Pred fudbalskim Prijedorom, prvo u GFS ,a potom i u PFS su izborne skupštine, ali kako sada stvari stoje, Prijedoru prijeti totalni fijasko!

Izvještajna Skupština GFS Prijedor protekla je u potpunom haosu, bez dovoljnog broja delegata, a na sve to kao šlag na tortu došlo je i saopštenje FK Podgrmeč iz Oštre Luke, kojem je taj isti GFS odbio članstvo! Pa, tako sada Podgrmeč ne pripada niti jednoj fudbalskoj organizaciji, što je alarmantno, ne samo za GFS, već i za PFS, ali i FSRS, koji je u neku ruku i sukrivac što je dozvolio ovakve stvari.

Saopštenje FK Podgrmeč Oštra Luka prenosimo u cjelosti:

Razloga za naše jedno ovakvo obraćanje je sraman odgovor GFS Prijedor, odnosno mišljenja pravne komisije istog kao i samog predsjednika UO GFS Prijedor Slaviše Kralja, na naš zahtjev za članstvo u GFS Prijedor, kome po svakom osnovu, onom zakonskom, ali i moralnom pripadamo.

Naime, po skladu sa Statutom, ali i svim moralnim normama FK Podgrmeč Oštra Luka je podnio zahtjev za članstvo u GFS Prijedor, gdje obejtivno i pripada, jer Oštra Luka po Statutu FSRS, kao lokalna zajednica nema svoj matični fudbalski savez, jer da bi se on mogao organizovati na nekoj teritoriji, potrebno je najmanje šest klubova, što sa opštinom Oštra Luka, kao što je i svima poznato, nije slučaj.

Na taj legalan, legitiman i moralan zahtjev uslijedio je sraman odgovor koji je potisao još sramniji predsjednik GFS Slaviša Kralj, na osnovu “mišljenja” još sramnije pravne komisije u kome se oni pozivaju na Statut FSRS (član 9 tačka 8), koji nemaju veze sa našim zahtjevom, jer je to tačka Statuta koja samo definiše naziv lokalnog fudbalskog saveza prema teritorijalnoj organizaciji lokalne zajednice (grad, opština i slično), a ne pozivaju se na član svog Statuta GFS Prijedor član 7 tačka 3 gdje se kaže: “GFS je teritorijalni savez za područje jedne ili više opština ili gradova. Članovi GFS mogu biti asocijacije klubova, kao i pojedinaca….gdje mi kao organizovan fudbalski klub svakako i pripadamo, i najprirodnije da budemo članovi GFS Prijedor koji nam je i teritorijalno, i na svaki drugi način najbliži (nećemo valjda tražiti članstvo u Zanzibaru). Međutim, to očigledno “pravnoj” komisiji nije bitno, a možd i ne znaju (ako ne znaju opraštamo im) šta i kako treba da urade.

Takođe, treba napomenuti da je FK Podgrmeč redovni učesnik Kupa GFS Prijedor. Očigledno da smo tada bili članovi i poželjni u okviru GFS Prijedor, jer se predsjednik tada kitio masovnošću i slikao između ostaloga u Oštroj Luci. Isto tako danas nismo dobrodošli u isti taj GFS Prijedor. Zašto je to tako? Pa pitajte predsjednika (na svu sreću još malo predsjednika, ali i na nesreću jer isti taj se kandiduje sada za predsjednika PFS Prijedor, pa čak i za člana Izvršnog odbora FSRS).

Razloga za ovakvo naše mišljenje je mnogo, a ogledaju se između ostaloga u stalnom i konstantnom kršenju Statuta, kako GFS, tako i PFS i FSRS i to:

– sam je donio odluke, a predstavljao ih je kao odluke UO

– smjenio je podpredsjednika UO GFS, što je u isključivoj nadležnosti Skupštine GFS Prijedor

– zabranio ulazak protivkandidatu na prošlim izborima u okviru GFS

– zabranio ulazak pojedinim legalnim i legitimnim delegatima Skupštine na prošlim izborima u okviru GFS Prijedor

– na prošlim izborima imenovao čak šest lica u Skupštinu GFS, jer je znao da drugačij ne može biti predsjednik, pa su ga na kraju birali predstavnici samo 4 kluba, tih šest delegata od ukupno 15, 16 klubova

– uništio fudbal Prijedora jer je pristao na sramne kvote zastupljenosti GFS i OFS u okviru organa i tijela u PFS

– Statut GFS Prijedor nije usklađen sa statutima neposrednih viših instanci PFS, FSRS, FSBiH….

Zbog svega navedenog protiv istog je podnesena krivična prijava nadležnom tužilaštvu koja je još uvijek aktuelna.

Da sada ovdje ne navodimo poznatu istoriju i tradiciju FK Podgrmeč, ako ništa drugo, baš zbog toga je naš zahtjev za članstvo trebao biti prihvaćen bez ikakve primjedbe.

Zar nije dovoljno patnje za FK Podgmeč kroz istoriju, već sada doživljavamo ovakvo poniženje od jednog fudbalskog diletanta, koji i sada mešetari po raznim kabinetima i traži podršku da nastavi svoje sramno djelovanje.

Duboko smo ubjeđeni da ovo sigurno nije stav fudbalskih klubova iz Prijedora sa kojima se FK Podgrmeč, još od Otadžbinskog rata, takmiči i druži, i ostvaruje sportske, ali i svake druge kontakte sa svima na teritoriji grada Prijedora. Stoga se na ovakav način i obraćamo svim tim klubovima i sigurno ćemo naći načina da ih sve pitamo, prihvatate li FK Podgrmeč u članstvo i svoje okrilje? Nije Slaviša Kralj GFS Prijedor. Takođe po Statutu PFS Prijedor, koji je neposredno viša instanca, GFS Prijedor bi trebao omogućiti onom koji podnosi zahtjev za članstvo da se direktno obrati Skupštini istoga i izloži svoje razloge za prijem, jer je diskreciono pravo skupštine da odluči o tome.

Nije dovoljno što smo bukvalno na granici i jedva egzistiramo, i umjesto da nam se pomogne, zbog samovolje jednog pojedinca, mi trpimo poniženje koje nije primjereno, pogotovo u sportskim okvirima.

Takođe se nadamo da fudbalski Prijedor nikada više neće dozvoliti i načiniti ovakvu grešku i izbrati ovakvu jednu ličnost na svoje čelo.

Takođe o svemu ovome imamo namjeru obavijestiti i neposredno više instance PFS i FSRS, kako bi se zaštitili od samovolje pojedinaca poput Slaviše Kralja, ili bilo koga drugoga koji bi djelovao kao navedeni.

U nadi da će ovo naše saopštenje imati pozitivan odjek i pokrenuti stvari na bolje, sportski vas pozdravljamo

FK Podgrmeč Oštra Luka