavu su bile četiri bataljona iz Srbije i dva iz Crne Gore, sa ukupno 1.200 boraca.

Prvi komandant je bio Koča Popović, a politički komesar Filip Kljajić Fića.

Od 1.200 boraca, koji su bili u Rudom, poginulo ih je 625, a 83 su proglašena za narodne heroje.

Interesantno jeste da je legendarna brigada koja je učestvovala u najvećim bitkama za olobođenje zemlje postrojena 21. decembra, ali odlukom INFORBIROA, kada je došlo do zahlađenja odnosa sa Sovjetskim Savezom, pomjerena je proslava za jedan dan, na 22. decembar, jer dan ranije u socijalističkim zemljama proslavljao se rođendan Staljina.

Još jedan zanimljiv podatak jeste, da spomenik u Rudu, kji podsjeća na te slavne dane nalazi se u ulice Draže Mihailovića, čovjeka koji je vodio velike bitke sa proleterima. Po svemu sudeći i sedam i po decenija kasnije bitke se nastavljaju, svaka na svoj način,…