Portal Pravda je analizirajući i istražujući tvrdnje i kritike delegata PFS Banjaluka na račun kadrovskih rješenja i finansijskih nepravilnosti iznesenih na sjednici Skupština FSRS Banjaluka u okviru rasprave po tački 4: analiza rada FS RS za 2012. godinu i tački 5. razmatranja finansijskih izvještaja za 2012. godinu Dnevnog reda redovne sjednice Skupštine FS RS održane 24 juna 2013. godine došao do činjenica koje potvrđuju sumnje koje je iznio delegat u vezi sa finansijskim nepravilnostima u vezi sa poreskim obavezama FS RS prema budžetu RS u iznosu od gotovo 150.000 KM, kao i ne plaćanju poreza i doprinosa na isplaćene plate u 2010. 2011. i 2012. godini.

Iz dokaza Poreske uprave i Fonda PIO RS vidljivo je da su za isplaćene plate za 2010. 2011. i 2012. godinu, Rodoljubu Petković generalnom sekretaru FS RS obračunati, ali ne i plaćeni doprinosi Fondu PIO RS, Odjeljenje Banja Luka. Prema revizorskom izvještaju koji je u posjedu Portala, inspektori Poreske uprave RS su rješenjem iz 2010. godine utvrdili dug FS RS prema budžetu u iznosu većem od 146.000 KM.

Da li je imenovanje dvojice visoko pozicioniranih funkcionera Ministarstva finansija RS, odnosno Poreske uprave Republike Srpske, na visoke dužnosti mimo matičnog PFS Banjaluka ima veze sa obećanjima da će poreski dug biti oprošten, Portal do sada nije mogao pouzdano utvrditi, osim činjenice da je jednog od onih koji su davali takve garancije, IO FS RS imenovao na visoku dužnost u FS RS pored toga što je pravosnažnim rješenjem nadležnog disciplinskog organa, matičnog PFS Banja Luka bila na snazi zabrana obavljanja svih dužnosti u fudbalu. Izbor generalnog sekretara FS RS planiran za sjednicu IO FS RS koja će se održati 4. marta (srijeda) pokazaće da li je diskusija delegata PFS Banja Luka sa iste sjednice pod tačkom 4, koju prenosimo u cijelosti, promjenila razmišljanja predsjednika i IO FS RS ili će u FS RS ostati sve po dosadašnjem trulom sistemu. Što znači da će Rodoljub Petković nastaviti posao koji je započeo prije 23 godine. Kako tada, tako i sada.

Postupak u toku?
Pravda raspolaže pouzdanim informacijama da će odgovorni u FS RS i za sada NN lice iz PU RS, biti podvrgnuti istrazi u vezi sumnje u izvršenim krivičnim djelima načinjenim u postupku poništenja pravosnažnog rješenja o poreskom dugu i utaji za koje se sumnja da su izvršili sa za sada NN licem iz PU RS. Prema važećim zakonima pravosnažno rješenje se može poništiti isključivo u sudskom pocesu.