Pedest procenata od dvadeset četvorice sudija sa ”B” liste Prve lige FSRS  nije zadovoljilo na provjeri fizičke sposobnosti u Zenici, saznaje naš portal!

Neuspjeh predstavlja i neuporedivo bolja fizička spremnost sudija na ”A” listi, jer fizičke norme nije ispunilo više od 10 odsto sudija dok je jedan zbog sukoba interesa podnio zahtjev za prevođenje u instruktora suđenja.

Na svakom koraku su vidljive posljedice (ne)rada Sudijske organizacije FSRS koju uz Dragana Banjca godinama čini ”elita” vječno nepromjenjivih iz Komiteta, a to su: Nenad Šukurma, Lazo Aleksić, Radoslav Kapor, Vlado Liščinski, Dragan Marić, Dragan Prtvar, Dragan Vasiljević i Milan Stanić.

Još jedna potvrda da nema mjesta kadrovskm kontinuiteta koji zagovaraju najodgovorniji za stanje u Sudijskoj organizaciji FSRS kojoj su neopodne korijenite kadrovske promjene paralelno sa zakašnjelom smjenom generacija.

Uskoro na našem portalu i imena “ponavljača”….